JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba traktoru SAME Virtus J 90 DTLS, nepoužívaný (26 motohodin), možnost odpočtu DPH 21%

Vloženo: 16.10.2018 11:42 | číslo dražby: 2331

855 400 Kč

Dražba začala: 23.11.2018 11:00:00Dražba skončila: 23.11.2018 12:19:23

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000044 / 18
Nejnižší podání: 330 400,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 413 000,-Kč
Dražební jistota: 60 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Odkaz na video: odkaz
Termín prohlídky: Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto termíny: 1. termín 08.11.2018 od 14:00 do 14:30 2. termín 15.11.2018 od 14:00 do 14:30 3. termín 22.11.2018 od 14:00 do 14:30 Místo prohlídky je na adrese: BAZAR STROJŮ s.r.o., Holohlavy 248, 503 03 Smiřice. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Předmět dražby si je možné nechat prohlédnout vlastním technikem. Více informací na tel 257 313 330.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Město: Holohlavy
Ulice: Holohlavy 248,503 03 Smiřice

Místo konání dražby:
wwww.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý TRAKTOR KOLOVÝ, značky: SAME, obchodní označení: VIRTUS, kategorie vozidla: T3, typ: 15S, varianta: 90T, verze: SW, RZ: NENÍ REGISTROVÁNO, datum 1. registrace vozidla: NENÍ REGISTROVÁNO, VIN: ZKDY3302W0TS10009, zdvih. objem: 3 620 ccm, výkon: 104,65 kW, palivo: NM, typ motoru: VZNĚTOVÝ DEUTZ, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MAN, barva: ČERVENÁ KOMBINOVANÁ, karoserie: PRŮBĚŽNÝ MOSTOVÝ + KABINA, spojovací zařízení: TŘÍDA TBZ KAT. 2, počet míst k sezení: 1, stav počítače motohodin: 26, skutečný stav počítače motohodin není znám.
(dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:

Značka a typ traktoru: SAME Virtus J 90 DTLS, typ 15S90T3SW
Druh stroje: zemědělský kolový traktor 4 x 4 – T1
Výrobce: SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A. - Itálie
Technický průkaz: není registrován
COC List: E/209246
Rok výroby: 2015
Druh karoserie: průběžný mostový rám+kabina
Obsah, druh a výkon motoru: 3 620 cm3, vznětový DEUTZ, 104,65 kW
Druh a rozměr pneu prvomontáže: přední 380/85 R 24, zadní 420/85 R 34
Barva: červená kombinovaná
Datum prvního uvedení do provozu: Není registrován
Stav počítače motohodin: 26
Technická prohlídka platná do: -

Tech. data:
Max. rychlost: 40 km/h
Šířka: 1970 mm
Délka: 4702 mm
Výška: 2 782 mm
Spojovací zařízení: třída TBZ KAT. 2
Další doplňky: mechanická převodovka 20+20, klimatizace, vývodový hřídel vzadu 540 ot./min. tříbodový závěs vzadu, hydraul. systém BOSCH, pohon 4x4

Zjištěné závady:
Chybí závěs, kompresor, baterie je vybitá

Předmět dražby neplní aktuálně platnou emisní normu pro nové traktory, homologace začíná „e13*2003/-------------„, Navrhovatel zajistil zařazení předmětu dražby do režimu „doprodej vozidel“ na Ministerstvu dopravy české republiky a přihlášení do provozu se Metodikou Ministerstva dopravy č. 5/2017-150-METO/1 a registrace je možná do 31.12.2019.
https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Schvalovani-vozidel/Metodiky-(1)/5_2017-150-METO_1_1_5_2017-150-METO_1_1_Informace_o_doprodeji_traktoru_s_homologaci_dle_2003l37lES.doc.aspx?lang=cs-CZ,

Stav předmětu dražby odpovídá stáří a provozu dle počítadla motohodin, nutná výměna provozních kapalin a startovacího akumulátoru. Bližší specifikace předmětu dražby je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 3320-2/18.

Omezení váznoucí na předmětu dražby:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč

K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Vzhledem k tomu, že Vlastník předmětu dražby, kterého je Navrhovatel insolvenčním správcem, je plátcem DPH a cena dosažená vydražením je včetně DPH, dohodl se Navrhovatel s Dražebníkem, že z výtěžku dražby odvede dražebník daň z přidané hodnoty v souladu s §108 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. zákona o DPH na osobní daňový účet dlužníka.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1351923.11.2018 11:01:08:57920 000,-Kč350 400,-Kč
Dražitel č.1333223.11.2018 11:02:20:27020 000,-Kč370 400,-Kč
Dražitel č.1357523.11.2018 11:04:25:11120 000,-Kč390 400,-Kč
Dražitel č.1281723.11.2018 11:06:55:16620 000,-Kč410 400,-Kč
Dražitel č.1333223.11.2018 11:08:01:24120 000,-Kč430 400,-Kč
Dražitel č.1329923.11.2018 11:08:41:48220 000,-Kč450 400,-Kč
Dražitel č.1333223.11.2018 11:09:53:18120 000,-Kč470 400,-Kč
Dražitel č.1320423.11.2018 11:10:38:14820 000,-Kč490 400,-Kč
Dražitel č.1333223.11.2018 11:12:27:84520 000,-Kč510 400,-Kč
Dražitel č.1352123.11.2018 11:14:57:33420 000,-Kč530 400,-Kč
Dražitel č.1281723.11.2018 11:16:19:88020 000,-Kč550 400,-Kč
Dražitel č.1352123.11.2018 11:17:25:48920 000,-Kč570 400,-Kč
Dražitel č.1281723.11.2018 11:18:27:50920 000,-Kč590 400,-Kč
Dražitel č.1352123.11.2018 11:21:50:26220 000,-Kč610 400,-Kč
Dražitel č.1345723.11.2018 11:23:00:99220 000,-Kč630 400,-Kč
Dražitel č.1357523.11.2018 11:24:33:83820 000,-Kč650 400,-Kč
Dražitel č.1281723.11.2018 11:25:57:5715 000,-Kč655 400,-Kč
Dražitel č.1340623.11.2018 11:26:17:8875 000,-Kč660 400,-Kč
Dražitel č.1357523.11.2018 11:26:47:6645 000,-Kč665 400,-Kč
Dražitel č.1340623.11.2018 11:27:50:2035 000,-Kč670 400,-Kč
Dražitel č.1357523.11.2018 11:29:19:7085 000,-Kč675 400,-Kč
Dražitel č.1281723.11.2018 11:29:46:5635 000,-Kč680 400,-Kč
Dražitel č.1340623.11.2018 11:30:08:2755 000,-Kč685 400,-Kč
Dražitel č.1281723.11.2018 11:31:07:1685 000,-Kč690 400,-Kč
Dražitel č.1357523.11.2018 11:31:37:7475 000,-Kč695 400,-Kč
Dražitel č.1340623.11.2018 11:32:09:9545 000,-Kč700 400,-Kč
Dražitel č.1340623.11.2018 11:33:17:4475 000,-Kč705 400,-Kč
Dražitel č.1281723.11.2018 11:34:27:5775 000,-Kč710 400,-Kč
Dražitel č.1352123.11.2018 11:35:05:7525 000,-Kč715 400,-Kč
Dražitel č.1357523.11.2018 11:35:38:1055 000,-Kč720 400,-Kč
Dražitel č.1281723.11.2018 11:36:28:2155 000,-Kč725 400,-Kč
Dražitel č.1329123.11.2018 11:39:45:0645 000,-Kč730 400,-Kč
Dražitel č.1281723.11.2018 11:40:21:4665 000,-Kč735 400,-Kč
Dražitel č.1352123.11.2018 11:41:16:6125 000,-Kč740 400,-Kč
Dražitel č.1357523.11.2018 11:42:01:9965 000,-Kč745 400,-Kč
Dražitel č.1281723.11.2018 11:42:34:8275 000,-Kč750 400,-Kč
Dražitel č.1352123.11.2018 11:45:15:2705 000,-Kč755 400,-Kč
Dražitel č.1281723.11.2018 11:46:11:3695 000,-Kč760 400,-Kč
Dražitel č.1357523.11.2018 11:46:47:7345 000,-Kč765 400,-Kč
Dražitel č.1352123.11.2018 11:47:32:4215 000,-Kč770 400,-Kč
Dražitel č.1281723.11.2018 11:48:13:7045 000,-Kč775 400,-Kč
Dražitel č.1352123.11.2018 11:50:16:2385 000,-Kč780 400,-Kč
Dražitel č.1281723.11.2018 11:51:20:6615 000,-Kč785 400,-Kč
Dražitel č.1352123.11.2018 11:52:09:1785 000,-Kč790 400,-Kč
Dražitel č.1281723.11.2018 11:54:24:0125 000,-Kč795 400,-Kč
Dražitel č.1352123.11.2018 11:54:37:4975 000,-Kč800 400,-Kč
Dražitel č.1281723.11.2018 11:56:04:0145 000,-Kč805 400,-Kč
Dražitel č.1352123.11.2018 11:56:34:3345 000,-Kč810 400,-Kč
Dražitel č.1281723.11.2018 11:58:47:5205 000,-Kč815 400,-Kč
Dražitel č.1352123.11.2018 11:59:49:7695 000,-Kč820 400,-Kč
Dražitel č.1281723.11.2018 12:00:43:8525 000,-Kč825 400,-Kč
Dražitel č.1352123.11.2018 12:01:15:4745 000,-Kč830 400,-Kč
Dražitel č.1329123.11.2018 12:04:35:6805 000,-Kč835 400,-Kč
Dražitel č.1281723.11.2018 12:09:14:8425 000,-Kč840 400,-Kč
Dražitel č.1329123.11.2018 12:09:57:4925 000,-Kč845 400,-Kč
Dražitel č.1281723.11.2018 12:12:46:3785 000,-Kč850 400,-Kč
Dražitel č.1329123.11.2018 12:14:23:8115 000,-Kč855 400,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 23.11.2018 v 12:19:23

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.13291 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 855 400,-Kč

Zveřejněno dne 23.11.2018 v 12:19:23Přijmout cookies