JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Desta, DVHM3522TXK, odpočet DPH

Vloženo: 12.4.2017 13:51 | číslo dražby: 1417

117 000 Kč

Dražba začala: 02.05.2017 11:00:00Dražba skončila: 02.05.2017 12:36:21

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000042 / 17
Nejnižší podání: 50 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 100 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 19. 4. 2017 od 9:00 do 9:30 2. termín 27. 4. 2017 od 9:00 do 9:30 Místo prohlídky je na adrese: Lidická 821, 266 01 Beroun. GPS: 49.9804144N, 14.0750117E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvy provádět i mimo sjednaný termín.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Město: Beroun
Ulice: Lidická 821
GPS souradnice: 49.9804144N, 14.0750117E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Značka a typ vozidla: Desta, DVHM3522TXK, druh: VZV čelní - motorový, datum platnosti technické prohlídky: 17. 3. 2017, výrobní číslo: 1/2911, obsah, palivo, výkon motoru: diesel, datum prvního uvedení do provozu: 1991, (dále jen „předmět dražby“ a „vozidlo“).

Popis stavu předmětu dražby:
Předmět dražby má vadný posilovač řízení. Stav vozidla odpovídá jeho stáří.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
b) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.482402.05.2017 11:00:36:8860,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.477602.05.2017 11:01:19:85610 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.486902.05.2017 11:02:09:5531 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.482402.05.2017 11:03:42:1201 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.398802.05.2017 11:06:00:0831 000,-Kč63 000,-Kč
Dražitel č.422102.05.2017 11:09:07:0241 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.398802.05.2017 11:13:21:7961 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.431902.05.2017 11:15:25:9841 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.486902.05.2017 11:16:36:6941 000,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.422102.05.2017 11:17:29:1071 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.482402.05.2017 11:18:21:6521 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.422102.05.2017 11:18:51:3861 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.398802.05.2017 11:19:53:4091 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.522902.05.2017 11:21:40:9781 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.530702.05.2017 11:22:14:2601 000,-Kč73 000,-Kč
Dražitel č.398802.05.2017 11:23:04:7321 000,-Kč74 000,-Kč
Dražitel č.522902.05.2017 11:23:18:9021 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.530702.05.2017 11:24:29:3451 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.522902.05.2017 11:25:47:8961 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.458702.05.2017 11:25:58:4741 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.433602.05.2017 11:26:21:2631 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.458702.05.2017 11:26:48:0221 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.522902.05.2017 11:27:05:0341 000,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.530702.05.2017 11:27:25:2931 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.522902.05.2017 11:27:37:0431 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.433602.05.2017 11:27:57:6041 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.467102.05.2017 11:28:24:2481 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.530702.05.2017 11:28:30:8981 000,-Kč86 000,-Kč
Dražitel č.458702.05.2017 11:29:33:2251 000,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.433602.05.2017 11:29:46:5321 000,-Kč88 000,-Kč
Dražitel č.530702.05.2017 11:30:42:4561 000,-Kč89 000,-Kč
Dražitel č.522902.05.2017 11:31:33:1351 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.530702.05.2017 11:31:48:9501 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.467102.05.2017 11:32:06:5511 000,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.433602.05.2017 11:32:18:1811 000,-Kč93 000,-Kč
Dražitel č.467102.05.2017 11:32:37:6311 000,-Kč94 000,-Kč
Dražitel č.530702.05.2017 11:33:20:3471 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.458702.05.2017 11:35:29:8351 000,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.433602.05.2017 11:35:38:2211 000,-Kč97 000,-Kč
Dražitel č.530702.05.2017 11:36:03:5791 000,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.458702.05.2017 11:38:06:5381 000,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.530702.05.2017 11:40:18:7911 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.433602.05.2017 11:42:29:1581 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.458702.05.2017 11:44:43:5211 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.530702.05.2017 11:47:51:1831 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.458702.05.2017 11:49:54:2451 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.530702.05.2017 11:54:04:7871 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.458702.05.2017 11:58:55:4601 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.530702.05.2017 12:03:05:8141 000,-Kč107 000,-Kč
Dražitel č.458702.05.2017 12:07:01:3871 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.530702.05.2017 12:10:10:6331 000,-Kč109 000,-Kč
Dražitel č.458702.05.2017 12:10:42:9831 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.530702.05.2017 12:14:48:6861 000,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.458702.05.2017 12:17:03:9641 000,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.530702.05.2017 12:19:36:5451 000,-Kč113 000,-Kč
Dražitel č.458702.05.2017 12:22:05:8691 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.530702.05.2017 12:26:24:7031 000,-Kč115 000,-Kč
Dražitel č.458702.05.2017 12:27:34:8671 000,-Kč116 000,-Kč
Dražitel č.530702.05.2017 12:31:21:5761 000,-Kč117 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 02.05.2017 v 12:36:21

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.5307 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 117 000,-Kč

Zveřejněno dne 02.05.2017 v 12:36:21Přijmout cookies