JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Podminky info. emailů - emailů pro marketingové účely

Zaškrtnutím políčka souhlasím, aby mi společnost JURIS REAL Dražby, a. s. zasílala informační newslettery a obchodní sdělení týkající se služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“). Tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy a jména a příjmení, resp. pseudonymu společností JURIS REAL Dražby, a. s. za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu, tj. zejména nabízení služeb, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona o některých službách informační společnosti a v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR), a to na dobu  3 let od udělení nebo do odvolání. Svým souhlasem prohlašujete, že jste oprávněn/a k poskytnutí tohoto souhlasu, jste osobou starší 15 let a jste si vědom/vědoma dopadů svého jednání na ochranu osobních údajů. Pokud si přejete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na vaši emailovou adresu odvolat, můžete tak učinit proklikem v e-mailu.

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
V případě, že budete mít k rozsahu nebo účelu zpracování vašich osobních údajů jakékoli dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat telefonicky na čísle 774 740 635 nebo na e-mailu info@jrdrazby.cz.
 

Přijmout cookies