JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Renault Midlum 180 dCi 128 kW - odpočet DPH

Vloženo: 15.5.2018 9:47 | číslo dražby: 2193

328 500 Kč

Dražba začala: 21.06.2018 11:00:00Dražba skončila: 21.06.2018 11:47:05

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000008 / 18 - 21
Nejnižší podání: 113 500,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 227 000,-Kč
Dražební jistota: 20 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 18.06.2018 od 15:00 do 15:30 Sraz účastníků na parkovišti před SSHR, pobočka Butas, Butoves u Jičína https://mapy.cz/s/2qDbZ, GPS: 50.3887092N, 15.4271517E S ohledem na bezpečnostní opatření bude od účastníků prohlídky vyžadován doklad totožnosti. Při prohlídce musí dbát pokynů dražebníka a pověřených osob. Automobily jsou uskladněny v hale a není možné s nimi manipulovat, prohlídka bude možná pouze v rámci možností. Více informací na tel 721 060 060.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Královéhradecký
Okres: Jičín
Město: Butoves
Ulice: SSHR, pobočka Butas
GPS souradnice: 50.3887092N, 15.4271517E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, značky: RENAULT, obchodní označení: MIDLUM, kategorie vozidla: N2, typ: 180.12/C P 4x2, varianta: 15.5, RZ: 4A70325, datum 1. registrace vozidla: 29.03.2005, VIN: VF644AEA000003842, zdvih. objem: 4 116 ccm, výkon: 128 kW, palivo: NM, typ motoru: DCI 4 C+J01, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 ZADNÍ, převodovka: MAN, barva: BÍLÁ, karoserie: VALNÍKOVÁ, počet míst k sezení: 3, STK platná do: 12.02.2017; skutečný stav km není znám, (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Údržba automobilu omezena na běžný servis bez výměny nebo CO skupin. Automobil je celkově ve velmi špatném technickém stavu, je dlouhodobě odstaven a je patrné, že údržba byla v poslední době provozu zanedbávána.

Technický stav jednotlivých skupin automobilu Renault Midlum 180 dCi 128 kW:
Stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 5480/035/2018.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 4 % (slovy: čtyři procenta) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
S ohledem na způsob uskladnění předmětu dražby a administrativních a technických nároků na jeho vydání, je vyžadována jednorázová paušální platba za vyskladnění a předání předmětu dražby ve výši 5 000 Kč včetně DPH. Tato platba je splatná společně s cenou dosaženou vydražením a odměnou dražebníka.

Předmět dražby je ve stavu, který neumožňuje převoz po pozemních komunikacích po vlastní ose. Nabízíme možnost si u dražebníka po předání předmětu dražby objednat doručení automobilu v rámci Prahy za částku 2 000 Kč bez DPH a dále za 20 Kč/km bez DPH tam a zpět mimo Prahu.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1174421.06.2018 11:01:37:2690,-Kč113 500,-Kč
Dražitel č.1175121.06.2018 11:04:01:0385 000,-Kč118 500,-Kč
Dražitel č.1187021.06.2018 11:04:37:3015 000,-Kč123 500,-Kč
Dražitel č.1172621.06.2018 11:05:20:4935 000,-Kč128 500,-Kč
Dražitel č.1174421.06.2018 11:05:40:0855 000,-Kč133 500,-Kč
Dražitel č.1175121.06.2018 11:06:24:3275 000,-Kč138 500,-Kč
Dražitel č.1174421.06.2018 11:07:29:8265 000,-Kč143 500,-Kč
Dražitel č.1175121.06.2018 11:13:14:0095 000,-Kč148 500,-Kč
Dražitel č.1174421.06.2018 11:13:35:8055 000,-Kč153 500,-Kč
Dražitel č.1187021.06.2018 11:15:32:0665 000,-Kč158 500,-Kč
Dražitel č.1175121.06.2018 11:15:46:8835 000,-Kč163 500,-Kč
Dražitel č.1174421.06.2018 11:17:15:3125 000,-Kč168 500,-Kč
Dražitel č.1175121.06.2018 11:18:45:4135 000,-Kč173 500,-Kč
Dražitel č.1174421.06.2018 11:19:38:9715 000,-Kč178 500,-Kč
Dražitel č.1175121.06.2018 11:20:16:0475 000,-Kč183 500,-Kč
Dražitel č.1174421.06.2018 11:20:49:1195 000,-Kč188 500,-Kč
Dražitel č.1175121.06.2018 11:20:58:7985 000,-Kč193 500,-Kč
Dražitel č.1174421.06.2018 11:22:16:1315 000,-Kč198 500,-Kč
Dražitel č.1172621.06.2018 11:22:31:7745 000,-Kč203 500,-Kč
Dražitel č.1175121.06.2018 11:23:10:5665 000,-Kč208 500,-Kč
Dražitel č.1174421.06.2018 11:24:27:3775 000,-Kč213 500,-Kč
Dražitel č.1175121.06.2018 11:25:09:75010 000,-Kč223 500,-Kč
Dražitel č.1174421.06.2018 11:25:26:1695 000,-Kč228 500,-Kč
Dražitel č.1175121.06.2018 11:25:44:3475 000,-Kč233 500,-Kč
Dražitel č.1174421.06.2018 11:26:17:7765 000,-Kč238 500,-Kč
Dražitel č.1175121.06.2018 11:26:59:1505 000,-Kč243 500,-Kč
Dražitel č.1174421.06.2018 11:27:15:8225 000,-Kč248 500,-Kč
Dražitel č.1175121.06.2018 11:27:30:6935 000,-Kč253 500,-Kč
Dražitel č.1147721.06.2018 11:29:13:4475 000,-Kč258 500,-Kč
Dražitel č.1174421.06.2018 11:29:41:2385 000,-Kč263 500,-Kč
Dražitel č.1175121.06.2018 11:30:00:87610 000,-Kč273 500,-Kč
Dražitel č.1174421.06.2018 11:30:56:8865 000,-Kč278 500,-Kč
Dražitel č.1175121.06.2018 11:31:23:93610 000,-Kč288 500,-Kč
Dražitel č.1174421.06.2018 11:32:18:6155 000,-Kč293 500,-Kč
Dražitel č.1175121.06.2018 11:32:44:29110 000,-Kč303 500,-Kč
Dražitel č.1174421.06.2018 11:33:50:1475 000,-Kč308 500,-Kč
Dražitel č.1175121.06.2018 11:34:10:1925 000,-Kč313 500,-Kč
Dražitel č.1147721.06.2018 11:36:33:1325 000,-Kč318 500,-Kč
Dražitel č.1174421.06.2018 11:40:51:2275 000,-Kč323 500,-Kč
Dražitel č.1147721.06.2018 11:42:05:1655 000,-Kč328 500,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 21.06.2018 v 11:47:05

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.11477 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 328 500,-Kč

Zveřejněno dne 21.06.2018 v 11:47:05