JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Areál autoservisu s autosalonem v obci Návsí, k.ú. Návsí

Vloženo: 2.10.2016 17:46 | číslo dražby: 1083

16 686 000 Kč

Dražba začala: 02.11.2016 11:00:00Dražba skončila: 02.11.2016 13:00:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0968 D 000017 / 16
Nejnižší podání: 16 466 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 16 466 000,-Kč
Dražební jistota: 1 000 000,-Kč
Podkategorie: Provozní areál
Typ objektu: přízemní
Počet podlaží: 1
Konstrukce budovy: cihlová
Stav objektu: dobrý
Plocha zastavěná: 2384 m²
Plocha užitná: 2044 m²
Plocha podlahová: 2044 m²
Plocha pozemku: 20630 m²
Termín prohlídky: 1. prohlídka 13.10.2016 od 15.00 hod do 15.30 hod 2. prohlídka 22.10.2016 od 10.30 hod do 11.00 hod Místo srazu: u areálu autoservisu k.ú. Návsí
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Město: Návsí

Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Dražebník:
Ostravská aukční síň s.r.o.
Průběžná 6178/2
Ostrava - Poruba
70800
tel: 724 065 864
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětné nemovitosti, tj. areál autoservisu s autosalonem, se nachází v k.ú. Návsí, obec Návsí (3 912 obyvatel), okr. Frýdek-Místek, při silnici č. 11. Jedná se o areál se 4 hlavními
stavbami (mj. s č.p. 935, který je umístěn na severním okraji zastavěné části obce, při výjezdu ve směru na Třinec. Nemovitosti jsou situovány v prostoru mimoúrověové křižovatky silnic č. 474 a E75, která je rychlostní komunikací ve směru na Slovensko (směr
Čadca) a na Třinec, Český Těšín, a dále Frýdek-Místek, Karvinou nebo do Polska. Areál přímo sousedí s areálem čerpací stanice pohonných hmot (Shell), v okolí se dále nachází rozptýlená zástavba rodinných domů. Centrum obce je vzdáleno cca 1,5 km a mimo obecního úřadu se zde nachází pošta a knihovna, obchod s potravinami, autobusové nádraží a železniční stanice, ZŠ a MŠ.
Areál se nachází víceméně v rovinatém terénu, silnice č. 11, která lemuje areál z východní strany, je situována mírně nad terénem předmětného areálu. Z hlediska atraktivity umístění se v rámci příhraničních lokalit na pomezí ČR, Slovenska a Polska jedná o poměrně atraktivní a velmi frekventovanou lokalitu při hlavní komunikaci, prakticky mimo zástavbu, s velmi dobrou dopravní dostupností. Dle územního plánu se areál
nachází v zóně výroby a skladování (drobná a řemeslná výroba), pouze severozápadní okraj pozemkového celku se nachází v plochách dopravní infrastruktury. Součástí ocenění je rovněž západní, nezastavěná část pozemkového celku, kterou lze s ohledem na určení územním plánem považovat za rozvojovou.
Předmětem ocenění je areál tvořený pozemky parc.č. 3299/2, 3300/1, 3300/3, 3300/4, 3300/6, 3300/18, 3300/19, 3300/23, 3300/24, 3300/27, 3301/2 a 5140/5 v k.ú. Návsí, součástí
pozemku parc.č. 3300/4 je budova č.p. 935, součástí pozemků parc.č. 3300/18 a 3300/19 je rozestavěná budova, součástí pozemku parc.č. 3300/23 je budova bez č.p. Dle předložených podkladů byl objekt na pozemcích parc.č. 3300/18 a 3300/19 řádně zkolaudován jako lakovna již v roce 2002, tato skutečnost není v souladu se zápisem v katastru nemovitostí. Předmětem ocenění jsou dvě novostavby přístřešků pro parkování situované na nádvoří areálu (nezapsané do katastru nemovitostí).
Objekty byly postaveny v období mezi lety 1999 a 2006. Ke dni ocenění jsou ve velmi dobrém stavebně-technickém stavu.
ůreál je ke dni ocenění v pronájmu dvou nájemců na základě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. Část oceňovaných pozemků slouží pro parkování a manipulaci v okolí staveb v areálu, západní část pozemkového celku je bez využití.
Oceňované nemovitosti jsou napojeny na veřejné inženýrské sítě: elektro a plyn, voda je ze studny (pouze užitková), veřejná kanalizace ani vodovod v místě nejsou (odkanalizování je do
žumpy, resp. sběrných jímek). Areál je oplocen pouze z části. Vytápění objektů je zajištěno plynovými kotli, v prostorech showroomu autosalonu je elektrické podlahové vytápění.
Souhrnná výměra pozemků v areálu činí 20 630 m2, z toho souhrnná výměra pozemků zastavěných oceňovanými objekty činí 2 685 m2. Souhrnná výměra užitných ploch budov v oceňovaném areálu činí 2 044 m2. Na přilehlých zpevněných plochách se nachází nadstandardní kapacity pro parkování, manipulaci a skladování, s možností dalšího rozvoje.
Pozemek o výměře cca 7 500 m2 na západní straně areálu (směrem ke komunikaci E75) je do ocenění zahrnut jako samostatný, rozvojový.
V souladu se zadáním jsou předmětem ocenění součástí a příslušenství oceňovaných budov - jedná se o linku pro osobní vozidla (STK) a elektrokotel.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.225102.11.2016 11:00:42:6430,-Kč16 466 000,-Kč
Dražitel č.225502.11.2016 11:03:08:48610 000,-Kč16 476 000,-Kč
Dražitel č.225102.11.2016 11:03:49:898100 000,-Kč16 576 000,-Kč
Dražitel č.225502.11.2016 12:00:06:52410 000,-Kč16 586 000,-Kč
Dražitel č.225102.11.2016 12:02:14:508100 000,-Kč16 686 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 02.11.2016 v 13:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.2251 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 16 686 000,-Kč

Zveřejněno dne 02.11.2016 v 13:00:00


!

Přijmout cookies