JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Škody Fabia III 1,2 TSI Style Plus, model 2017, 7 700 km, odpočet DPH

Vloženo: 1.2.2018 14:57 | číslo dražby: 2007

79 000 Kč

Dražba začala: 22.02.2018 11:00:00Dražba skončila: 22.02.2018 11:30:00

Stav dražby: Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací: 0745 D 000112 / 17
Nejnižší podání: 79 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 158 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 13.02.2018 od 9:45 do 10:15 2. termín 22.02.2018 od 9:45 do 10:15 Místo prohlídky je na adrese: Externí sklad Auto Palace Spořilov s.r.o. ul. Chodovská, 141 00 Praha 4 vjezd do Pražské Plynárenské. GPS: 50.0540406N, 14.4723608E. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Město: Praha 4
Ulice: ul. Chodovská
GPS souradnice: 50.0540406N, 14.4723608E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Havarovaný OSOBNÍ AUTOMOBIL AB HATCHBACK, značky: ŠKODA, obchodní označení: FABIA, kategorie vozidla: M1, typ: 5J, varianta: ABCJZCX01, verze: NFM5FM5ZT, RZ: 5AT8330, datum 1. registrace vozidla: 05.10.2016, VIN: TMBEM6NJ7HZ058743, zdvih. objem: 1 197 ccm, výkon: 66 kW, palivo: BA, typ motoru: CJZ, směrnice EHS/ES: 136/2014W, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: BÍLÁ, počet míst k sezení: 5, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů v době nehody: 7 775 km, (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Automobil byl vážně poškozen při autonehodě a nebylo možné ověřit funkčnost motoru, elektroinstalace, brzd aj. součástí.
Automobil zakoupen v ČR jako nový, byl vážně poškozen při autonehodě a tomu odpovídá i jeho stav.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 8,5 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.


Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.