JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba skútru Honda PCX 125i

Vloženo: 15.9.2017 13:02 | číslo dražby: 1752

48 000 Kč

Dražba začala: 05.10.2017 11:00:00Dražba skončila: 05.10.2017 11:35:26

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000076 / 17
Nejnižší podání: 26 700,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 40 000,-Kč
Dražební jistota: 7 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 26.09.2017 od 9:30 do 10:00 2. termín 05.10.2017 od 9:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Skútr si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Motocykl skútr značky: Honda, obchodní označení: WW 125 PCX , RZ: 1SM 756, VIN: ZDCJF47A0DF005779, datum první registrace: 10.6.2013, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 1 478 km, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.


Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.675905.10.2017 11:00:06:5530,-Kč26 700,-Kč
Dražitel č.685705.10.2017 11:00:31:8251 000,-Kč27 700,-Kč
Dražitel č.670905.10.2017 11:00:55:4371 000,-Kč28 700,-Kč
Dražitel č.684505.10.2017 11:01:39:5211 000,-Kč29 700,-Kč
Dražitel č.670905.10.2017 11:01:59:5395 000,-Kč34 700,-Kč
Dražitel č.685305.10.2017 11:02:23:7901 000,-Kč35 700,-Kč
Dražitel č.681605.10.2017 11:02:58:2131 000,-Kč36 700,-Kč
Dražitel č.670905.10.2017 11:03:26:7261 000,-Kč37 700,-Kč
Dražitel č.684505.10.2017 11:04:21:7032 000,-Kč39 700,-Kč
Dražitel č.670905.10.2017 11:04:39:4912 000,-Kč41 700,-Kč
Dražitel č.685305.10.2017 11:10:20:6111 000,-Kč42 700,-Kč
Dražitel č.677005.10.2017 11:13:54:7071 000,-Kč43 700,-Kč
Dražitel č.670905.10.2017 11:14:33:2992 000,-Kč45 700,-Kč
Dražitel č.685805.10.2017 11:25:27:0621 000,-Kč46 700,-Kč
Dražitel č.670905.10.2017 11:30:26:1921 300,-Kč48 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 05.10.2017 v 11:35:26

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.6709 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 48 000,-Kč

Zveřejněno dne 05.10.2017 v 11:35:26Přijmout cookies