JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Škody Fabia II 1,2 TSI 63 kW Ambition - odpočet DPH

Vloženo: 28.3.2018 11:51 | číslo dražby: 2069

59 000 Kč

Dražba začala: 19.04.2018 11:00:00Dražba skončila: 19.04.2018 11:52:14

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000008 / 18 - 50
Nejnižší podání: 36 500,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 73 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto termíny: 1. termín 05.04.2018 od 09:30 do 10:00 2. termín 19.04.2018 od 09:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: HAVEL servis s.r.o., Skopalova 131/16, 750 00 Přerov, GPS: 49.4569900, 17.4371767. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvy provádět i mimo sjednaný termín. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v HAVEL Servis s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Město: Přerov
Ulice: Skopalova 131/16
GPS souradnice: 49.4569900, 17.4371767

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: FABIA, kategorie vozidla: M1, typ: 5J, varianta: ACCBZAX01, verze: NFM514N0, RZ: 2AT5503, datum 1. registrace vozidla: 13.03.2012, VIN: TMBJM25J1C3131592, zdvih. objem: 1 197 ccm, výkon: 63 kW, palivo: BA 95 B, typ motoru: CBZA, směrnice EHS/ES: 692/2008A, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: 9P9P, LF9E BÍLÁ, karoserie: KOMBI, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 07.03.2018, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 213 141 km; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Údržba automobilu omezena na běžný servis bez výměny nebo CO skupin. Automobil je dlouhodobě odstaven a je patrné, že údržba byla v poslední době provozu zanedbávána.

Technický stav jednotlivých skupin automobilu Škoda Fabia II 1,2 TSI 63 kW Ambition:

Stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 5464/019/2018.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 4 % (slovy: čtyři procenta) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
S ohledem na způsob uskladnění předmětu dražby a administrativních a technických nároků na jeho vydání, je vyžadována jednorázová paušální platba za vyskladnění a předání předmětu dražby ve výši 3 000 Kč včetně DPH. Tato platba je splatná společně s cenou dosaženou vydražením a odměnou dražebníka.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.924419.04.2018 11:00:42:6040,-Kč36 500,-Kč
Dražitel č.925319.04.2018 11:01:12:8481 000,-Kč37 500,-Kč
Dražitel č.920319.04.2018 11:04:23:1551 000,-Kč38 500,-Kč
Dražitel č.924419.04.2018 11:06:53:6251 000,-Kč39 500,-Kč
Dražitel č.920319.04.2018 11:09:42:0511 000,-Kč40 500,-Kč
Dražitel č.848519.04.2018 11:24:50:9861 000,-Kč41 500,-Kč
Dražitel č.920319.04.2018 11:25:45:8331 000,-Kč42 500,-Kč
Dražitel č.859319.04.2018 11:26:28:1561 000,-Kč43 500,-Kč
Dražitel č.906019.04.2018 11:27:19:7181 000,-Kč44 500,-Kč
Dražitel č.924419.04.2018 11:29:26:3241 000,-Kč45 500,-Kč
Dražitel č.906019.04.2018 11:30:40:4781 000,-Kč46 500,-Kč
Dražitel č.859319.04.2018 11:32:52:9211 000,-Kč47 500,-Kč
Dražitel č.906019.04.2018 11:35:54:2261 000,-Kč48 500,-Kč
Dražitel č.924419.04.2018 11:36:13:1231 000,-Kč49 500,-Kč
Dražitel č.920319.04.2018 11:38:15:0851 000,-Kč50 500,-Kč
Dražitel č.924419.04.2018 11:38:59:3393 000,-Kč53 500,-Kč
Dražitel č.859319.04.2018 11:40:45:5351 000,-Kč54 500,-Kč
Dražitel č.859319.04.2018 11:44:12:8141 000,-Kč55 500,-Kč
Dražitel č.924419.04.2018 11:44:52:9011 500,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.848519.04.2018 11:45:21:3011 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.924419.04.2018 11:47:14:6381 000,-Kč59 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 19.04.2018 v 11:52:14

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.9244 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 59 000,-Kč

Zveřejněno dne 19.04.2018 v 11:52:14Přijmout cookies