JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná dražba vozidla Audi A4 Avant Diesel IV 2.0 TDI Design quattro S tronic, havarované, nepojízdné

Vloženo: 23.9.2020 10:52 | číslo dražby: 2972

67 000 Kč

Dražba začala: 13.10.2020 10:00:00Dražba skončila: 13.10.2020 11:26:22

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000072 / 20
Nejnižší podání: 40 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 80 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 5.10.2020 od 14:00 do 14:30 2. termín 7.10.2020 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Bohumilice č.p. 88, 384 81 Bohumilice GPS: 49.1051739N, 13.8109444E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kehupapunu Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihočeský
Okres: Prachatice
Město: Bohumilice
Ulice: Bohumilice 88
GPS souradnice: 49.1051739N, 13.8109444E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: AUDI, obchodní označení: A4 AVANT, kategorie vozidla: M1, typ: B8, varianta: A2DETAQ1, verze: QD7QD7CLO*, RZ: 5AY9517, datum 1. registrace vozidla: 2.1.2017, VIN: WAUZZZF40HA094315, zdvih. objem: 1 968 ccm, výkon: 140 kW, palivo: NM, typ motoru: DET, směrnice EHS/ES: 2016/646W, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: -, barva: ČERNÁ, karoserie: AC KOMBI, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 2.1.2021, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: - km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu odpovídá modelové řadě Audi A4 Avant Diesel IV 2.0 TDI Design quattro S tronic (A7).
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Vozidlo je havarované a nepojízdné. Bližší diagnóza závad nebyla provedena.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2079013.10.2020 10:02:27:5840,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.2077313.10.2020 10:09:37:3254 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.2071713.10.2020 10:23:46:1971 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.2077313.10.2020 10:25:16:9701 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.2071713.10.2020 10:27:57:6531 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.2079013.10.2020 10:30:23:7501 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.2071713.10.2020 10:33:29:6651 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.2077313.10.2020 10:34:12:5411 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.2071713.10.2020 10:36:25:3751 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.2077313.10.2020 10:36:53:1311 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.2071713.10.2020 10:38:17:9221 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.2077313.10.2020 10:42:00:0211 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.2071713.10.2020 10:43:21:5001 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.2077313.10.2020 10:47:29:5251 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.2071713.10.2020 10:49:05:0691 000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.2077313.10.2020 10:53:16:4131 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.2071713.10.2020 10:55:04:2642 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.2077313.10.2020 10:59:13:5251 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.2071713.10.2020 11:01:33:4991 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.2077313.10.2020 11:05:21:4671 000,-Kč63 000,-Kč
Dražitel č.2071713.10.2020 11:09:41:6411 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.2077313.10.2020 11:13:49:3021 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.2071713.10.2020 11:17:23:9771 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.2077313.10.2020 11:21:22:5211 000,-Kč67 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 13.10.2020 v 11:26:22

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20773 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 67 000,-Kč

Zveřejněno dne 13.10.2020 v 11:26:22Přijmout cookies