JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba software Call centra - DAVOS IVR Server pro 115 agentů, volací karta Aculab Prosody ASC5720 a 62 počítačů IBM Think Centre

Vloženo: 26.8.2016 17:54 | číslo dražby: 1057

33 000 Kč

Dražba začala: 20.09.2016 11:00:00Dražba skončila: 20.09.2017 11:34:10

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000029 / 16
Nejnižší podání: 27 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 270 669,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 13. 9. 2016 od 9:30 do 10:00 2. termín 20. 9. 2016 od 9:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: Malenovice 1149, Zlín 4. Více informací na tel 257 22 33 22.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Město: Zlín
Ulice: Malenovice 1149

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška

Popis předmětu dražby

Úhrnkem IT vybavení Call centra společnosti Qeneo s.r.o. nacházející se na adrese Malenovice 1149, Zlín 4. IT vybavení Call centra představuje tyto položky:

1 x Softwarové licence pro 115 agentských pozic software: DAVOS IVR Server verze Q1/2013, DAVOS ACD Server verze Q1/2013, DAVOS Dialer verze Q1/2013
1 x server IBM x3650 M3, Model 7945-K36, SN: 99D9408, Win Server 2003, karta Aculab Prosody X PCIe 2, ACS5720 včetně administrátorského přístupu.
1 x Rack 19" v.2030x š.800x hl.1000
1 x Router BOARD 1200 MikroTik 10x port 1GB
12 x LCD monitor Lenovo 19" model L1940wA
17 x LCD monitor Lenovo ThinVision 19" model L197wA
1 x PC IBM ThinkCentre 8184 model 43G P4/2,66 GHz Win XP prof.
46 x PC IBM ThinkCentre 8171 model CTO P4/3,4 GHz Win XP prof.
10 x PC IBM ThinkCentre 8172 model CTO P4, 3,0 GHz Win XP prof.
1 x PC IBM ThinkCentre 8172 model KG1 P4, 3,0 GHz Win XP prof.
3 x PC IBM ThinkCentre 8320 model 7EG P4, 2,66 GHz Win XP prof.
1 x PC IBM ThinkCentre 8183 model CK73 P4, 2,66 GHz Win XP prof.
1 x PC Lenovo ThinkCentre 6073 mod.AQ7 Core2 Duo, 2,33 GHz Win Vista Business
1 x tiskárna Konica Minolta 1600f
2 x výdejník vody ROSANA
1 x klimatizace Alaska MAC 9000 830W
28 x klávesnice různé typy
14 x headsety
18 x myš
29 x klávesnice DELL
(dále jen „předmět dražby“).

Popis stavu předmětu dražby:
Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby ani úplnost soupisu položek, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.20.09.2016 11:01:27:9850,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.196020.09.2016 11:14:16:8661 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.20.09.2016 11:14:54:0231 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.196020.09.2016 11:24:36:8071 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.20.09.2016 11:25:47:5191 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.196020.09.2016 11:28:15:6481 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.20.09.2016 11:29:10:9461 000,-Kč33 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 20.09.2017 v 11:34:10

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č. - VaRaPo s.r.o. - T.G.Masaryka 290, Kladno, 272 01 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 33 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.09.2017 v 11:34:10