JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná dražba značkových hodinek, křišťálových a jantarových šperků

Vloženo: 4.4.2017 13:27 | číslo dražby: 1376

105 000 Kč

Dražba začala: 20.04.2017 11:00:00Dražba skončila: 20.04.2017 11:50:18

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000040 / 17
Nejnižší podání: 45 000,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 150 000,-Kč
Dražební jistota: 12 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 13. 4. 2017 od 9:30 do 10:00. 2. termín 20. 4. 2017 od 9:30 do 10:00. Prohlídky je též možné zajistit individuálně po telefonické domluvě. Místo prohlídky je na adrese: TP Insolvence, v.o.s., Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7. Více informací na tel. 257 22 33 22.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 7
Město: Praha 7
Ulice: Jankovcova 1037/49

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Úhrnkem zásoby hodinek a šperků dlužníka IL VENDORO s.r.o. v likvidaci, IČO: 26474671, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Slezská 169/10 sepsané v majetkové podstatě pod položkou č. 1 až 27, (dále jen „předmět dražby“).

Popis stavu předmětu dražby:
Jedná se o zásoby hodinek a šperků dlužníka IL VENDORO s.r.o. v likvidaci, IČO: 26474671, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Slezská 169/10 sepsané v majetkové podstatě pod položkou č. 1 až 27.

Zásoby jsou nové, nenošené, stav odpovídá stáří a způsobu uskladnění.

Soupis zásob dle položek:
29 ks Náramků z bílého kovu osazený kameny
4 ks Náramků z bílého kovu – stříbro
21 ks Párů náušnic osazených kameny (různé barvy kamenů a tvary) – stříbro, sklo
1 ks Přívěsku osazený růžovými kameny (tvar koule) - stříbro, sklo
16 ks Prstenů z bílého kovu osazených kameny (různé barvy a tvary) - stříbro, sklo
6 ks Řetízků z bílého kovu - nerezové oceli
7 ks Pánských hodinek značky Lumír
36 ks Dámských hodinek značky Lumír
2 ks Dámských hodinek D&G
3 ks Pánských hodinek D&G
3 ks Pánských hodinek Lacoste
1 ks Pánské hodinky Armani
1 ks Dámské hodinky Armani
1 ks Pánské hodinky Diesel
68 ks Dámských hodinek Adriatica
10 ks Pánských hodinek Adriatica
20 ks Dámských hodinek Garet
2 ks Pánských hodinek Garet
68 ks Jantarových náhrdelníků
13 ks Jantarových náramků
2 ks Řetízků s jantarovým přívěskem
9 ks Jantarových přívěsků
1 ks Prstýnek
16 ks Náhrdelníků (různé barvy) - krystal
6 ks Náhrdelníků se šňůrkou (různé barvy)-krystal
2 ks Náramků (různé barvy) - krystal, stříbro
1 ks Náhrdelník - perlový, stříbro

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200
000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.353620.04.2017 11:00:26:8695 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.382620.04.2017 11:05:45:7165 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.401120.04.2017 11:13:54:2205 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.382620.04.2017 11:25:02:9235 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.353620.04.2017 11:25:13:1885 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.382620.04.2017 11:26:08:7055 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.407520.04.2017 11:30:55:3065 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.382620.04.2017 11:32:41:8545 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.407520.04.2017 11:37:17:5315 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.382620.04.2017 11:39:37:2645 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.407520.04.2017 11:44:33:1625 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.382620.04.2017 11:45:18:4535 000,-Kč105 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 20.04.2017 v 11:50:18

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.3826 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 105 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.04.2017 v 11:50:18