JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Vysokozdvižný boční vozík DBHM 5022/ 45UB,

Vloženo: 12.12.2016 18:26 | číslo dražby: 1223

12 000 Kč

Dražba začala: 22.12.2016 11:00:00Dražba skončila: 22.12.2016 11:30:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000112 / 16
Nejnižší podání: 10 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 95 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 16.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod 2. termín 19.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod 3. termín 22.12.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází, tedy na adrese: výrobní areál BIZEMA s.r.o. Strážnická 3976, 276 01 Mělník, kontaktní osoba sl. Švejcarová, tel: 315 650 542
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Město: Mělník
Ulice: Strážnická 3976

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Vysokozdvižný boční vozík DBHM 5022/ 45UB, rok výroby: 1976, výrobní číslo: 76406, číslo tech. osvěčení: 00309, technická kontrola do 20.4.2017, motor Zetor 6701-59, zdvihový objem: 3456 m3, palivo: nafta, nosnost 5t, plně funkční.

Popis stavu předmětu dražby:
Jedná se o ojetý speciální vysokozdvižný boční DBHM 5022/ 45UB s dieselovým motorem, rok výroby: 1976, technická kontrola do 20.4.2017, motor Zetor 6701-59, zdvihový objem: 3456 m3, palivo: nafta, stav motohodin: 4250 mth, nosnost 5t, drobné netěsnosti hydraulického systému, plně funkční.
Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovali jeho hodnotu.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.270322.12.2016 11:08:46:1431 000,-Kč11 000,-Kč
Dražitel č.261422.12.2016 11:24:12:3031 000,-Kč12 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 22.12.2016 v 11:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.2614 - Jan Polášek - Měšťanska 36, Hodonín, 69501 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 12 000,-Kč

Zveřejněno dne 22.12.2016 v 11:30:00Přijmout cookies