JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba nákladního návěsu SAMRO. ST 39 WH

Vloženo: 6.4.2017 12:12 | číslo dražby: 1384

11 000 Kč

Dražba začala: 25.04.2017 11:00:00Dražba skončila: 25.04.2017 11:34:30

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000038 / 17
Nejnižší podání: 10 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 45 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 25. 4. 2017 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: ulice K Terminálu, zastávka BUS Bednářova, 612 065 Horní Heršpice, okres Brno - město, GPS: 49.1617500N, 16.6136472E. Návěs je volně přístupný a je možné si ho prohlédnout kdykoliv.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Město: Brno
Ulice: K Terminálu, zastávka BUS Bednářova
GPS souradnice: 49.1617500N, 16.6136472E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Nákladní návěs, RZ: 2AT2587, VIN: VK1ST39WHRE500612, barva: modrá - základní, karoserie: valníková, typ: SAMRO. ST 39 WH, první registrace: 14. 3. 2005, kategorie vozidla: O4, celková délka: 14 040 mm, š.: 2 550 mm, v.: 4 000 mm, rozměry ložné plochy: d.: 13 620 mm, š.: 2 480 mm, provozní hmotnost: 8 020 kg, Nejvyšší technicky přípustná hmotnost: 39 000 kg, č. VTP: UH719248, č. ORV: UAS 200339, (dále jen „předmět dražby“).

Popis technického stavu předmětu dražby:
Návěs je dlouhodobě odstavený, poškozená plachta, chybí jedno kolo, nutná kompletní revize brzdové soustavy, nemá platnou STK. Stav předmětu dražby odpovídá stáří a zhoršené údržbě.
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.


Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.440725.04.2017 11:29:30:6231 000,-Kč11 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 25.04.2017 v 11:34:30

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.4407 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 11 000,-Kč

Zveřejněno dne 25.04.2017 v 11:34:30