JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Audi A6 Sedan Quattro 3.0 V6 TDI 180 kW - odpočet DPH

Vloženo: 27.3.2018 13:38 | číslo dražby: 2061

335 000 Kč

Dražba začala: 03.05.2018 11:00:00Dražba skončila: 03.05.2018 11:48:51

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000008 / 18 - 35
Nejnižší podání: 152 500,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 305 000,-Kč
Dražební jistota: 20 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 17.04.2018 od 09:30 do 10:00 2. termín 03 05 2018 od 09:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentrum Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
wwww.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: AUDI, obchodní označení: A6, kategorie vozidla: M1, typ: 4G, varianta: LCDUCQ1, verze: QD7B5027R4672857MGEM2, RZ: 3AH7105, datum 1. registrace vozidla: 31.01..2012, VIN: WAUZZZ4G3CN080133, zdvih. objem: 2 967ccm, výkon: 180 kW, palivo: NM, typ motoru: CDU, směrnice EHS/ES: 692/2008A, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 2, převodovka: AUT, barva: ČERNÁ METALÍZA, karoserie: SEDAN počet míst k sezení: 5, STK platná do: 19.01.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 225 435 km; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Údržba automobilu omezena na běžný servis bez výměny nebo CO skupin. Automobil je dlouhodobě odstaven a je patrné, že údržba byla v poslední době provozu zanedbávána.

Technický stav jednotlivých skupin automobilu Audi A6 Sedan Quattro 3.0 V6 TDI 180 kW:

Motor, spojka: hlučnější chod studeného i teplého motoru, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;
Převodovka, rozvodovka: stav odpovídá stáří a poštu ujetých km a způsobu užívání;

Zadní náprava, rozvodovka, hnací hřídel: snížená mechanické poškození disků kol, stav odpovídá stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání;
Přední náprava, mech. řízení, rozvodovka, hnací hřídel: mechanické poškození disků kol, defekt L předního kola, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;
Skříň karoserie: lak je matný (zašlý) s četnými lakovými oděrkami a mechanickým poškozením na povrchu (víko motoru). Stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;

Výbava karoserie: drobné mechanické poškození lakovaných plastových dílů (kryty vnějších zpětných zrcátek, kliky dveří). Mechanické poškození předního nárazníku na L straně a zadního nárazníku na L straně. Mechanické poškození lišty L zadních dveří. Aku bez kapacity. Interiér je zašpiněný, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 4 % (slovy: čtyři procenta) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
S ohledem na způsob uskladnění předmětu dražby a administrativních a technických nároků na jeho vydání, je vyžadována jednorázová paušální platba za vyskladnění a předání předmětu dražby ve výši 3 000 Kč včetně DPH. Tato platba je splatná společně s cenou dosaženou vydražením a odměnou dražebníka.

Předmět dražby je ve stavu, který neumožňuje převoz po pozemních komunikacích po vlastní ose. Nabízíme možnost si u dražebníka po předání předmětu dražby objednat doručení automobilu v rámci Prahy za částku 2 000 Kč bez DPH a dále za 20 Kč/km bez DPH tam a zpět mimo Prahu.


Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1030003.05.2018 11:02:49:3180,-Kč152 500,-Kč
Dražitel č.840503.05.2018 11:04:57:8505 000,-Kč157 500,-Kč
Dražitel č.1030003.05.2018 11:06:29:0705 000,-Kč162 500,-Kč
Dražitel č.835803.05.2018 11:08:05:8525 000,-Kč167 500,-Kč
Dražitel č.877003.05.2018 11:09:06:9645 000,-Kč172 500,-Kč
Dražitel č.845803.05.2018 11:10:21:7225 000,-Kč177 500,-Kč
Dražitel č.1030003.05.2018 11:11:20:8295 000,-Kč182 500,-Kč
Dražitel č.845803.05.2018 11:14:19:4665 000,-Kč187 500,-Kč
Dražitel č.1051703.05.2018 11:14:45:7805 000,-Kč192 500,-Kč
Dražitel č.1009303.05.2018 11:15:08:3675 000,-Kč197 500,-Kč
Dražitel č.1044503.05.2018 11:16:23:1965 000,-Kč202 500,-Kč
Dražitel č.1051703.05.2018 11:17:10:6905 000,-Kč207 500,-Kč
Dražitel č.845803.05.2018 11:20:03:0375 000,-Kč212 500,-Kč
Dražitel č.1030003.05.2018 11:24:28:8605 000,-Kč217 500,-Kč
Dražitel č.845803.05.2018 11:26:40:7535 000,-Kč222 500,-Kč
Dražitel č.1051703.05.2018 11:27:34:7315 000,-Kč227 500,-Kč
Dražitel č.902703.05.2018 11:28:20:7345 000,-Kč232 500,-Kč
Dražitel č.1030003.05.2018 11:28:50:8877 500,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.1038903.05.2018 11:29:40:8135 000,-Kč245 000,-Kč
Dražitel č.1044503.05.2018 11:30:12:9485 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.1030003.05.2018 11:30:36:5425 000,-Kč255 000,-Kč
Dražitel č.845803.05.2018 11:30:58:5825 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.1038903.05.2018 11:31:32:4165 000,-Kč265 000,-Kč
Dražitel č.1030003.05.2018 11:31:46:8155 000,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.902703.05.2018 11:31:59:6195 000,-Kč275 000,-Kč
Dražitel č.1030003.05.2018 11:32:47:1065 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.1038903.05.2018 11:32:56:0955 000,-Kč285 000,-Kč
Dražitel č.1030003.05.2018 11:33:34:1545 000,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.1038903.05.2018 11:34:04:2925 000,-Kč295 000,-Kč
Dražitel č.1030003.05.2018 11:34:38:1055 000,-Kč300 000,-Kč
Dražitel č.1038903.05.2018 11:35:30:6025 000,-Kč305 000,-Kč
Dražitel č.1030003.05.2018 11:36:41:2355 000,-Kč310 000,-Kč
Dražitel č.1038903.05.2018 11:36:55:0785 000,-Kč315 000,-Kč
Dražitel č.1030003.05.2018 11:37:41:2365 000,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.1032603.05.2018 11:39:19:7945 000,-Kč325 000,-Kč
Dražitel č.1038903.05.2018 11:40:02:1125 000,-Kč330 000,-Kč
Dražitel č.1032603.05.2018 11:43:51:6485 000,-Kč335 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 03.05.2018 v 11:48:51

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.10326 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 335 000,-Kč

Zveřejněno dne 03.05.2018 v 11:48:51Přijmout cookies