JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Škody Octavia 2.0 TDI 110 kW Ambition- odpočet DPH

Vloženo: 18.4.2018 10:22 | číslo dražby: 2133

231 500 Kč

Dražba začala: 24.05.2018 13:00:00Dražba skončila: 24.05.2018 13:51:34

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000008 / 18 - 69
Nejnižší podání: 111 500,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 223 000,-Kč
Dražební jistota: 21 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 17.05.2018 od 10:00 do 11:00 2. termín 22.05.2018 od 10:00 do 11:00 SSHR Polerady: Sraz účastníků prohlídky je na parkovišti před SSHR Polerady, Polerady GPS: 50.1978847N, 14.6113611E, https://mapy.cz/s/2qD9X S ohledem na bezpečnostní opatření bude od účastníků prohlídky vyžadován doklad totožnosti. Při prohlídce musí dbát pokynů dražebníka a pověřených osob. Automobily jsou uskladněny v hale a není možné s nimi manipulovat, prohlídka bude možná pouze v rámci možností. Více informací na tel 721 060 060.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Město: Polerady
Ulice: SSHR Polerady
GPS souradnice: 50.1978847N, 14.6113611E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: OCTAVIA, kategorie vozidla: M1, typ: 5E, varianta: AACKFCX0, verze: NFM6, RZ: 3AR2927, datum 1. registrace vozidla: 16.9.2013, VIN: TMBAJ7NEXE0054637, zdvih. objem: 1481 ccm, výkon: 110 kW, palivo: NM, typ motoru: CKFC, směrnice EHS/ES: 630/2012, počet náprav - z toho hnaných: 2-1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: ČERNÁ, karoserie: AA SEDAN, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 16.9.2017, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 108 496 km; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Údržba automobilu omezena na běžný servis bez výměny nebo CO skupin. Automobil je dlouhodobě odstaven a je patrné, že údržba byla v poslední době provozu zanedbávána.

Technický stav jednotlivých skupin automobilu Škoda Octavia 2.0 TDI 110 kW Ambition:
Stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 5506/061/2018.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 4 % (slovy: čtyři procenta) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
S ohledem na způsob uskladnění předmětu dražby a administrativních a technických nároků na jeho vydání, je vyžadována jednorázová paušální platba za vyskladnění a předání předmětu dražby ve výši 5 000 Kč včetně DPH. Tato platba je splatná společně s cenou dosaženou vydražením a odměnou dražebníka.

Předmět dražby je ve stavu, který neumožňuje převoz po pozemních komunikacích po vlastní ose. Nabízíme možnost si u dražebníka po předání předmětu dražby objednat doručení automobilu v rámci Prahy za částku 2 000 Kč bez DPH a dále za 20 Kč/km bez DPH tam a zpět mimo Prahu.Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1100524.05.2018 13:00:36:7585 000,-Kč116 500,-Kč
Dražitel č.1007224.05.2018 13:01:04:1095 000,-Kč121 500,-Kč
Dražitel č.1100524.05.2018 13:02:07:6955 000,-Kč126 500,-Kč
Dražitel č.1128124.05.2018 13:02:42:6055 000,-Kč131 500,-Kč
Dražitel č.1121824.05.2018 13:03:01:7485 000,-Kč136 500,-Kč
Dražitel č.1007224.05.2018 13:03:59:5445 000,-Kč141 500,-Kč
Dražitel č.1100524.05.2018 13:05:03:0495 000,-Kč146 500,-Kč
Dražitel č.1128124.05.2018 13:05:56:6765 000,-Kč151 500,-Kč
Dražitel č.1100524.05.2018 13:06:37:1605 000,-Kč156 500,-Kč
Dražitel č.1118324.05.2018 13:07:10:4195 000,-Kč161 500,-Kč
Dražitel č.1121824.05.2018 13:07:24:3655 000,-Kč166 500,-Kč
Dražitel č.1127224.05.2018 13:08:08:5235 000,-Kč171 500,-Kč
Dražitel č.1094824.05.2018 13:08:58:8685 000,-Kč176 500,-Kč
Dražitel č.1118324.05.2018 13:12:44:7775 000,-Kč181 500,-Kč
Dražitel č.1007224.05.2018 13:14:16:3515 000,-Kč186 500,-Kč
Dražitel č.1118324.05.2018 13:25:33:2995 000,-Kč191 500,-Kč
Dražitel č.1127224.05.2018 13:26:16:0555 000,-Kč196 500,-Kč
Dražitel č.1007224.05.2018 13:29:15:8855 000,-Kč201 500,-Kč
Dražitel č.1118324.05.2018 13:30:02:0165 000,-Kč206 500,-Kč
Dražitel č.1127224.05.2018 13:32:23:4405 000,-Kč211 500,-Kč
Dražitel č.1007224.05.2018 13:34:44:8785 000,-Kč216 500,-Kč
Dražitel č.1127224.05.2018 13:38:39:8795 000,-Kč221 500,-Kč
Dražitel č.1007224.05.2018 13:41:48:7555 000,-Kč226 500,-Kč
Dražitel č.1127224.05.2018 13:46:34:3015 000,-Kč231 500,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 24.05.2018 v 13:51:34

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.11272 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 231 500,-Kč

Zveřejněno dne 24.05.2018 v 13:51:34Přijmout cookies