JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Pohledávky insolvenčního dlužníka ve výši 23,375.508,90 Kč s příslušenstvím (možné snížení podání na 500.000,- Kč!!!)

Vloženo: 5.8.2022 7:49 | číslo dražby: 4129

500 000 Kč

Dražba začala: 09.09.2022 09:00:00Dražba skončila: 09.09.2022 10:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací: 1297 D 000703 / 2022 - 1
Nejnižší podání: 1 000 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 1 000 000,-Kč
Dražební jistota: 50 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 22.8.2022, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje v kanceláři dražebníka na adrese Krnov, U Požárníků 59/65, 794 01 Krnov, I.NP podlaží budovy (GPS 50°5'29.828"N, 17°42'20.042"E).
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Olomoucký

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou pohledávky insolvenčního dlužníka navrhovatele s veškerým právním příslušenstvím, a to:

A/ pohledávka insolvenčního dlužníka TRIGA CZ s.r.o., se sídlem Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov I – Město, IČ 26852225, ve výši 9,241.648,40 Kč s veškerým právním příslušenstvím a součástmi za Lukášem Šlížkem, nar. 14.3.1982, bytem Janáčkova 3, 785 01 Šternberk, jak je tato pohledávka ve výši 9,521.648,40 Kč s veškerým právním příslušenstvím a součástmi přiznána pravomocným soudním rozhodnutím – rozsudkem č.j. 29 T 21/2014, vydaným Krajským soudem v Ostravě, pobočka Olomouc, dne 11.7.2019. Rozsudek je vykonatelný a nabyl právní moci dne 5.9.2019 a představuje náhradu škody přiznanou navrhovateli dražby v trestním řízení, na tuto pohledávku uhradil doposud dlužník věřiteli částku 280.000,- Kč

B/ pohledávka insolvenčního dlužníka TRIGA CZ s.r.o., se sídlem Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov I – Město, IČ 26852225, ve výši 13,853.860,50 Kč s veškerým právním příslušenstvím a součástmi za společností Goito s.r.o., se sídlem Budapešťská 1491/5, 102 00 Praha 10, IČ 27785921, jak je tato pohledávka přiznána pravomocným soudním rozhodnutím – rozsudkem č.j. 14 ICm 1031/2011, vydaným Krajským soudem v Ostravě, pobočka Olomouc, dne 1.9.2021. Rozsudek je vykonatelný a nabyl právní moci dne 27.10.2021

!!!Upozornění pro účastníky dražby!!! Pokud žádný z účastníků dražby neučiní ani nejnižší podání, je licitátor oprávněn výši nejnižšího podání snížit, nevýše však na částku 500.000,- Kč!!!

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.


Přijmout cookies