JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Škody Fabia II, 1,4 16V 63 kW Elegance - odpočet DPH

Vloženo: 9.5.2018 14:21 | číslo dražby: 2182

68 000 Kč

Dražba začala: 29.05.2018 11:00:00Dražba skončila: 29.05.2018 12:09:44

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000022 / 18
Nejnižší podání: 14 700,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 44 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 29.05.2018 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentrum Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
wwww.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Označení předmětu dražby:
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: FABIA, kategorie vozidla: M1, typ: 5J, varianta: ABBXWX01, verze: NFM514, RZ: 2AP5296, datum 1. registrace vozidla: 21.10.2009, VIN: TMBDC25J3A3109185, zdvih. objem: 1 390 ccm, výkon: 63 kW, palivo: BA 95 B, typ motoru: BXW, směrnice EHS/ES: 2003/76B, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: 9P9P, 1026 BÍLÁ, karoserie: HATCHBACK, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 20.10.2017, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 240 265 km; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Údržba automobilu omezena na běžný servis bez výměny nebo CO skupin. Automobil je dlouhodobě odstaven a je patrné, že údržba byla v poslední době provozu zanedbávána.

Technický stav jednotlivých skupin automobilu Škoda Fabia II, 1,4 16V 63 kW Elegance:

Motor, spojka: mírný únik oleje, zvětšená vůle v mechanismu řazení, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;
Převodovka, rozvodovka: mírný únik oleje, zvětšená vůle v mech. řazení, stav odpovídá stáří a poštu ujetých km a způsobu užívání;
Zadní náprava: snížená účinnost tlumičů pérování, pera unavená, snížená účinnost ruční brzdy, chybí kryty kol, koroze disků, stav odpovídá stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání;

Přední náprava, mech. řízení: snížená účinnost tlumičů pérování, pera unavená, svítí kontrolka funkce serva řízení – servo nefunkční, chybí kryty kol, koroze disků, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;

Skříň karoserie: lak je matný (zašlý) s četnými lakovými oděrkami a mechanickým poškozením na povrchu (P práh, P zadní dveře). Polepené přední dveře. Počáteční koroze exponovaných částí (hrana střechy nad čelním sklem, víko motoru), stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;

Výbava karoserie: menší mechanické poškození čelního skla. Mechanické poškození plastových a lakovaných plastových dílů (přední i zadní nárazník, kryty vnějších zpětných zrcátek, kliky dveří). Utrhané závěsy zadního odkládacího plata. Zoxydované ramínka předních stěračů. Aku bez kapacity. Interiér je zašlý a zašpiněný, sedadla prosezená, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 4 % (slovy: čtyři procenta) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
S ohledem na způsob uskladnění předmětu dražby a administrativních a technických nároků na jeho vydání, je vyžadována jednorázová paušální platba za vyskladnění a předání předmětu dražby ve výši 3 000 Kč včetně DPH. Tato platba je splatná společně s cenou dosaženou vydražením a odměnou dražebníka.

Předmět dražby je ve stavu, který neumožňuje převoz po pozemních komunikacích po vlastní ose. Nabízíme možnost si u dražebníka po předání předmětu dražby objednat doručení automobilu v rámci Prahy za částku 2 000 Kč bez DPH a dále za 20 Kč/km bez DPH tam a zpět mimo Prahu.


Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1144629.05.2018 11:01:09:8881 000,-Kč15 700,-Kč
Dražitel č.1150029.05.2018 11:01:29:7571 000,-Kč16 700,-Kč
Dražitel č.1084229.05.2018 11:02:12:5211 000,-Kč17 700,-Kč
Dražitel č.1080729.05.2018 11:02:50:4791 000,-Kč18 700,-Kč
Dražitel č.1084229.05.2018 11:03:45:9361 000,-Kč19 700,-Kč
Dražitel č.1144629.05.2018 11:04:14:2981 000,-Kč20 700,-Kč
Dražitel č.1080729.05.2018 11:04:58:1091 000,-Kč21 700,-Kč
Dražitel č.1070929.05.2018 11:05:36:7041 000,-Kč22 700,-Kč
Dražitel č.1080729.05.2018 11:07:15:3761 000,-Kč23 700,-Kč
Dražitel č.1084229.05.2018 11:08:47:9411 000,-Kč24 700,-Kč
Dražitel č.1144629.05.2018 11:09:29:5655 000,-Kč29 700,-Kč
Dražitel č.1080729.05.2018 11:10:05:3841 000,-Kč30 700,-Kč
Dražitel č.1144629.05.2018 11:11:51:3321 000,-Kč31 700,-Kč
Dražitel č.1149529.05.2018 11:12:21:2151 000,-Kč32 700,-Kč
Dražitel č.1144629.05.2018 11:12:53:6595 000,-Kč37 700,-Kč
Dražitel č.1079629.05.2018 11:15:57:9211 000,-Kč38 700,-Kč
Dražitel č.1079629.05.2018 11:16:31:6451 000,-Kč39 700,-Kč
Dražitel č.1079629.05.2018 11:17:01:8021 000,-Kč40 700,-Kč
Dražitel č.1129129.05.2018 11:17:34:8711 300,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.1079629.05.2018 11:17:56:2391 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.1144629.05.2018 11:18:29:6311 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.1079629.05.2018 11:19:12:9981 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.1144629.05.2018 11:20:16:3175 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.1079629.05.2018 11:23:57:5461 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.1152529.05.2018 11:24:56:9651 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.1144629.05.2018 11:25:31:6171 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.1152529.05.2018 11:27:40:2871 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.1129029.05.2018 11:28:50:1381 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.1144629.05.2018 11:29:55:1841 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.1152529.05.2018 11:34:44:8211 000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.1144629.05.2018 11:36:09:9241 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.1129029.05.2018 11:40:36:3311 000,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.1144629.05.2018 11:42:02:8321 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.1152529.05.2018 11:46:17:7451 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.1144629.05.2018 11:48:46:3491 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.1152529.05.2018 11:51:55:9101 000,-Kč63 000,-Kč
Dražitel č.1144629.05.2018 11:52:48:6211 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.1129029.05.2018 11:57:42:8651 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.1144629.05.2018 11:59:20:6561 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.1129029.05.2018 12:04:01:5491 000,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.1144629.05.2018 12:04:44:7351 000,-Kč68 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 29.05.2018 v 12:09:44

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.11446 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 68 000,-Kč

Zveřejněno dne 29.05.2018 v 12:09:44Přijmout cookies