JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba čtyřkolky E-TON VECTOR ST 250 odpočet DPH 21%

Vloženo: 11.11.2016 14:58 | číslo dražby: 1198

21 000 Kč

Dražba začala: 01.12.2016 10:00:00Dražba skončila: 01.12.2016 10:33:27

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000019 / 16
Nejnižší podání: 10 000,-Kč
Minimální příhoz: 500,-Kč
Cena stanovena znalcem: 20 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1.12.2016 od 9:30 do 10:00
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý MOTOCYKL, značky: E - TON, Model: VECTOR ST, RZ: 3S9860, VIN: RK1LRC0EX7A002239, rok výroby: 2007, zdvih. objem: 249 ccm, výkon: 14 kW, palivo: BA.
(dále jen „čtyřkolka“ a „předmět dražby“)

Popis stavu předmětu dražby:
Čtyřkolka je ve stavu odpovídající zhoršené údržbě, nebyla ověřena funkčnost motoru a dalších součástí z důvodu chybějící baterie, pravděpodobně vadný regulátor nabíjení.

Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a zhoršené údržbě a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.237001.12.2016 10:01:06:7930,-Kč10 000,-Kč
Dražitel č.242501.12.2016 10:12:01:437500,-Kč10 500,-Kč
Dražitel č.237001.12.2016 10:13:52:085500,-Kč11 000,-Kč
Dražitel č.242501.12.2016 10:14:44:612500,-Kč11 500,-Kč
Dražitel č.237001.12.2016 10:16:31:546500,-Kč12 000,-Kč
Dražitel č.242501.12.2016 10:17:11:958500,-Kč12 500,-Kč
Dražitel č.237001.12.2016 10:17:42:0311 000,-Kč13 500,-Kč
Dražitel č.242501.12.2016 10:20:48:9521 000,-Kč14 500,-Kč
Dražitel č.237001.12.2016 10:21:38:5591 500,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.242501.12.2016 10:23:00:4631 000,-Kč17 000,-Kč
Dražitel č.237001.12.2016 10:24:13:0521 000,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.242501.12.2016 10:24:49:831500,-Kč18 500,-Kč
Dražitel č.237001.12.2016 10:25:05:360500,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.242501.12.2016 10:25:34:091500,-Kč19 500,-Kč
Dražitel č.242501.12.2016 10:25:39:767500,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.237001.12.2016 10:27:19:824500,-Kč20 500,-Kč
Dražitel č.242501.12.2016 10:28:27:017500,-Kč21 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 01.12.2016 v 10:33:27

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.2425 - Rene Stepanuk - Janovice, Janovice, 739 11 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 21 000,-Kč

Zveřejněno dne 01.12.2016 v 10:33:27Přijmout cookies