JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Fiatu Ducato 3.0 JTD MAXI, valník s lůžkem, provoz 8/2015, jen 137 tis km - odpočet DPH

Vloženo: 10.10.2018 13:32 | číslo dražby: 2317

381 000 Kč

Dražba začala: 15.11.2018 11:00:00Dražba skončila: 15.11.2018 12:45:58

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000033 / 18
Nejnižší podání: 267 400,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 401 000,-Kč
Dražební jistota: 40 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 23.10.2018 od 09:30 do 10:00 2. termín 30.10.2018 od 14:30 do 15:00 3. termín 02.11.2018 od 09:30 do 10:00 4. termín 15.11.2018 od 9:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, značky: FIAT, obchodní označení: DUCATO 3.0 JTD 177 17 H C, kategorie vozidla: N1, typ: 250, varianta: DPMAU, verze: GY, RZ: 4AV4384, datum 1. registrace vozidla: 17.8.2015, VIN: ZFA25000002696465, zdvih. objem: 2 999 ccm, výkon: 130 kW, palivo: NM, typ motoru: F1CE3481, směrnice EHS/ES: 195/2013 M, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MAN, barva: BÍLÁ, karoserie: 99 VALNÍK S PLACHTOU, spojovací zařízení: A, 50-X, počet míst k sezení: 1, počet lůžek : 1, STK platná do: 17.8.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 137 064 km, skutečný stav ujetých kilometrů není znám. (dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu Fiat Ducato 3.0 JTD do 3,5 t - Valník s plachtou a spaním:
ASR, klimatizace
Spací nástavba Ponny Fantasy I/M
Vysílačka president Teddy
Nezávislé topení Ateso Breeze III
Tažné zařízení A50-X

Technické parametry:

Celková délka: 6 600 mm
Celková výška: 3 300 mm
Celková šířka: 2 200 mm
Rozvor: 4 035 mm
Provozní hmotnost: 2 430 kg
Povolení hmotnost: 3 500 kg
Rozměry ložné plochy: d: 4 130 mm š: 2 130 mm
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1320115.11.2018 11:06:59:6160,-Kč267 400,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 11:08:53:6965 000,-Kč272 400,-Kč
Dražitel č.1318915.11.2018 11:12:31:6965 000,-Kč277 400,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 11:22:08:2851 000,-Kč278 400,-Kč
Dražitel č.1318915.11.2018 11:26:15:9445 000,-Kč283 400,-Kč
Dražitel č.1320115.11.2018 11:27:41:9861 000,-Kč284 400,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 11:30:46:6461 000,-Kč285 400,-Kč
Dražitel č.1336515.11.2018 11:31:41:8835 000,-Kč290 400,-Kč
Dražitel č.1320115.11.2018 11:32:11:9341 000,-Kč291 400,-Kč
Dražitel č.1336515.11.2018 11:34:13:1215 000,-Kč296 400,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 11:35:02:9621 000,-Kč297 400,-Kč
Dražitel č.1275815.11.2018 11:36:01:4821 000,-Kč298 400,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 11:36:52:5801 000,-Kč299 400,-Kč
Dražitel č.1318915.11.2018 11:37:32:4715 000,-Kč304 400,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 11:38:43:5841 000,-Kč305 400,-Kč
Dražitel č.1320115.11.2018 11:39:16:0621 000,-Kč306 400,-Kč
Dražitel č.1318915.11.2018 11:40:15:31510 000,-Kč316 400,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 11:40:41:4001 000,-Kč317 400,-Kč
Dražitel č.1275815.11.2018 11:41:07:6441 600,-Kč319 000,-Kč
Dražitel č.1320115.11.2018 11:41:19:2871 000,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 11:42:01:7111 000,-Kč321 000,-Kč
Dražitel č.1318915.11.2018 11:43:26:53310 000,-Kč331 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 11:43:55:2721 000,-Kč332 000,-Kč
Dražitel č.1320115.11.2018 11:46:01:9571 000,-Kč333 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 11:46:51:4841 000,-Kč334 000,-Kč
Dražitel č.1318915.11.2018 11:48:05:0265 000,-Kč339 000,-Kč
Dražitel č.1275815.11.2018 11:48:24:9861 000,-Kč340 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 11:49:05:6481 000,-Kč341 000,-Kč
Dražitel č.1320115.11.2018 11:50:19:4291 000,-Kč342 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 11:50:47:4521 000,-Kč343 000,-Kč
Dražitel č.1318915.11.2018 11:52:01:2966 000,-Kč349 000,-Kč
Dražitel č.1275815.11.2018 11:52:27:2021 000,-Kč350 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 11:52:45:8271 000,-Kč351 000,-Kč
Dražitel č.1320115.11.2018 11:54:21:9461 000,-Kč352 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 11:54:54:6351 000,-Kč353 000,-Kč
Dražitel č.1320115.11.2018 11:56:44:9491 000,-Kč354 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 11:59:10:3201 000,-Kč355 000,-Kč
Dražitel č.1320115.11.2018 12:03:04:6911 000,-Kč356 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 12:03:36:7251 000,-Kč357 000,-Kč
Dražitel č.1320115.11.2018 12:04:16:8521 000,-Kč358 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 12:05:10:3651 000,-Kč359 000,-Kč
Dražitel č.1275815.11.2018 12:09:39:6591 000,-Kč360 000,-Kč
Dražitel č.1320115.11.2018 12:10:04:2951 000,-Kč361 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 12:10:28:1401 000,-Kč362 000,-Kč
Dražitel č.1275815.11.2018 12:15:07:4341 000,-Kč363 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 12:15:19:9051 000,-Kč364 000,-Kč
Dražitel č.1320115.11.2018 12:16:47:3841 000,-Kč365 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 12:17:02:5421 000,-Kč366 000,-Kč
Dražitel č.1275815.11.2018 12:21:41:4791 000,-Kč367 000,-Kč
Dražitel č.1320115.11.2018 12:21:57:9641 000,-Kč368 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 12:22:43:9941 000,-Kč369 000,-Kč
Dražitel č.1320115.11.2018 12:24:09:2981 000,-Kč370 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 12:25:29:1021 000,-Kč371 000,-Kč
Dražitel č.1320115.11.2018 12:27:25:3941 000,-Kč372 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 12:27:40:2591 000,-Kč373 000,-Kč
Dražitel č.1320115.11.2018 12:30:03:2591 000,-Kč374 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 12:32:41:9131 000,-Kč375 000,-Kč
Dražitel č.1320115.11.2018 12:33:24:9211 000,-Kč376 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 12:34:08:3401 000,-Kč377 000,-Kč
Dražitel č.1320115.11.2018 12:34:52:4131 000,-Kč378 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 12:35:32:4221 000,-Kč379 000,-Kč
Dražitel č.1275815.11.2018 12:40:32:6851 000,-Kč380 000,-Kč
Dražitel č.1317615.11.2018 12:40:58:6211 000,-Kč381 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 15.11.2018 v 12:45:58

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.13176 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 381 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.11.2018 v 12:45:58Přijmout cookies