JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba nakladače JCB 4CX r.v. 2007, odpočet DPH

Vloženo: 12.4.2017 14:44 | číslo dražby: 1425

736 700 Kč

Dražba začala: 16.05.2017 11:00:00Dražba skončila: 16.05.2017 12:01:07

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000029 / 17
Nejnižší podání: 566 700,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 850 000,-Kč
Dražební jistota: 80 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 19. 4. 2017 od 9:00 do 9:30 2. termín 27. 4. 2017 od 9:00 do 9:30 3. termín 16. 5. 2017 od 9:00 do 9:30 Místo prohlídky je na adrese: Lidická 821, 266 01 Beroun. GPS: 49.9804144N, 14.0750117E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvy provádět i mimo sjednaný termín.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Město: Beroun
Ulice: Lidická 821
GPS souradnice: 49.9804144N, 14.0750117E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Značka a typ vozidla: JCB 4CX, Druh vozidla: Pracovní stroj samojízdný rýpadlo nakladač, Technický průkaz série, číslo: ZA 145989, VIN nebo v. č. karosérie (rámu): JCB4CXSMV71331516, Barva: Žlutá, Výrobní číslo motoru (typ): JCB 444T1, Obsah, palivo, výkon motoru: 4 400 ccm, NM,
74.5 kW, Registrační značka (SPZ) vozidla: S040166, Datum prvního uvedení do provozu: 16. 10. 2007, (dále jen „předmět dražby“ a „vozidla“).

Popis stavu předmětu dražby:
U předmětu dražby sákne boční příruba chlazení motoru, proto je doporučená její výměna. Stav vozidla odpovídá jeho používání a stáří.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
b) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.573516.05.2017 11:00:52:7945 000,-Kč571 700,-Kč
Dražitel č.557616.05.2017 11:15:35:7105 000,-Kč576 700,-Kč
Dražitel č.555816.05.2017 11:17:36:6885 000,-Kč581 700,-Kč
Dražitel č.573516.05.2017 11:20:09:4525 000,-Kč586 700,-Kč
Dražitel č.557616.05.2017 11:21:13:2275 000,-Kč591 700,-Kč
Dražitel č.422216.05.2017 11:22:16:6275 000,-Kč596 700,-Kč
Dražitel č.399416.05.2017 11:22:32:1895 000,-Kč601 700,-Kč
Dražitel č.573516.05.2017 11:25:29:8325 000,-Kč606 700,-Kč
Dražitel č.399416.05.2017 11:25:49:2545 000,-Kč611 700,-Kč
Dražitel č.422216.05.2017 11:26:49:4385 000,-Kč616 700,-Kč
Dražitel č.573516.05.2017 11:27:42:3905 000,-Kč621 700,-Kč
Dražitel č.557616.05.2017 11:29:20:5105 000,-Kč626 700,-Kč
Dražitel č.573516.05.2017 11:29:39:9315 000,-Kč631 700,-Kč
Dražitel č.399416.05.2017 11:29:57:2485 000,-Kč636 700,-Kč
Dražitel č.573516.05.2017 11:30:11:1505 000,-Kč641 700,-Kč
Dražitel č.399416.05.2017 11:31:00:6745 000,-Kč646 700,-Kč
Dražitel č.422216.05.2017 11:32:26:5825 000,-Kč651 700,-Kč
Dražitel č.399416.05.2017 11:34:17:6455 000,-Kč656 700,-Kč
Dražitel č.573516.05.2017 11:34:52:6195 000,-Kč661 700,-Kč
Dražitel č.422216.05.2017 11:38:07:0815 000,-Kč666 700,-Kč
Dražitel č.399416.05.2017 11:40:14:1505 000,-Kč671 700,-Kč
Dražitel č.422216.05.2017 11:41:11:6995 000,-Kč676 700,-Kč
Dražitel č.573516.05.2017 11:44:43:7395 000,-Kč681 700,-Kč
Dražitel č.422216.05.2017 11:44:56:9205 000,-Kč686 700,-Kč
Dražitel č.573516.05.2017 11:46:02:7705 000,-Kč691 700,-Kč
Dražitel č.422216.05.2017 11:46:18:6665 000,-Kč696 700,-Kč
Dražitel č.573516.05.2017 11:46:47:2225 000,-Kč701 700,-Kč
Dražitel č.422216.05.2017 11:47:40:1085 000,-Kč706 700,-Kč
Dražitel č.573516.05.2017 11:51:11:4995 000,-Kč711 700,-Kč
Dražitel č.422216.05.2017 11:51:25:8055 000,-Kč716 700,-Kč
Dražitel č.573516.05.2017 11:52:01:5285 000,-Kč721 700,-Kč
Dražitel č.422216.05.2017 11:53:40:1555 000,-Kč726 700,-Kč
Dražitel č.573516.05.2017 11:55:37:7255 000,-Kč731 700,-Kč
Dražitel č.422216.05.2017 11:56:07:9575 000,-Kč736 700,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 16.05.2017 v 12:01:07

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.4222 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 736 700,-Kč

Zveřejněno dne 16.05.2017 v 12:01:07Přijmout cookies