JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Škody Fabia Combi 1.2 TSI 63 kW Ambition - odpočet DPH

Vloženo: 9.4.2018 13:45 | číslo dražby: 2098

126 000 Kč

Dražba začala: 25.04.2018 13:00:00Dražba skončila: 25.04.2018 13:34:21

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000008 / 18 - 40
Nejnižší podání: 69 000,-Kč
Minimální příhoz: 3 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 138 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 12.04.2018 od 09:00 do 09:45 2. termín 18.04.2018 od 09:00 do 09:45 3. termín 24.04.2018 od 09:00 do 09:45 Sraz účastníků prohlídky je před halou č. 19, areál ČKD, Kolbenova hala č. 19, Praha 9, Vysočany. https://mapy.cz/s/2qCxF, GPS: 50.1087514N, 14.5167606E Automobily jsou uskladněny v hale a není možné s nimi manipulovat, prohlídka bude možná pouze v rámci možností. Více informací na tel 257 22 33 22.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 9
Město: Praha 9
Ulice: Kolbenova hala č. 19
GPS souradnice: 50.1087514N, 14.5167606E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: FABIA, kategorie vozidla: M1, typ: 5J, varianta: ACCBZAX01, verze: NFM5*, RZ: 4AB9332, datum 1. registrace vozidla: 02.06.2014, VIN: TMBJM25J2E3133368, zdvih. objem: 1 197 ccm, výkon: 63 kW, palivo: BA, typ motoru: CBZA, směrnice EHS/ES: 630/2012J, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, barva: BÍLÁ, karoserie: AC KOMBI, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 02.06.2018, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 70 535 km; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Údržba automobilu omezena na běžný servis bez výměny nebo CO skupin. Automobil je dlouhodobě odstaven a je patrné, že údržba byla v poslední době provozu zanedbávána.

Technický stav jednotlivých skupin automobilu Škoda Fabia Combi 1.2 TSI 63 kW Ambition:
Stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 5509/064/2018.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 4 % (slovy: čtyři procenta) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
S ohledem na způsob uskladnění předmětu dražby a administrativních a technických nároků na jeho vydání, je vyžadována jednorázová paušální platba za vyskladnění a předání předmětu dražby ve výši 5 000 Kč včetně DPH. Tato platba je splatná společně s cenou dosaženou vydražením a odměnou dražebníka.

Předmět dražby je ve stavu, který neumožňuje převoz po pozemních komunikacích po vlastní ose. Nabízíme možnost si u dražebníka po předání předmětu dražby objednat doručení automobilu v rámci Prahy za částku 2 000 Kč bez DPH a dále za 20 Kč/km bez DPH tam a zpět mimo Prahu.Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1003325.04.2018 13:01:08:0650,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.907325.04.2018 13:01:28:4683 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.1003325.04.2018 13:02:09:3673 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.994325.04.2018 13:04:20:5243 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.999925.04.2018 13:05:25:4993 000,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.1003325.04.2018 13:07:24:3303 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.999925.04.2018 13:08:09:2803 000,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.994325.04.2018 13:10:48:7513 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.999925.04.2018 13:13:36:4193 000,-Kč93 000,-Kč
Dražitel č.971425.04.2018 13:14:03:2993 000,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.994325.04.2018 13:16:23:1583 000,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.985325.04.2018 13:16:49:1013 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.1004125.04.2018 13:17:59:0383 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.994325.04.2018 13:19:41:6943 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.971425.04.2018 13:22:16:9633 000,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.994325.04.2018 13:22:58:3023 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.1004125.04.2018 13:24:02:0763 000,-Kč117 000,-Kč
Dražitel č.985325.04.2018 13:24:23:8073 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.907325.04.2018 13:29:06:5453 000,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.935825.04.2018 13:29:21:6673 000,-Kč126 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 25.04.2018 v 13:34:21

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.9358 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 126 000,-Kč

Zveřejněno dne 25.04.2018 v 13:34:21