JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba automobilového jeřábu ČKD - AD 14

Vloženo: 9.11.2016 14:29 | číslo dražby: 1167

320 000 Kč

Dražba začala: 06.12.2016 10:00:00Dražba skončila: 06.12.2016 10:30:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000080 / 16
Nejnižší podání: 320 000,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 425 000,-Kč
Dražební jistota: 50 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 16.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod 2. termín 23.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod 3. termín 1.12.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází, tedy na adrese: výrobní areál BIZEMA s.r.o. Strážnická 3976, Mělník, kontaktní osoba p. Pekař, tel: 602 213 442, 315 650 515.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Město: Mělník
Ulice: Strážnická 3976

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Speciální automobil automobilový jeřáb ČKD - AD 14, rok výroby: 1990, podvozek LIAZ SA – N3, č. podvozku: L2 FG 0017, výrobní č. karoserie: TNG 150850 L2 FG 0017/90 20/1990, motor Liaz MI. 2A – MS 636, č. motoru: L21 461 – 0632N/90, STK do 8/2017, číslo technického průkazu: AK 000023, RZ: ME 93-60, palivo: nafta, revize: ZZ z 4/2016, nosnost jeřábu: 14t, výložník: 23,4 m včetně krakorce. (dále jen „předmět dražby“)

Popis stavu předmětu dražby:
Jedná se o ojetý funkční speciální automobilový jeřáb ČKD - AD 14, rok výroby 1990, na podvozku LIAZ SA – N3 se vznětovým motorem Liaz MI. 2A – MS 636, oranžové barvy, počet najetých kilometrů dle tachometru 88 960, revize ZZ z 4/2016, nosnost jeřábu 14t, výložník 23,4 m včetně krakorce, drobná netěsnost hydraulického vysouvání podpěrných pacek, drobná netěsnost hydraulického naklápění ramene.

Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovali jeho hodnotu.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.249006.12.2016 10:16:30:9050,-Kč320 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 06.12.2016 v 10:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.2490 - LUTWA s.r.o. - Brodecká 778, Železný Brod, 468 22 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 320 000,-Kč

Zveřejněno dne 06.12.2016 v 10:30:00Přijmout cookies