JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba cca 2 000 tun železného odpadu z pneumatik

Vloženo: 14.2.2017 9:38 | číslo dražby: 1317

771 000 Kč

Dražba začala: 30.03.2017 11:00:00Dražba skončila: 30.03.2017 12:24:08

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000050 / 16
Nejnižší podání: 99 000,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 611 050,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 16. 3. 2017 od 9:30 do 10.00, 2. termín 29. 3. 2017 od 9:30 do 10:00. Prohlídky je též možné zajistit individuálně po telefonické domluvě. Místo prohlídky je na adrese: HARGO a.s., Tatinná 61, 438 01 Žatec. GPS 50.3670769N, 13.6046408E. Vzorek drátků je možné si prohlédnout na adrese: KOVA Group a.s., náměstí Kinských 76/7, Praha 5, Smíchov. Více informací na tel 257 22 33 22.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Ústecký
Okres: Louny
Město: Bitozeves
Ulice: Tatinná 61
GPS souradnice: 50.3670769, 13.6046408

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Úhrnkem Železný odpad kat. č.: 170405 - volně ložené znečištěné ocelové drátky z pneumatik, odhad hmotnosti cca 2 000 tun, (drátky se nachází v areálu dlužníka HARGO a.s. PZ Triangle Tatinná Žatec),
dále jen „předmět dražby“).

Popis stavu předmětu dražby:
Jedná se o neslisované znečištěné ocelové drátky, které zbyly jako odpad po drcení karkasu pneumatik. Drátky jsou zoxidované a znečištěné zbytky gumy.

Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Daňové aspekty:
DPH se uplatňuje v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92c zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned
(ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby v hotovosti
k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.349030.03.2017 11:04:14:7120,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:05:02:5045 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.350130.03.2017 11:05:26:6575 000,-Kč109 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:11:25:4125 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:12:28:4255 000,-Kč119 000,-Kč
Dražitel č.349430.03.2017 11:13:20:3125 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.345930.03.2017 11:14:09:8485 000,-Kč129 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:14:43:1275 000,-Kč134 000,-Kč
Dražitel č.349430.03.2017 11:17:02:4755 000,-Kč139 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:17:38:8645 000,-Kč144 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:18:21:6345 000,-Kč149 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:18:55:2315 000,-Kč154 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:19:16:8395 000,-Kč159 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:19:33:8565 000,-Kč164 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:20:15:2565 000,-Kč169 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:20:32:8455 000,-Kč174 000,-Kč
Dražitel č.345930.03.2017 11:20:40:5105 000,-Kč179 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:21:17:2435 000,-Kč184 000,-Kč
Dražitel č.349430.03.2017 11:21:40:8487 000,-Kč191 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:22:07:2485 000,-Kč196 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:22:20:0355 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.345930.03.2017 11:22:53:5665 000,-Kč206 000,-Kč
Dražitel č.349430.03.2017 11:23:50:1855 000,-Kč211 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:24:23:2515 000,-Kč216 000,-Kč
Dražitel č.345930.03.2017 11:24:34:4065 000,-Kč221 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:25:27:1975 000,-Kč226 000,-Kč
Dražitel č.346830.03.2017 11:26:00:7105 000,-Kč231 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:26:34:7365 000,-Kč236 000,-Kč
Dražitel č.346830.03.2017 11:26:52:5395 000,-Kč241 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:27:04:5295 000,-Kč246 000,-Kč
Dražitel č.346830.03.2017 11:27:18:4855 000,-Kč251 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:27:35:1435 000,-Kč256 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:27:50:4435 000,-Kč261 000,-Kč
Dražitel č.348330.03.2017 11:28:22:9355 000,-Kč266 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:28:57:2425 000,-Kč271 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:29:33:8315 000,-Kč276 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:29:53:4315 000,-Kč281 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:30:28:5815 000,-Kč286 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:30:39:9465 000,-Kč291 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:32:49:5815 000,-Kč296 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:34:27:9805 000,-Kč301 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:34:38:2945 000,-Kč306 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:35:02:7665 000,-Kč311 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:35:19:3355 000,-Kč316 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:35:41:1065 000,-Kč321 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:35:53:7505 000,-Kč326 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:36:06:1565 000,-Kč331 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:36:27:9775 000,-Kč336 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:36:48:6395 000,-Kč341 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:37:04:7755 000,-Kč346 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:37:41:8355 000,-Kč351 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:37:59:1885 000,-Kč356 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:38:10:7335 000,-Kč361 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:39:59:4515 000,-Kč366 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:40:17:1555 000,-Kč371 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:40:28:3995 000,-Kč376 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:40:40:7295 000,-Kč381 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:41:00:7305 000,-Kč386 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:41:18:5315 000,-Kč391 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:41:34:9815 000,-Kč396 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:41:44:2185 000,-Kč401 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:41:56:0435 000,-Kč406 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:42:14:8705 000,-Kč411 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:42:28:4025 000,-Kč416 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:42:37:9175 000,-Kč421 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:43:02:3335 000,-Kč426 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:43:25:1555 000,-Kč431 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:43:39:5135 000,-Kč436 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:43:54:3825 000,-Kč441 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:44:03:9515 000,-Kč446 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:44:17:7745 000,-Kč451 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:44:51:8525 000,-Kč456 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:45:10:5175 000,-Kč461 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:45:33:0515 000,-Kč466 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:45:41:1065 000,-Kč471 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:45:56:3195 000,-Kč476 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:46:08:2025 000,-Kč481 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:46:14:5905 000,-Kč486 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:46:33:9945 000,-Kč491 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:47:10:5805 000,-Kč496 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:47:38:0525 000,-Kč501 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:48:01:4635 000,-Kč506 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:48:22:3915 000,-Kč511 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:49:30:6465 000,-Kč516 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:49:44:6225 000,-Kč521 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:50:24:1625 000,-Kč526 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:50:37:2675 000,-Kč531 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:50:46:2925 000,-Kč536 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:51:13:9445 000,-Kč541 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:51:26:2105 000,-Kč546 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:51:38:0895 000,-Kč551 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:51:48:4075 000,-Kč556 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:52:13:8445 000,-Kč561 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:52:26:9795 000,-Kč566 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:52:37:6665 000,-Kč571 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:53:12:7475 000,-Kč576 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:53:23:8745 000,-Kč581 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:53:43:8305 000,-Kč586 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:53:57:8945 000,-Kč591 000,-Kč
Dražitel č.349030.03.2017 11:54:12:8915 000,-Kč596 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:54:19:7305 000,-Kč601 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:54:26:4405 000,-Kč606 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:55:00:0565 000,-Kč611 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:55:16:4335 000,-Kč616 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:55:33:4025 000,-Kč621 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:55:44:5715 000,-Kč626 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:55:59:0535 000,-Kč631 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:56:10:0365 000,-Kč636 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:57:49:1675 000,-Kč641 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:58:19:4515 000,-Kč646 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:58:58:1875 000,-Kč651 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 11:59:22:8655 000,-Kč656 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 11:59:46:2075 000,-Kč661 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 12:00:09:3625 000,-Kč666 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 12:00:39:8685 000,-Kč671 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 12:01:03:8775 000,-Kč676 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 12:01:20:7995 000,-Kč681 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 12:01:44:2505 000,-Kč686 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 12:01:56:4835 000,-Kč691 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 12:02:28:7155 000,-Kč696 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 12:02:40:1995 000,-Kč701 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 12:02:57:6015 000,-Kč706 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 12:03:20:1945 000,-Kč711 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 12:03:38:7585 000,-Kč716 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 12:04:09:8835 000,-Kč721 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 12:04:38:8435 000,-Kč726 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 12:05:28:9845 000,-Kč731 000,-Kč
Dražitel č.350130.03.2017 12:09:48:4165 000,-Kč736 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 12:10:31:3545 000,-Kč741 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 12:10:40:7095 000,-Kč746 000,-Kč
Dražitel č.337530.03.2017 12:11:45:4035 000,-Kč751 000,-Kč
Dražitel č.350130.03.2017 12:12:29:1825 000,-Kč756 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 12:13:57:4485 000,-Kč761 000,-Kč
Dražitel č.350130.03.2017 12:18:13:7715 000,-Kč766 000,-Kč
Dražitel č.350730.03.2017 12:19:08:6915 000,-Kč771 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 30.03.2017 v 12:24:08

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.3507 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 771 000,-Kč

Zveřejněno dne 30.03.2017 v 12:24:08