JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Avia A 65 L Valník, EURO 2

Vloženo: 2.12.2016 17:03 | číslo dražby: 1217

15 000 Kč

Dražba začala: 21.12.2016 11:00:00Dražba skončila: 21.12.2016 11:40:24

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000109 / 16
Nejnižší podání: 10 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 45 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 8.12.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod 2. termín 15.12.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod 3. termín 20.12.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází, tedy na adrese: výrobní areál BIZEMA s.r.o. Strážnická 3976, 276 01 Mělník, kontaktní osoba p. Pekař, tel: 602 213 442, 315 650 515.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Město: Mělník
Ulice: Strážnická 3976

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Dokumenty k dražbě:
Dokument 1 Dokument 2

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL VALNÍKOVÝ, značky: AVIA, obchodní označení: AVIA 65 L, kategorie vozidla: N2, RZ: 3SB1484, datum 1. registrace vozidla: 1998, VIN: TNAA1L000WA000916, zdvih. objem: 3 596 ccm, výkon 76 kW, palivo: NM, barva: ČERVENÁ ZÁKLADNÍ, karoserie: VALNÍK, počet míst k sezení: 3, STK platná do: 10/2016, č. VTP: UF344272, přečtený počet ujetých kilometrů 414 100 km, včetně příslušenství. (dále jen „automobil“ a „předmět dražby“)

Výbava automobilu Avia 65 L Valník:
• Radiopřehrávač
• Posilovač řízení

Popis stavu předmětu dražby:
Vozidlo zakoupeno v ČR jako nové, má lehká poškození karoserie a nákladní korby, vozidlo vyžaduje servisní prohlídku. Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 NOZ a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.272121.12.2016 11:24:38:4510,-Kč10 000,-Kč
Dražitel č.255721.12.2016 11:25:18:2291 000,-Kč11 000,-Kč
Dražitel č.272121.12.2016 11:29:08:1331 000,-Kč12 000,-Kč
Dražitel č.255721.12.2016 11:30:15:9291 000,-Kč13 000,-Kč
Dražitel č.272121.12.2016 11:35:02:0411 000,-Kč14 000,-Kč
Dražitel č.255721.12.2016 11:35:24:0931 000,-Kč15 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 21.12.2016 v 11:40:24

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.2557 - ALLWELD METAL s.r.o. - Hutnická 287, Most, 434 01 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 15 000,-Kč

Zveřejněno dne 21.12.2016 v 11:40:24Přijmout cookies