JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Škoda Fabia Combi 1,4 16V Classic 59 kW - odpočet DPH

Vloženo: 9.5.2018 14:37 | číslo dražby: 2184

21 400 Kč

Dražba začala: 29.05.2018 11:00:00Dražba skončila: 29.05.2018 11:38:32

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000022 / 18 - 2
Nejnižší podání: 11 400,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 34 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 29.05.2018 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentrum Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
wwww.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Dokumenty k dražbě:
Dokument Znalecký posudek

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: FABIA, kategorie vozidla: N1, typ: 6Y, varianta: SEBUDX01, verze: NFM5ALLES4, RZ: 7A76700, datum 1. registrace vozidla: 18.07.2007, VIN: TMBJX46Y584012900, zdvih. objem: 1 390 ccm, výkon: 59 kW, palivo: BA 95 B, typ motoru: BUD, směrnice EHS/ES: 2003/76B, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: 6D6D, 4590 MODRÁ ZÁKLADNÍ, karoserie: SKŘÍŇOVÁ, počet míst k sezení: 4, STK platná do: 25.05.2017, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 277 629 km; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Údržba automobilu omezena na běžný servis bez výměny nebo CO skupin. Automobil je dlouhodobě odstaven a je patrné, že údržba byla v poslední době provozu zanedbávána.

Technický stav jednotlivých skupin automobilu Škoda Fabia Combi 1,4 16V Classic 59kW:

Motor, spojka: hlučnější chod studeného motoru, únik oleje, koroze výfuku, expanzní nádoba chladicí soustavy je bez náplně, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;

Převodovka, rozvodovka: mírný únik oleje, obtížně řadí všechny rychlostní stupně, stav odpovídá stáří a poštu ujetých km a způsobu užívání;

Zadní náprava: snížená účinnost tlumičů pérování, pera unavená, snížená účinnost ruční brzdy, chybí kryty kol, stav odpovídá stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání;

Přední náprava, mech. řízení: snížená účinnost tlumičů pérování, pera unavená, chybí kryty kol, svítí kontrolka funkce serva řízení – servo nefunkční, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;

Skříň karoserie: lak je matný (zašlý) s četnými lakovými oděrkami a mechanickým poškozením na povrchu polepené přední dveře. Koroze exponovaných částí, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;

Výbava karoserie: drobné mechanické poškození čelního skla. Mechanické poškození plastových a lakovaných plastových dílů (přední i zadní nárazník, kryty vnějších zpětných zrcátek, kliky dveří). Nelícuje zadní nárazník na P straně, uvolněné P zadní nadrolí. Chybí prut antény. Aku bez kapacity. Interiér je zašlý a zašpiněný, sedadla prosezená, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání;

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 4 % (slovy: čtyři procenta) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
S ohledem na způsob uskladnění předmětu dražby a administrativních a technických nároků na jeho vydání, je vyžadována jednorázová paušální platba za vyskladnění a předání předmětu dražby ve výši 3 000 Kč včetně DPH. Tato platba je splatná společně s cenou dosaženou vydražením a odměnou dražebníka.

Předmět dražby je ve stavu, který neumožňuje převoz po pozemních komunikacích po vlastní ose. Nabízíme možnost si u dražebníka po předání předmětu dražby objednat doručení automobilu v rámci Prahy za částku 2 000 Kč bez DPH a dále za 20 Kč/km bez DPH tam a zpět mimo Prahu.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1144829.05.2018 11:02:07:2761 000,-Kč12 400,-Kč
Dražitel č.1086629.05.2018 11:03:21:1411 000,-Kč13 400,-Kč
Dražitel č.1144829.05.2018 11:14:19:5991 000,-Kč14 400,-Kč
Dražitel č.1086629.05.2018 11:16:10:5921 000,-Kč15 400,-Kč
Dražitel č.1154529.05.2018 11:16:56:3631 000,-Kč16 400,-Kč
Dražitel č.1144829.05.2018 11:18:50:4411 000,-Kč17 400,-Kč
Dražitel č.1154529.05.2018 11:20:51:7821 000,-Kč18 400,-Kč
Dražitel č.1152729.05.2018 11:26:41:2251 000,-Kč19 400,-Kč
Dražitel č.1152729.05.2018 11:29:01:2161 000,-Kč20 400,-Kč
Dražitel č.1086629.05.2018 11:33:32:3161 000,-Kč21 400,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 29.05.2018 v 11:38:32

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.10866 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 21 400,-Kč

Zveřejněno dne 29.05.2018 v 11:38:32