JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Spoluvlastnické podíly na pozemcích k.ú. Horní Lideč, okr. Vsetín

Vloženo: 10.9.2021 14:46 | číslo dražby: 3347

1 200 000 Kč

Dražba začala: 21.10.2021 11:00:00Dražba skončila: 21.10.2021 12:31:12

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0006 D 000728 / 2021
Nejnižší podání: 900 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 955 237,-Kč
Dražební jistota: 90 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 29.9.2021 a 11.10.2021, sraz k prohlídce vždy ve 12:00 hod. v Horní Lidči (okr. Vsetín), na parkovišti u budovy místní knihovny na adrese Horní Lideč 115 (u dřevěné zvonice)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Město: Horní Lideč

Místo konání dražby:
https://www.jrdrazby.cz/

Dražebník:
LICITA s.r.o.
Keřová 360/7
Plzeň - Severní Předměst
301 00
tel: 777 707 310
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou spoluvlastnické podíly dlužníka Jiřího Chovance na nemovitých věcech v katastrálním území Horní Lideč, specifikované níže pod písmeny a) až h) takto:
a) spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti ideální 4/30 na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 16 pro katastrální území Horní Lideč, obec Horní Lideč, okres Vsetín, specifikované takto: pozemek parcelní číslo 2103 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1888 m2,
b) spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti ideální 2/12 na nemovitých věcech zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17 pro katastrální území Horní Lideč, obec Horní Lideč, okres Vsetín, specifikovaných takto: pozemek parcelní číslo 258/32 – orná půda o výměře 2356 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 706/1 – trvalý travní porost o výměře 548 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 706/2 – trvalý travní porost o výměře 446 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 708 – trvalý travní porost o výměře 356 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 866/24 – trvalý travní porost o výměře 442 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 866/30 – trvalý travní porost o výměře 806 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 866/32 – trvalý travní porost o výměře 2110 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 2326/51 – vodní plocha, vodní nádrž přírodní o výměře 303 m2 (rozsáhlé chráněné území), pozemek parcelní číslo 2326/53 – vodní plocha, vodní nádrž přírodní o výměře 725 m2 (rozsáhlé chráněné území), pozemek parcelní číslo 2326/95 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 339 m2 (rozsáhlé chráněné území),
c) spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti ideální 2/24 na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 18 pro katastrální území Horní Lideč, obec Horní Lideč, okres Vsetín, specifikované takto: pozemek parcelní číslo 460 – lesní pozemek o výměře 2280 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území),
d) spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti ideální 2/6 na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 19 pro katastrální území Horní Lideč, obec Horní Lideč, okres Vsetín, specifikované takto: pozemek parcelní číslo 197/2 – trvalý travní porost o výměře 132 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond),
e) spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti ideální 2/6 na nemovitých věcech zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 905 pro katastrální území Horní Lideč, obec Horní Lideč, okres Vsetín, specifikovaných takto: pozemek parcelní číslo 47/7 – zahrada o výměře 117 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 2289 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 489 m2, pozemek parcelní číslo 2436 – zahrada o výměře 40 m2 (zemědělský půdní fond),
f) spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti ideální 2/6 na nemovitých věcech zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 942 pro katastrální území Horní Lideč, obec Horní Lideč, okres Vsetín, specifikovaných takto: pozemek parcelní číslo 715 – trvalý travní porost o výměře 535 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 781 – trvalý travní porost o výměře 219 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 866/22 – trvalý travní porost o výměře 502 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 866/29 – trvalý travní porost o výměře 274 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1937 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 536 m2, pozemek parcelní číslo 1948 – lesní pozemek o výměře 410 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa), pozemek parcelní číslo 1957 – lesní pozemek o výměře 276 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa), pozemek parcelní číslo 1980/17 – orná půda o výměře 1373 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1980/18 – orná půda o výměře 941 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 2326/49 – vodní plocha, vodní nádrž přírodní o výměře 112 m2 (rozsáhlé chráněné území),
g) spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti ideální 2/3 na nemovitých věcech zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 943 pro katastrální území Horní Lideč, obec Horní Lideč, okres Vsetín, specifikovaných takto:
pozemek parcelní číslo 190/1 – trvalý travní porost o výměře 1104 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 258/5 – trvalý travní porost o výměře 282 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 258/16 – orná půda o výměře 1955 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 279 – orná půda o výměře 1654 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 289 – orná půda o výměře 4652 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 291 – orná půda o výměře 2665 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 298 – orná půda o výměře 4441 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 416 – trvalý travní porost o výměře 1917 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 419 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 2834 m2 (rozsáhlé chráněné území), pozemek parcelní číslo 474 – trvalý travní porost o výměře 1352 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 553 – lesní pozemek o výměře 5611 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území), pozemek parcelní číslo 557/2 – lesní pozemek o výměře 3784 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území), pozemek parcelní číslo 588 – lesní pozemek o výměře 4359 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území), pozemek parcelní číslo 590 – trvalý travní porost o výměře 3532 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 866/31 – trvalý travní porost o výměře 527 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1688 – orná půda o výměře 3205 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1690 – trvalý travní porost o výměře 1543 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1938 – orná půda o výměře 878 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1940 – orná půda o výměře 917 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1942 – orná půda o výměře 1133 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1944 – orná půda o výměře 1248 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1946/1 – orná půda o výměře 1954 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1946/2 – lesní pozemek o výměře 695 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa), pozemek parcelní číslo 1956/3 – lesní pozemek o výměře 680 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa), pozemek parcelní číslo 1958/2 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 352 m2, pozemek parcelní číslo 1980/12 – orná půda o výměře 152 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1980/23 – orná půda o výměře 4476 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1982/4 – lesní pozemek o výměře 1053 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa), pozemek parcelní číslo 2134 – orná půda o výměře 3125 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 2321/2 – trvalý travní porost o výměře 33 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 2326/52 – vodní plocha, vodní nádrž přírodní o výměře 52 m2 (rozsáhlé chráněné území),
h) spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti ideální 2/12 na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1037 pro katastrální území Horní Lideč, obec Horní Lideč, okres Vsetín, specifikované takto: pozemek parcelní číslo 2321/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 969 m2 (rozsáhlé chráněné území).

Předmětem dražby, jak je shora specifikován, jsou spoluvlastnické podíly dlužníka Jiřího Chovance na převážně zemědělských pozemcích v katastrálním území Horní Lideč, obci Horní Lideč, okr. Vsetín.
Obec Horní Lideč leží v jižní části okresu Vsetín, na silniční trase Vsetín - Valašské Klobouky. V obci je vybudován obecni vodovodní a kanalizační řad, je provedena plynofikace, je zde rozvod el. sítě. Území obce se nachází v CHOPAV (Vsetínské vrchy, Beskydy), CHKO Beskydy, NATURA 2000 EVL Beskydy.
Značná část výše uvedených pozemků je součástí větších celků zemědělsky využívaných a obhospodařovaných ploch (pastvin, luk, orné půdy), často přístupná pouze přes sousední pozemky jiných vlastníků (bez vlastního přístupu z veřejné komunikace).
Následuje popis pozemků uvedených shora v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, přičemž v podnadpisech je vždy poznamenána velikost dlužníkova spoluvlastnického podílu na popisovaných pozemcích, tedy velikost podílu náležícího do předmětu dražby.
Pozemek LV 16 k.ú. Horní Lideč (spoluvlastnický podíl 2/15)
Pozemek p.č. 2103 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 1888 m2 se nachází v západní části k.ú. Horní Lideč, mezi zemědělskými hony, v lokalitě zvané „U Louček“. Pozemek je zarostlý náletovými křovinami a má severní expozici.
Pozemky LV 17 k.ú. Horní Lideč (spoluvlastnický podíl 1/6)
Pozemek p.č. 258/32 (orná půda, 2356 m2) se nachází východně do intravilánu obce, v lokalitě zvané „Kolaje“. Pozemek má JZ expozici a je součástí zemědělského honu.
Pozemky p.č. 706/1 (trvalý travní porost, 548 m2). p.č. 706/2 (trvalý travní porost, 446 m2), p.č. 708 (trvalý travní porost, 356 m2) a p.č. 2326/95 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 339 m2) se nachází při východní straně intravilánu obce, v lokalitě zvané „Zahrady“. Dle územního plánu obce (dále jen „UP“) je pozemek p.č. 706/1 situován ještě v zastavěné části obce, v ploše „PZ“ (plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch). Pozemky p.č. 706/2, 708 a 2326/95 leží mimo zastavěné území obce, přičemž pozemky p.č. 706/2 a 708 jsou dle UP zařazeny v zemědělských plochách, pozemek p.č. 2326/95 je součástí vodního toku (Senice).
Pozemky p.č. 866/24, 866/30, 866/32 (trvaly travní porost) a p.č. 2326/51, 2326/35 (vodní plocha, vodní nádrž přírodní) tvoří souvislý celek o úhrnné výměře 4386 m2, ležící východně od intravilánu obce, v lokalitě zvané „Padělky”. Pozemky v kultuře trvalý travní porost jsou v převažujícím rozsahu své výměry součástí zemědělských honů, při okrajích s náletovými křovinami. Pozemky p.č. 2326/51, 2326/35 jsou plochy vodního toku (Senice) s bezprostředně navazujícími plochami příbřežní vegetace.
Pozemek LV 18 k.ú. Horní Lideč (spoluvlastnický podíl 1/12)
Pozemek p.č. 460 (lesní pozemek) o výměře 2280 m2 se nachází severovýchodně od intravilánu obce Horní Lideč, v lokalitě zvané „Dolina“. Pozemek je zčásti zalesněný a zčásti je zde bezlesí (pastvina). Přístup je z místní komunikace.
Pozemek LV 19 k.ú. Horní Lideč (spoluvlastnický podíl 1/3)
Pozemek p.č. 197/2 (trvalý travní porost) o výměře 132 m2 se nachází při východní straně intravilánu obce, v lokalitě zvané „Kolaje“. Pozemek má výraznou JZ expozici a je zarostlý náletem. Nachází se v ochranném pásmu železnice. Dle UP náleží mezi zemědělské plochy.
Pozemky LV 905 k.ú. Horní Lideč (spoluvlastnický podíl 1/3)
Pozemky p.č. 47/7 (zahrada) o výměře 117 m2 a p.č. 2436 (zahrada) o výměře 40 m2 se nachází v zastavěné části obce, v její jižní části, dle UP v ploše smíšené obytné vesnické. Pozemky tvoří funkční celek s pozemkem p.č. st. 29/1, jehož součástí je rodinný dům č.p. 62. Na části pozemku p.č. 47/7 se nachází část stavby (stodoly) jiného vlastníka náležící k domu č.p. 62. Pozemky leží v ochranném pásmu železnice.
Pozemek p.č. 2289 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 489 m2 navazuje v západním směru na pozemek p.č. 47/7 a pokračuje do extravilánu obce. Pozemek je nezpevněný, v části s trvalými porosty.
Pozemky LV 942 k.ú. Horní Lideč (spoluvlastnický podíl 1/3)
Pozemek p.č. 715 (trvalý travní porost) o výměře 535 m2 se nachází východně od intravilánu obce, v lokalitě zvané „Zahrady“. Je součástí zemědělského honu v lokalitě vklíněné mezi železniční trať a komunikaci Horní Lideč - Střelná.
Pozemky p.č. 781, 866/22 a 866/29 (trvalý travní porost) o celkové výměře 995 m2 se nachází východně od intravilánu obce, v lokalitě zvané „Padělky“. Pozemky jsou součástí zemědělského honu. Pozemek p.č. 2326/49 (vodní plocha, vodní nádrž přírodní) o výměře 112 m2 je situován východně od intravilánu obce, v lokalitě zvané „Padělky“. Jde o pozemek v ploše vodního toku (Senice).
Pozemek p.č. 1937 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 536 m2 se nachází při západní hranici k.ú. Horní Lideč, při okraji většího celku zemědělsky využívané plochy. Je zčásti zarostlý náletovými křovinami.
Pozemky p.č. 1980/17 a 1980/18 (orná půda) o celkové výměře 2314 m2 se nachází západně resp. jihozápadně od intravilánu obce, ve zvlněném terénu a jsou součástí zemědělského honu. Pozemky parcelní čísla 1948 a 1957 (lesní pozemky o výměře 410 m2 a 276 m2) jsou součástí menších lesních celků v západní části k.ú. Horní Lideč.
Pozemky LV 943 k.ú. Horní Lideč (spoluvlastnický podíl 2/3)
Pozemky p.č. 190/1, 258/5, 258/16, 279, 289, 291, 298, 416, 419, 474, 590 a 866/31 o celkové výměře 26915 m2 se nacházejí východně až severovýchodně od intravilánu obce v lokalitách „Kolaje“, „Dolina“, „Kartušinec“ a „Padělky“. Pozemky jsou převážně součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 419 (ostatní plocha, neplodná půda) je fakticky s lesním porostem a slouží ve volné krajině k úkrytu drobné zvěře.
Pozemek p.č. 1688 (orná půda) o výměře 3205 m2 se nachází na jižním okraji intravilánu obce, v sousedství zemědělského areálu. Dle UP náleží část pozemku do plochy zemědělské (Z), část do plochy krajinné zeleně (K), část do plochy výroby a skladování (V). Pozemkem prochází návrhová plocha biokoridoru.
Pozemek p.č. 1690 (trvalý travní porost) o výměře 1543 m2 se nachází nedaleko pozemku p.č. 1688 v jižní části obce, nad zástavbou RD a je dle UP zařazen do plochy zemědělské.
Pozemky p.č. 1938, 1940, 1942, 1944, 1946/1, 1958/2, 1980/12, 1980/23, 2134 o celkové výměře 14235 m2 se nachází v západní resp. jihozápadní části k.ú. Horní Lideč a jsou v převažujícím rozsahu součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 1958/2 slouží ve volné krajině k úkrytu drobné polní zvěře.
Pozemek p.č. 2321/2 (trvalý travní porost) o výměře 33 m2 se nachází při krajnici komunikace ve směru na Valašské Příkazy (v ploše mezi silnicí a železniční tratí). V UP je označen PZ - plochy veřejného prostranství s převahou nezpevněných ploch.
Pozemek p.č. 2326/52 (vodní plocha, vodní nádrž přírodní) o výměře 52 m2 se nachází východně od intravilánu obce, v ploše vodního toku (Senice).
Pozemky p.č. 553, 557/2, 588, 1946/2, 1956/3 a 1982/4 (lesní pozemky) o celkové výměře 16182 m2 se nachází severovýchodně a jihozápadně od intravilánu obce a jsou součástí menších lesních celků. Porosty jsou převážně v mýtném věku, v menší míře ve středním věku a kultury. Nejvíce je zde zastoupen smrk, méně pak modřín, jedle, dub a borovice. Lesní porosty jsou nadprůměrných bonit, místy mírně prořídlé.
Pozemek LV 1037 k.ú. Horní Lideč (spoluvlastnický podíl 1/6)
Pozemek p.č. 2321/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 969 m2 je pozemek komunikace na východním okraji intravilánu obce, sloužící jako zpevněná asfaltová cesta do podjezdu pod železniční tratí, za podjezdem pak vedoucí SV směrem do polí.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Informace před a v průběhu dražby1. Zahájení dražby a vyvolání
21.10.2021, 11:00 hod. - Licitátor: Dražba zahájena.

Předmětem dražby je nemovitý majetek náležící do majetkové podstaty dlužníků Jiřího Chovance, nar. 1.5.1973, a Daniely Chovancové, nar. 7.11.1975, a to spoluvlastnické podíly dlužníka Jiřího Chovance, nar. 1.5.1973 (dále jen „dlužník“) na nemovitých věcech v katastrálním území Horní Lideč, specifikované níže pod písmeny a) až h) takto:
a) spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti ideální 4/30 na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 16 pro katastrální území Horní Lideč, obec Horní Lideč, okres Vsetín, specifikované takto: pozemek parcelní číslo 2103 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1888 m2,
b) spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti ideální 2/12 na nemovitých věcech zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17 pro katastrální území Horní Lideč, obec Horní Lideč, okres Vsetín, specifikovaných takto: pozemek parcelní číslo 258/32 – orná půda o výměře 2356 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 706/1 – trvalý travní porost o výměře 548 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 706/2 – trvalý travní porost o výměře 446 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 708 – trvalý travní porost o výměře 356 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 866/24 – trvalý travní porost o výměře 442 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 866/30 – trvalý travní porost o výměře 806 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 866/32 – trvalý travní porost o výměře 2110 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 2326/51 – vodní plocha, vodní nádrž přírodní o výměře 303 m2 (rozsáhlé chráněné území), pozemek parcelní číslo 2326/53 – vodní plocha, vodní nádrž přírodní o výměře 725 m2 (rozsáhlé chráněné území), pozemek parcelní číslo 2326/95 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 339 m2 (rozsáhlé chráněné území),
c) spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti ideální 2/24 na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 18 pro katastrální území Horní Lideč, obec Horní Lideč, okres Vsetín, specifikované takto: pozemek parcelní číslo 460 – lesní pozemek o výměře 2280 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území),
d) spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti ideální 2/6 na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 19 pro katastrální území Horní Lideč, obec Horní Lideč, okres Vsetín, specifikované takto: pozemek parcelní číslo 197/2 – trvalý travní porost o výměře 132 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond),
e) spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti ideální 2/6 na nemovitých věcech zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 905 pro katastrální území Horní Lideč, obec Horní Lideč, okres Vsetín, specifikovaných takto: pozemek parcelní číslo 47/7 – zahrada o výměře 117 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 2289 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 489 m2, pozemek parcelní číslo 2436 – zahrada o výměře 40 m2 (zemědělský půdní fond),
f) spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti ideální 2/6 na nemovitých věcech zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 942 pro katastrální území Horní Lideč, obec Horní Lideč, okres Vsetín, specifikovaných takto: pozemek parcelní číslo 715 – trvalý travní porost o výměře 535 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 781 – trvalý travní porost o výměře 219 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 866/22 – trvalý travní porost o výměře 502 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 866/29 – trvalý travní porost o výměře 274 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1937 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 536 m2, pozemek parcelní číslo 1948 – lesní pozemek o výměře 410 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa), pozemek parcelní číslo 1957 – lesní pozemek o výměře 276 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa), pozemek parcelní číslo 1980/17 – orná půda o výměře 1373 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1980/18 – orná půda o výměře 941 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 2326/49 – vodní plocha, vodní nádrž přírodní o výměře 112 m2 (rozsáhlé chráněné území),
g) spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti ideální 2/3 na nemovitých věcech zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 943 pro katastrální území Horní Lideč, obec Horní Lideč, okres Vsetín, specifikovaných takto: pozemek parcelní číslo 190/1 – trvalý travní porost o výměře 1104 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 258/5 – trvalý travní porost o výměře 282 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 258/16 – orná půda o výměře 1955 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 279 – orná půda o výměře 1654 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 289 – orná půda o výměře 4652 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 291 – orná půda o výměře 2665 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 298 – orná půda o výměře 4441 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 416 – trvalý travní porost o výměře 1917 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 419 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 2834 m2 (rozsáhlé chráněné území), pozemek parcelní číslo 474 – trvalý travní porost o výměře 1352 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 553 – lesní pozemek o výměře 5611 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území), pozemek parcelní číslo 557/2 – lesní pozemek o výměře 3784 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území), pozemek parcelní číslo 588 – lesní pozemek o výměře 4359 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území), pozemek parcelní číslo 590 – trvalý travní porost o výměře 3532 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 866/31 – trvalý travní porost o výměře 527 m2 (rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1688 – orná půda o výměře 3205 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1690 – trvalý travní porost o výměře 1543 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1938 – orná půda o výměře 878 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1940 – orná půda o výměře 917 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1942 – orná půda o výměře 1133 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1944 – orná půda o výměře 1248 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1946/1 – orná půda o výměře 1954 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1946/2 – lesní pozemek o výměře 695 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa), pozemek parcelní číslo 1956/3 – lesní pozemek o výměře 680 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa), pozemek parcelní číslo 1958/2 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 352 m2, pozemek parcelní číslo 1980/12 – orná půda o výměře 152 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1980/23 – orná půda o výměře 4476 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 1982/4 – lesní pozemek o výměře 1053 m2 (pozemek určený k plnění funkcí lesa), pozemek parcelní číslo 2134 – orná půda o výměře 3125 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 2321/2 – trvalý travní porost o výměře 33 m2 (zemědělský půdní fond), pozemek parcelní číslo 2326/52 – vodní plocha, vodní nádrž přírodní o výměře 52 m2 (rozsáhlé chráněné území),
h) spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti ideální 2/12 na nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1037 pro katastrální území Horní Lideč, obec Horní Lideč, okres Vsetín, specifikované takto: pozemek parcelní číslo 2321/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 969 m2 (rozsáhlé chráněné území)

Odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé (dle znaleckého posudku): 955.237,--Kč.

Další informace o předmětu dražby (popis a stav předmětu dražby, práva a závazky na předmětu dražby váznoucí a s ním spojená) jsou uvedeny v dražební vyhlášce.

Nejnižší podání činí 900.000,--Kč.

Minimální příhoz činí 10.000,--Kč.

Nyní můžete podávat nabídky, tedy činit příhozy (podání).
Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2354321.10.2021 11:57:28:6690,-Kč900 000,-Kč
Dražitel č.2357121.10.2021 11:59:37:89610 000,-Kč910 000,-Kč
Dražitel č.2357121.10.2021 11:59:48:17710 000,-Kč920 000,-Kč
Dražitel č.2354321.10.2021 12:01:03:22950 000,-Kč970 000,-Kč
Dražitel č.2357121.10.2021 12:05:05:62710 000,-Kč980 000,-Kč
Dražitel č.2354321.10.2021 12:05:47:28450 000,-Kč1 030 000,-Kč
Dražitel č.2357121.10.2021 12:10:16:73610 000,-Kč1 040 000,-Kč
Dražitel č.2354321.10.2021 12:14:37:54450 000,-Kč1 090 000,-Kč
Dražitel č.2357121.10.2021 12:18:17:28210 000,-Kč1 100 000,-Kč
Dražitel č.2354321.10.2021 12:23:08:33850 000,-Kč1 150 000,-Kč
Dražitel č.2357121.10.2021 12:26:12:82650 000,-Kč1 200 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 21.10.2021 v 12:31:12

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.23571 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 200 000,-Kč

Zveřejněno dne 21.10.2021 v 12:31:12