JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Soubor zemědělských pozemků o celkové výměře 89 020 m2, Zlínský kraj

Vloženo: 21.2.2022 10:31 | číslo dražby: 3621

2 400 000 Kč

Dražba začala: 23.03.2022 11:00:00Dražba skončila: 23.03.2022 13:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací: 0968 D 000002 / 22
Nejnižší podání: 2 400 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 2 833 961,-Kč
Dražební jistota: 300 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Podkategorie: Zemědělská půda
Plocha užitná: 89020 m²
Plocha pozemku: 89020 m²
Termín prohlídky: Nemovitosti jsou volně přístupné a je možno si je prohlédnout kdykoliv, GPS souřadnice k jednotlivým pozemkům jsou vypsány v dražební vyhlášce.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Město: Ostrata

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
Ostravská aukční síň s.r.o.
Průběžná 6178/2
Ostrava - Poruba
70800
tel: 724 065 864
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovitosti, a to:

- Pozemek parc. č. 394/3 – ostatní plocha o výměře 65 m2, způsob využití ostatní komunikace
- Pozemek parc. č. 465/56 – orná půda o výměře 722 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Pozemek parc. č. 465/86 - orná půda o výměře 725 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Pozemek parc. č. 533/6 – ostatní plocha 379 m2, způsob využití jiná plocha
- Pozemek parc. č. 536/3 - orná půda o výměře 1 513 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Pozemek parc. č. 536/12 - orná půda o výměře 3 694 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Pozemek parc. č. 537/1 - orná půda o výměře 305 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Pozemek parc. č. 537/3 - orná půda o výměře 1 110 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Pozemek parc. č. 539/4 - orná půda o výměře 6 890 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Pozemek parc. č. 539/7 - orná půda o výměře 442 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Pozemek parc. č. 540/2 – ostatní plocha 1 124 m2, způsob využití neplodná půda
- Pozemek parc. č. 585/18 - orná půda o výměře 6 221 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Pozemek parc. č. 585/43 - orná půda o výměře 2 812 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Pozemek parc. č. 595/3 - orná půda o výměře 47 879 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Pozemek parc. č. 621/3 – ostatní plocha 489 m2, způsob využití ostatní komunikace
- Pozemek parc. č. 624/3 - orná půda o výměře 339 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Pozemek parc. č. 624/5 - orná půda o výměře 5 037 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Pozemek parc. č. 624/6 - orná půda o výměře 353 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Pozemek parc. č. 630/9 – ostatní plocha 106 m2, způsob využití jiná plocha
- Pozemek parc. č. 630/10 – ostatní plocha 40 m2, způsob využití jiná plocha
- Pozemek parc. č. 631/21 - orná půda o výměře 658 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Pozemek parc. č. 631/22 - orná půda o výměře 4 861 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
vše v k.ú. Ostrata, obec Ostrata, okres Zlín, zapsáno na LV č. 142 vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.
Nabývací tituly:
• Smlouva o převodu nemovitosti RI 2215/1990 darovací ze dne 21. 6. 1990, reg. dne 21. 6. 1990.
• Směnná smlouva V13 9008/1997 ze dne 16. 12. 1997, právní účinky vkladu ke dni 17. 12. 1997
• Darovací smlouva V12 7686/1999 ze dne 5. 12. 1999, právní účinky vkladu ke dni 8. 12. 1999

- Pozemek parc. č. 644/1 – vodní plocha o výměře 645 m2, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- Pozemek parc. č. 644/2 - vodní plocha o výměře 283 m2, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- Pozemek parc. č. 647 - vodní plocha o výměře 237 m2, způsob využití zamokřená plocha
- Pozemek parc. č. 648 - orná půda o výměře 1 902 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
vše k.ú. Březová u Zlína, obec Březová, okres Zlín, zapsáno na LV č. 179 vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.
Nabývací titul: Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv v pozemkové úpravě, o zřízení věcného břemene SPU-299345/2018 ze dne 23. 10. 2018. Právní moc ke dni 8. 11. 2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 8. 11. 2018 00:00:00. Zápis proveden dne 8. 11. 2018.

- Pozemek parc. č. 865/30 - orná půda o výměře 23 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Pozemek parc. č. 870/5 – ostatní plocha o výměře 125 m2, způsob využití ostatní komunikace
vše k.ú. Hrobice na Moravě, obec Hrobice, okres Zlín, zapsáno na LV č. 352 vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.
Nabývací titul: Smlouva o převodu nemovitosti RI 2215/1990 darovací ze dne 21. 6. 1990, reg. dne 21. 6. 1990 (k.ú. Ostrata pvz 15/90)

- Pozemek parc. č. 776/136 - orná půda o výměře 12 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
- Pozemek parc. č. 776/137 – orná půda o výměře 29 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond
vše k.ú. Velíková, obec Zlín, okres Zlín, zapsáno na LV č. 381 vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.
Nabývací titul: Smlouva o převodu nemovitosti RI 2215/1990 darovací ze dne 21. 6. 1990, reg. dne 21. 6. 1990 (k.ú. Ostrata pvz 15/90)

Oceňované pozemky se nachází v obcích Ostrata, Hrobice, Březová a Velíková. Obce se nachází cca 10 km od Zlína ve směru na Vizovice a v těsném sousedství Slušovic. Obce mají velikost do 1000 obyvatel. Velíková je součástí Statutárního města Zlín. Obce jsou dobře dostupné po komunikacích I. a II. třídy.

Jedná se většinou o zemědělské pozemky, které jsou umístěny v katastru jednotlivých obcí v různých místech z hlediska jeho polohy. Všechny pozemky se nacházejí v okrese Zlín. Pozemky se nachází většinou v rovinatém nebo mírně svažitém terénu a ve většině případů bez zajištěného přístupu. Pozemky jsou vesměs součástí velkého lánu pozemků. Jednotlivé obce, v jejichž katastru se nacházejí oceňované pozemky, jsou spojeny s okolím autobusovou dopravou. Do Velíkové zajíždí autobusy městské hromadné dopravy ze Zlína.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.


Přijmout cookies