JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná dražba Citroënu Jumper Furgon L2H2 2.2 HDI 96 kW - odpočet DPH

Vloženo: 18.6.2018 12:37 | číslo dražby: 2235

90 900 Kč

Dražba začala: 29.06.2018 11:00:00Dražba skončila: 29.06.2018 11:39:53

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000017 / 18 - 1
Nejnižší podání: 69 900,-Kč
Minimální příhoz: 3 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 139 700,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto termíny: 1. termín 28.06.2018 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: sklad SSHR Bohuslavice nad Metují - sraz před parkovištěm, GPS: 50.3279653N, 16.0918228E. https://mapy.cz/s/2B8HU Prohlídka bude provedena pověřeným pracovníkem SSHR Bohuslavice nad Metují, který může po účastnících vyžadovat průkaz prokazující totožnost. Více informací na tel 257 22 33 22.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Královéhradecký
Okres: Náchod
Město: Bohuslavice
Ulice: SSHR Bohuslavice nad Metují
GPS souradnice: 50.3279653N, 16.0918228E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, značky: CITROËN, obchodní označení: JUMPER 33 L2H2 2.2 HDI 130, kategorie vozidla: N1, typ: Y, varianta: YBTMF, verze: YBTMFB/EY, RZ: 2SI5619, datum 1. registrace vozidla: 25.09.2012, VIN: VF7YBTMFB12279251, zdvih. objem: 2 198 ccm, výkon: 96 kW, palivo: NM, typ motoru: 4HH, směrnice EHS/ES: 692/200BI, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: 00 BI BÍLÁ BANQUISE P0, karoserie: SKŘÍŇOVÁ, počet míst k sezení: 3, STK platná do: 25.09.2016, skutečný stav km není znám; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Údržba automobilu omezena na běžný servis. Automobil je dlouhodobě odstaven a je patrné, že údržba byla v poslední době provozu zanedbávána. Automobil nebyl nastartován – bez funkčního akumulátoru, chybí olejová náplň motoru.
Dle sdělení dlužníka má automobil najeto v rozmezí 140 000 km až 150 000 km.

Technický stav jednotlivých skupin automobilu CITROËN JUMPER 33 L2H2 2.2 HDI 130 96 kW
Stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1605/2018.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.


Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1197729.06.2018 11:01:05:9793 000,-Kč72 900,-Kč
Dražitel č.1205929.06.2018 11:25:41:7503 000,-Kč75 900,-Kč
Dražitel č.1205829.06.2018 11:27:01:6583 000,-Kč78 900,-Kč
Dražitel č.1197829.06.2018 11:27:56:6963 000,-Kč81 900,-Kč
Dražitel č.1197729.06.2018 11:28:53:1603 000,-Kč84 900,-Kč
Dražitel č.1197829.06.2018 11:31:40:4453 000,-Kč87 900,-Kč
Dražitel č.1197729.06.2018 11:34:53:0673 000,-Kč90 900,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 29.06.2018 v 11:39:53

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.11977 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 90 900,-Kč

Zveřejněno dne 29.06.2018 v 11:39:53Přijmout cookies