JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Fordu Transit 125T300 2.0 TDCi, lze uplatnit odpočet DPH

Vloženo: 25.9.2017 15:01 | číslo dražby: 1810

40 000 Kč

Dražba začala: 17.10.2017 11:00:00Dražba skončila: 17.10.2017 11:49:16

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000082 / 17
Nejnižší podání: 20 000,-Kč
Minimální příhoz: 2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 60 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 03.10.2017 od 9:30 do 10:00 2. termín 10.10.2017 od 9:30 do 10:00 3. termín 17.10.2017 od 9:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: A-Autodíly, Na břehu 26, Praha 9, Vysočany. GPS: 50.1076525N, 14.4989119E. Více informací na tel 257 22 33 22.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 9
Město: Praha 9
Ulice: Na břehu 26
GPS souradnice: 50.1076525N, 14.4989119E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL NA-N1-SD, značky: FORD TRANSIT 300L FAGY FIFAB K, RZ: 2A14908, datum 1. registrace vozidla: 6.1.2003, VIN: WF0VXXGBFV2U52216, zdvih. objem: 1 998 ccm, výkon: 92 kW, palivo: NM, typ motoru: 2.0 DURATORQ DI FIFA, směrnice EHK/EU: 2001/1A, počet náprav - z toho hnaných: 2-1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: BÍLÁ, karoserie: SAMONOSNÁ-SKŘÍŇOVÁ, počet míst k sezení: 2/3, STK platná do: 1/2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 139 964 km.
(dále jen „předmět dražby“ a „automobil“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Automobil zakoupen v ČR jako nový, automobil vyžaduje servisní prohlídku a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.

Výbava automobilu Ford Transit 125T300 2.0 TDCi:
autorádio

Technický popis stavu automobilu:
Směrnice EHK/EU č.: 2001/1A, EURO 3
Motor Typ: 2.0 DURATORQ DI FIFA, výkon: 92 kW, původní, stav odpovídá stáří.
Spojka: Původní, stav odpovídá stáří.
Převodovka: Původní, stav odpovídá stáří.
Přední náprava a řízení: Původní, stav odpovídá stáří.
Zadní náprava: Původní, stav odpovídá stáří.
Brzdy ABS: Původní, doporučená kontrola, stav odpovídá stáří.
Elektr. Soustava: Původní.
Akumulátor: Na hranici životnosti, nutná výměna.
Karoserie: Původní, možné poškození v minulosti.
Lak: Původní, drobné provozní oděrky, stav odpovídající provoznímu stáří.
Interiér: Stav odpovídající provoznímu stáří.
Kola: Plechová, letní pneu, stav odpovídá stáří.
Servisní interval: Nebylo možné zjistit datum poslední servisní prohlídky.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. K odměně bude připočtena příslušná sazba DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od konání dražby.
Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.701217.10.2017 11:06:37:2820,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.696917.10.2017 11:11:34:3212 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.683817.10.2017 11:22:19:1712 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.701217.10.2017 11:27:58:0462 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.683817.10.2017 11:28:40:7042 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.702017.10.2017 11:32:56:2592 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.683817.10.2017 11:34:00:0992 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.702017.10.2017 11:38:11:8742 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.683817.10.2017 11:39:18:7182 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.702017.10.2017 11:43:12:2082 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.683817.10.2017 11:44:16:8812 000,-Kč40 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 17.10.2017 v 11:49:16

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.6838 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 40 000,-Kč

Zveřejněno dne 17.10.2017 v 11:49:16