JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


  Jak podat námitky

  Možnost podat námitku, způsob jejího podání a lhůta pro podání námitky je stanovena dražební (aukční) vyhláškou. Námitku může podat dražitel.
   
  Po skončení dražby (aukce) bude v systému elektronických dražeb (aukcí) zveřejněn čas ukončení dražby (aukce) , dále  osoba, která učinila nejvyšší podání v dražbě (aukci) a výše nejvyššího podání, příp. informace, že nebylo učiněno žádné podání. 
  Od okamžiku tohoto zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky, lhůta stanovená dražební (aukční) vyhláškou, ve které mohou vznést námitky.
   
  Pokud je povoleno u dražby (aukce) podávat námitky i elektronicky, po skončení dražby (aukce) se u ní v poli Výsledek dražby (aukce) na záložce Moje dražby (aukce), zobrazí formulář pro podání námitky, vč. stanoveného času, dokdy je možné námitku podat. 
                   
  Do formuláře můžete napsat svojí námitku a klikem na tlačítko Vložit soubor nahrát dokument jako přílohu k námitce. Nakonec klikněte na Podat a vaše námitka bude odeslána přímo dražebníkovi (organizátorovi aukce). Nad dražbou (aukcí) se Vám zobrazí informace, že námitka byla podána a na váš email přijde její kopie.  
   
   

Přijmout cookies