JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná dražba VW CADDY 1,9 TDi 55 kW

Vloženo: 2.6.2021 13:54 | číslo dražby: 3185

83 400 Kč

Dražba začala: 24.06.2021 10:00:00Dražba skončila: 24.06.2021 10:42:39

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000050 / 21
Nejnižší podání: 54 400,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 163 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Značka: Volkswagen
Model: Caddy
Termín prohlídky: 1. termín 16.6.2021 od 14:00 do 14:30 2. termín 21.6.2021 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Město: Praha 4
Ulice: Květnového vítězství
GPS souradnice: 50.0359644N, 14.5241256E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL KOMBI, značky: VOLKSWAGEN, obchodní označení: CADDY, kategorie vozidla: M1, typ: 2K, varianta: ACBSUX0, verze: NF50J2, RZ: 4AC98479, datum 1. registrace vozidla: 28.4.2011, VIN: WV2ZZZ2KZAX051107, zdvih. objem: 1896 ccm, výkon: 55 kW, palivo: NM, typ motoru: BSU, směrnice EHS/ES: 2006/96B, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MAN, barva: H7H7 ČERVENÁ TMAVÁ, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 18.4.2021, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 257 135 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen předmět dražby).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu Volkswagen CADDY 1,9 TDi:
automatická klimatizace, vyhřívané sedačky, handsfree
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 0929/006/21.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2256024.06.2021 10:02:09:7140,-Kč54 400,-Kč
Dražitel č.2239224.06.2021 10:09:32:6921 000,-Kč55 400,-Kč
Dražitel č.2252424.06.2021 10:10:26:3451 000,-Kč56 400,-Kč
Dražitel č.2239224.06.2021 10:19:13:7071 000,-Kč57 400,-Kč
Dražitel č.2252424.06.2021 10:22:25:0721 000,-Kč58 400,-Kč
Dražitel č.2251124.06.2021 10:24:12:5791 000,-Kč59 400,-Kč
Dražitel č.2256024.06.2021 10:24:31:7431 000,-Kč60 400,-Kč
Dražitel č.2252424.06.2021 10:24:48:6661 000,-Kč61 400,-Kč
Dražitel č.2251124.06.2021 10:24:57:6871 000,-Kč62 400,-Kč
Dražitel č.2252424.06.2021 10:25:08:5251 000,-Kč63 400,-Kč
Dražitel č.2251124.06.2021 10:26:16:0731 000,-Kč64 400,-Kč
Dražitel č.2252424.06.2021 10:26:32:5331 000,-Kč65 400,-Kč
Dražitel č.2256024.06.2021 10:26:43:7811 000,-Kč66 400,-Kč
Dražitel č.2239224.06.2021 10:26:58:1501 000,-Kč67 400,-Kč
Dražitel č.2252424.06.2021 10:28:19:4951 000,-Kč68 400,-Kč
Dražitel č.2239224.06.2021 10:28:54:5651 000,-Kč69 400,-Kč
Dražitel č.2251124.06.2021 10:29:22:5631 000,-Kč70 400,-Kč
Dražitel č.2252424.06.2021 10:29:42:2171 000,-Kč71 400,-Kč
Dražitel č.2252424.06.2021 10:30:31:6601 000,-Kč72 400,-Kč
Dražitel č.2256024.06.2021 10:31:02:3511 000,-Kč73 400,-Kč
Dražitel č.2255624.06.2021 10:31:48:6361 000,-Kč74 400,-Kč
Dražitel č.2239224.06.2021 10:32:01:3071 000,-Kč75 400,-Kč
Dražitel č.2256024.06.2021 10:32:27:7111 000,-Kč76 400,-Kč
Dražitel č.2239224.06.2021 10:33:56:7421 000,-Kč77 400,-Kč
Dražitel č.2255624.06.2021 10:34:24:4121 000,-Kč78 400,-Kč
Dražitel č.2251124.06.2021 10:34:52:2741 000,-Kč79 400,-Kč
Dražitel č.2256024.06.2021 10:35:22:1411 000,-Kč80 400,-Kč
Dražitel č.2255624.06.2021 10:35:43:0901 000,-Kč81 400,-Kč
Dražitel č.2251124.06.2021 10:36:25:1851 000,-Kč82 400,-Kč
Dražitel č.2256024.06.2021 10:37:39:4781 000,-Kč83 400,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 24.06.2021 v 10:42:39

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.22560 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 83 400,-Kč

Zveřejněno dne 24.06.2021 v 10:42:39