JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


  Jak přihazovat

  Pokud jste připojen k vybrané dražbě (aukci) a splnil jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně dražit – přihazovat v dražbě (aukci) následujícím způsobem:
   
  1. Přihláste se ke svému uživatelskému účtu 
  2. klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit. Zobrazí se Vám v pravém horním rohu Můj účet a v závorce vaše jméno.
    
  3. Zobrazte si probíhající dražbu (aukci)
  4. klikněte na záložku Moje dražby (ukce) a mezi Probíhajícími dražbami (aukcemi) vyhledejte dražbu (aukci), které se chcete zúčastnit. U probíhající dražby (aukce) se nachází box s kolonkou pro příhoz a podání.
    
  5. Přihazujte v dražbě (aukci)
  6. Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky pro příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit. Tímto je učiněn vaš příhoz/podání. Podání (vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů. 
                        
   Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb (aukcí) zpětně potvrzeno – po podání se vám zobrazí nad dražbou (aukcí) informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh dražby (aukce). 
    
  7. Obnovujte seznam příhozů
  8. Po každém učiněném příhozu/podání i během dražby (aukce) aktualizujte seznam příhozů, abyste měli přehled o aktuálním stavu dražby (aukce) a výši ceny. To učiníte kliknutím na obnovit seznam příhozů.
   Pokud byste si opomněli obnovit seznam příhozů/podání a chtěli učinit stejný příhoz/podání jako jiný dražitel, budete na tuto chybu upozorněni. Stačí pak podat vyšší příhoz/podání. 
    
  9. Výše příhozu/podání
   1. Je důležité uvědomit si rozdíl mezi příhozem a podáním - viz Nápověda  Příhoz zde a Podání zde
   2. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno dražební (aukční) vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprvé nabízena nula). 
   3. Další minimální příhoz je stanoven dle dražební (aukční) vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 1000,-Kč).
   4. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit
  10.  Stejné podání a dorovnání nabídky 
   1. Obecně platí, že nemohou dražitelé v elektronické dražbě (aukci) činit stejné podání. 
   2. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy. 
   3. Dražitelé s předkupním právem nebo dražitelé u dražby (aukce), kde je povoleno dorovnání s následným losovaním, mohou přihazovat 0 Kč pro dorovnání nabídky jiného dražitele.  

Přijmout cookies