JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba traktoru SAME Virtus J 90 DTLS, nepoužívaný (5 motohodin), možnost odpočtu DPH 21%

Vloženo: 16.10.2018 9:56 | číslo dražby: 2330

797 600 Kč

Dražba začala: 23.11.2018 11:00:00Dražba skončila: 23.11.2018 12:13:44

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000043 / 18
Nejnižší podání: 357 600,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 447 000,-Kč
Dražební jistota: 65 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Odkaz na video: odkaz
Termín prohlídky: Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto termíny: 1. termín 08.11.2018 od 14:00 do 14:30 2. termín 15.11.2018 od 14:00 do 14:30 3. termín 22.11.2018 od 14:00 do 14:30 Místo prohlídky je na adrese: BAZAR STROJŮ s.r.o., Holohlavy 248, 503 03 Smiřice. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Předmět dražby si je možné nechat prohlédnout vlastním technikem. Více informací na tel 257 313 330.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Město: Holohlavy
Ulice: Holohlavy 248,503 03 Smiřice

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý TRAKTOR KOLOVÝ, značky: SAME, obchodní označení: VIRTUS, kategorie vozidla: T3, typ: 15S, varianta: 90T, verze: SW, RZ: NENÍ REGISTROVÁNO, datum 1. registrace vozidla: NENÍ REGISTROVÁNO, VIN: ZKDY3302W0TS10008, zdvih. objem: 3 620 ccm, výkon: 104,65 kW, palivo: NM, typ motoru: VZNĚTOVÝ DEUTZ, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MAN, barva: ČERVENÁ KOMBINOVANÁ, karoserie: PRŮBĚŽNÝ MOSTOVÝ + KABINA, spojovací zařízení: TŘÍDA TBZ KAT. 2, počet míst k sezení: 1, stav počítače motohodin: 5, skutečný stav počítače motohodin není znám.
dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Značka a typ traktoru: SAME Virtus J 90 DTLS, typ 15S90T3SW
Druh stroje: zemědělský kolový traktor 4 x 4 – T1
Výrobce: SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A. - Itálie
Technický průkaz: není registrován
COC List: E/209247
Rok výroby: 2015
Druh karoserie: průběžný mostový rám+kabina
Obsah, druh a výkon motoru: 3 620 cm3, vznětový DEUTZ, 104,65 kW
Druh a rozměr pneu prvomontáže: přední 380/85 R 24, zadní 420/85 R 34
Barva: červená kombinovaná
Datum prvního uvedení do provozu: Není registrován
Stav počítače motohodin: 5
Technická prohlídka platná do: -

Tech. data:
Max. rychlost: 40 km/h
Šířka: 1970 mm
Délka: 4702 mm
Výška: 2 782 mm
Spojovací zařízení: třída TBZ KAT. 2

Další doplňky: mechanická převodovka 20+20, klimatizace, vývodový hřídel vzadu 540 ot./min. tříbodový závěs vzadu, hydraul. systém BOSCH, pohon 4x4

Zjištěné závady:
Chybí závěs, kompresor, baterie je vybitá

Předmět dražby neplní aktuálně platnou emisní normu pro nové traktory, homologace začíná „e13*2003/-------------„, Navrhovatel zajistil zařazení předmětu dražby do režimu „doprodej vozidel“ na Ministerstvu dopravy České republiky a přihlášení do provozu se řídí Metodikou Ministerstva dopravy č. 5/2017-150-METO/1 a registrace je možná do 31.12.2019.
https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Schvalovani-vozidel/Metodiky-(1)/5_2017-150-METO_1_1_5_2017-150-METO_1_1_Informace_o_doprodeji_traktoru_s_homologaci_dle_2003l37lES.doc.aspx?lang=cs-CZ,

Stav předmětu dražby odpovídá stáří a provozu dle počítadla motohodin, nutná výměna provozních kapalin a startovacího akumulátoru. Bližší specifikace předmětu dražby je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 3430-112/18.

Omezení váznoucí na předmětu dražby:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.


Vzhledem k tomu, že Vlastník předmětu dražby, kterého je Navrhovatel insolvenčním správcem, je plátcem DPH a cena dosažená vydražením je včetně DPH, dohodl se Navrhovatel s Dražebníkem, že z výtěžku dražby odvede dražebník daň z přidané hodnoty v souladu s §108 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. zákona o DPH na osobní daňový účet dlužníka.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1351823.11.2018 11:01:30:61820 000,-Kč377 600,-Kč
Dražitel č.1357423.11.2018 11:02:07:78020 000,-Kč397 600,-Kč
Dražitel č.1357423.11.2018 11:02:22:94720 000,-Kč417 600,-Kč
Dražitel č.1337023.11.2018 11:04:32:15320 000,-Kč437 600,-Kč
Dražitel č.1305223.11.2018 11:07:25:39620 000,-Kč457 600,-Kč
Dražitel č.1337023.11.2018 11:10:08:01820 000,-Kč477 600,-Kč
Dražitel č.1328023.11.2018 11:14:48:24320 000,-Kč497 600,-Kč
Dražitel č.1352523.11.2018 11:15:17:17420 000,-Kč517 600,-Kč
Dražitel č.1346023.11.2018 11:16:13:36220 000,-Kč537 600,-Kč
Dražitel č.1352523.11.2018 11:18:01:92120 000,-Kč557 600,-Kč
Dražitel č.1281623.11.2018 11:19:34:53720 000,-Kč577 600,-Kč
Dražitel č.1352523.11.2018 11:21:35:51420 000,-Kč597 600,-Kč
Dražitel č.1346023.11.2018 11:23:18:03020 000,-Kč617 600,-Kč
Dražitel č.1345523.11.2018 11:25:53:8435 000,-Kč622 600,-Kč
Dražitel č.1337023.11.2018 11:26:22:9465 000,-Kč627 600,-Kč
Dražitel č.1281623.11.2018 11:27:04:9455 000,-Kč632 600,-Kč
Dražitel č.1357423.11.2018 11:27:46:0855 000,-Kč637 600,-Kč
Dražitel č.1337023.11.2018 11:28:51:0495 000,-Kč642 600,-Kč
Dražitel č.1346023.11.2018 11:29:40:9855 000,-Kč647 600,-Kč
Dražitel č.1340723.11.2018 11:30:27:2725 000,-Kč652 600,-Kč
Dražitel č.1281623.11.2018 11:30:43:4345 000,-Kč657 600,-Kč
Dražitel č.1337023.11.2018 11:31:08:9385 000,-Kč662 600,-Kč
Dražitel č.1352523.11.2018 11:32:17:3135 000,-Kč667 600,-Kč
Dražitel č.1340723.11.2018 11:32:43:7815 000,-Kč672 600,-Kč
Dražitel č.1352523.11.2018 11:33:19:2615 000,-Kč677 600,-Kč
Dražitel č.1337023.11.2018 11:33:43:3645 000,-Kč682 600,-Kč
Dražitel č.1281623.11.2018 11:34:09:6095 000,-Kč687 600,-Kč
Dražitel č.1352523.11.2018 11:34:33:5405 000,-Kč692 600,-Kč
Dražitel č.1357423.11.2018 11:34:54:3755 000,-Kč697 600,-Kč
Dražitel č.1352523.11.2018 11:36:11:8885 000,-Kč702 600,-Kč
Dražitel č.1340723.11.2018 11:37:21:5705 000,-Kč707 600,-Kč
Dražitel č.1352523.11.2018 11:37:50:6115 000,-Kč712 600,-Kč
Dražitel č.1340723.11.2018 11:40:12:3345 000,-Kč717 600,-Kč
Dražitel č.1357423.11.2018 11:41:15:9385 000,-Kč722 600,-Kč
Dražitel č.1281623.11.2018 11:43:50:9825 000,-Kč727 600,-Kč
Dražitel č.1357423.11.2018 11:46:09:9775 000,-Kč732 600,-Kč
Dražitel č.1340523.11.2018 11:50:34:5035 000,-Kč737 600,-Kč
Dražitel č.1357423.11.2018 11:52:27:7255 000,-Kč742 600,-Kč
Dražitel č.1340523.11.2018 11:53:39:89130 000,-Kč772 600,-Kč
Dražitel č.1357423.11.2018 11:56:46:6655 000,-Kč777 600,-Kč
Dražitel č.1340523.11.2018 12:01:33:6865 000,-Kč782 600,-Kč
Dražitel č.1281623.11.2018 12:03:46:3485 000,-Kč787 600,-Kč
Dražitel č.1357423.11.2018 12:05:10:4285 000,-Kč792 600,-Kč
Dražitel č.1281623.11.2018 12:08:44:2605 000,-Kč797 600,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 23.11.2018 v 12:13:44

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.12816 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 797 600,-Kč

Zveřejněno dne 23.11.2018 v 12:13:44Přijmout cookies