JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


E-aukce pozemku o velikosti 1515 m2, Slatina u Hradce Králové

Vloženo: 11.6.2021 14:17 | číslo aukce: 3196

4 000 000 Kč

Aukce začala: 13.07.2021 11:00:00Aukce skončila: 13.07.2021 12:00:00

Stav aukce: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 2389 D 000031 / 21 - 2
Nejnižší podání: 4 000 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 6 060 000,-Kč
Aukční jistota: 350 000,-Kč
Podkategorie: Zahrada
Plocha užitná: 1515 m²
Plocha pozemku: 1515 m²
Termín prohlídky: Na prohlídky je nutné se předem telefonicky objednat. Místo a čas prohlídky bude sdělen po dohodě s obchodním zástupcem. Kontaktní osobou ve věci prohlídky Předmětu aukce je obchodní zástupce Organizátora aukce Ing. Veronika Kracíková, tel: 776 195 677.
Registrace dražitelů s předkupním právem: NE
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Město: Hradec Králové

Místo konání aukce:
www.jrdrazby.cz

Pořadatel:
JURIS REAL Dražby, a.s.
Šrobárova 2100/49
Praha 3
13000
tel: 774 740 635
email: email

Popis předmětu aukce

Předmětem aukce je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
Pozemek parc. č. 49, zahrada o výměře 1989 m2, resp. v současné době přesně nevytyčená část o výměře cca 1515 m2, vše zapsáno na LV č. 621, pro k.ú. Slatina u Hradce Králové, u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové.
Po (popř. před) ukončením aukce bude mezi navrhovatelem a vítězem aukce sjednána a následně geodetem zaměřena a do katastru nemovitostí zanesena přesná výměra, kdy předmětem aukce je tedy minimální výměra 1515 m2.
Pozemek je zasíťovaný vč. kanalizace a nachází se v zastavěné části obce a je zde možnost postavit dům venkovského typu. Jsou zde tři varianty příjezdových cest. První příjezdová cesta je z části ve vlastnictví obce a z části v soukromém vlastnictví s věcným břemenem užití. Druhá cesta, obecní, je v procesu budování. Třetí cesta je v plánu do budoucna. Cesty jsou zakresleny ve vlastní katastrální mapě.
Dne 22.6. by mělo dojít se souhlasem města k udělení stavebního povolení k vybudování přístupové cesty na pozemek dle schválené případové studie konzultované se stavebním úřadem a životním prostředím. Pozemek tedy bude možné rozdělit napojením na obecní cestu.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Výsledek aukce

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.