JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Aukce garáže 19m2, Praha 5 - Radotín

Vloženo: 6.9.2021 14:22 | číslo aukce: 3342

350 000 Kč

Aukce začne: 07.10.2021 10:00:00 za 18 dní, 17 hodin, 45 minut a 42 sekund       Připojte se

Stav aukce: Připravované
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000068 / 21
Nejnižší podání: 350 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Určená cena: 590 000,-Kč
Aukční jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 23.9.2021 od 10:00 do 10:30 2.termín 4.10.2021 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: ul. Týřovická, Praha 5 - Radotín, GPS: 49.97858743100669, 14.352545756076285, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/cekonufesu.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Týřovická
GPS souradnice: 49.97858743100669, 14.352545756076285

Místo konání aukce:
www.jrdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

Nemovitá věc včetně faktických součástí, příslušenství, a to:
• pozemek parc. č. 1108/68 o výměře 19 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, garáž. Stavba stojí na pozemku p.č.: 1108/68;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 3740, pro katastrální území Radotín, obec Praha, okres Hlavní město Praha;
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Zděná cihlová garáž o celkové výměře 16 m2, na vlastním pozemku. Nachází se v řadové zástavbě garáží. Nemovitost není připojena na inženýrské sítě.
Rozměry garáže: délka 5,6 m, šířka 2,8 m, výška stropu 2,36 m
Rozměry vjezdu: šířka 2,2 m, výška 2 m

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Na předmětu aukce neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 29.10.2021 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Zobrazit na mapě

Kontaktovat pořadatele

Kontaktovat jrdrazby.cz

Průběh elektronické aukce

Aukce zatím nezačala