JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Aukce bytu 1+kk 36 m2 u metra, Praha 5 - Stodůlky

Vloženo: 21.3.2017 11:59 | číslo aukce: 1365

2 150 000 Kč

Aukce začala: 20.04.2017 11:00:00Aukce skončila: 20.04.2017 11:41:43

Stav aukce: Ukončeno - byl udělen příklep
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000039 / 17
Nejnižší podání: 1 700 000,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 2 400 000,-Kč
Aukční jistota: 50 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 29. 3. 2017 od 17:00 do 17:30 2. termín 5. 4. 2017 od 17:00 do 17:30 3. termín 12. 4. 2017 od 17:00 do 17:30 4. termín 20. 4. 2017 od 9:30 do 10:00 Místo prohlídky se stanovuje na místě, kde se předmět aukce nachází, tedy na adrese: Vlachova č.p. 1507/16 155 00 Praha 5 – Stodůlky. GPS: (50.0479639N, 14.3089817E).
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Vlachova 1507/16
GPS souradnice: 50.0479639N, 14.3089817E

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

Označení a podpis předmětu aukce:
• družstevní podíl v družstvu Bytové družstvo domu Vlachova 1507, Praha 13, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Vlachova 1507/16, IČO: 256 68 544
• nájem družstevního bytu č. 16, o velikosti 1+kk nacházející se v 6. NP domu č.p. 1507/16 na adrese Praha 5, Stodůlky, Vlachova (dále jen „předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Jedná se o družstevní podíl, který je spojen s nájmem družstevního bytu č. 16, I. kategorie, o velikosti 1+kk 36 m2. Byt se sestává z pokoje s kuchyňským koutem, předsíně, WC, koupelny, komory, sklepa, nacházející se v 6. NP domu č.p. 1507/16 na adrese Praha 5, Stodůlky, Vlachova (dále jen „Byt“). Byt č. 16 se nachází v domě č.p. 1507, který je součástí pozemku parc. č. 162/47, zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV č. 2130 pro katastrální území Stodůlky, obec Praha, okres Hlavní město Praha. K předmětnému členskému podílu se neváže žádná nesplacená anuita.

Byt je v původním udržovaném stavu odpovídajícímu stáří, bytové jádro je umakartové, ústřední topení a stoupací vedení je osazeno měřidly, dům je zateplený.
Na předmětu aukce neváznou žádná práva a omezení.

Kritéria výběru vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout.

Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce.

Cenu dosaženou v aukci je vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Dohody o převodu družstevního podílu a na náklady vítěze aukce.

Neuzavře-li vítěz aukce ve lhůtě patnácti dnů ode dne ukončení aukce s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu ve znění, které je přílohou této aukční vyhlášky, považuje se takové jednání vítěze aukce jako zpětvzetí nabídky na odkup předmětu aukce a (i) organizátor aukce má nárok vůči vítězi aukce na úhradu paušálních nákladů spojených s organizováním aukce ve výši 50 000 Kč včetně DPH, které je organizátor aukce oprávněn započíst oproti složené aukční jistotě.

V případě, že bude upuštěno od konání aukce, vyrozumí o tom organizátor všechny účastníky aukce. V takovém případě nemají organizátor aukce ani účastníci aukce žádný nárok na náhradu nákladů spojených s organizováním aukce

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Přihazování
Účastník aukceV doběČástkaPodání
Účastník aukce č.353720.04.2017 11:00:21:0640,-Kč1 700 000,-Kč
Účastník aukce č.399820.04.2017 11:01:52:58325 000,-Kč1 725 000,-Kč
Účastník aukce č.363120.04.2017 11:06:02:74525 000,-Kč1 750 000,-Kč
Účastník aukce č.401020.04.2017 11:14:08:43850 000,-Kč1 800 000,-Kč
Účastník aukce č.353720.04.2017 11:20:15:12725 000,-Kč1 825 000,-Kč
Účastník aukce č.363120.04.2017 11:23:27:55125 000,-Kč1 850 000,-Kč
Účastník aukce č.353720.04.2017 11:25:59:69925 000,-Kč1 875 000,-Kč
Účastník aukce č.401020.04.2017 11:26:41:35050 000,-Kč1 925 000,-Kč
Účastník aukce č.353720.04.2017 11:27:06:03425 000,-Kč1 950 000,-Kč
Účastník aukce č.399820.04.2017 11:28:00:18650 000,-Kč2 000 000,-Kč
Účastník aukce č.401020.04.2017 11:30:49:07550 000,-Kč2 050 000,-Kč
Účastník aukce č.399820.04.2017 11:33:50:67325 000,-Kč2 075 000,-Kč
Účastník aukce č.401020.04.2017 11:35:10:51625 000,-Kč2 100 000,-Kč
Účastník aukce č.399820.04.2017 11:36:03:83525 000,-Kč2 125 000,-Kč
Účastník aukce č.363120.04.2017 11:36:43:28025 000,-Kč2 150 000,-Kč
Výsledek aukce
Aukce byla ukončena dne 20.04.2017 v 11:41:43

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Vítězem el.aukce se stal: Účastník aukce č.3631
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 150 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.04.2017 v 11:41:43Přijmout cookies