JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Aukce spoluvlastnických podílů 1/12 na pozemcích o výměře 9 222 m2 v kú. Unhošť, okr. Kladno

Vloženo: 11.3.2019 11:00 | číslo aukce: 2494

50 001 Kč

Aukce začala: 16.05.2019 11:00:00Aukce skončila: 16.05.2019 12:19:55

Stav aukce: Ukončeno - byl udělen příklep
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000017 / 19
Nejnižší podání: 1 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 21 315,-Kč
Aukční jistota: 1 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Podíl: 1/12
Termín prohlídky: Předmět aukce je volně přístupný, a proto se prohlídky předmětu aukce se neprovádějí.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Město: Unhošť

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Dokumenty k aukci:
Dražební vyhláška

Popis předmětu aukce

Označení a podpis předmětu aukce:
• spoluvlastnický podíl 1/12 na pozemku p. č. 750/36, orná půda o výměře 5 212 m2,
• spoluvlastnický podíl 1/12 na pozemku p. č. 1835/1, orná půda o výměře 4 010 m2,
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno na LV č. 1151 pro k. ú. a obec Unhošť, (dále jen „předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Pozemky jsou určeny k zemědělskému využití s přístupem přes obecní pozemek.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
• Předkupní právo spoluvlastníků.
• Pravděpodobně je předmět aukce pronajat, protože pozemky jsou zemědělsky využívány.

Zjištěná cena:
Tržní ocenění předmětu aukce bylo provedeno v rámci dědického řízení vedeného u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 32 D 483/2010 na částku 21 315,00 Kč.

Kritéria výběru vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Přihazování
Účastník aukceV doběČástkaPodání
Účastník aukce č.1496716.05.2019 11:01:38:5450,-Kč1 000,-Kč
Účastník aukce č.1475616.05.2019 11:02:04:1831 000,-Kč2 000,-Kč
Účastník aukce č.1494016.05.2019 11:04:05:2381 000,-Kč3 000,-Kč
Účastník aukce č.1487916.05.2019 11:05:15:0831 000,-Kč4 000,-Kč
Účastník aukce č.1447616.05.2019 11:05:52:7491 000,-Kč5 000,-Kč
Účastník aukce č.1496716.05.2019 11:06:27:3761 000,-Kč6 000,-Kč
Účastník aukce č.1487916.05.2019 11:07:36:5451 000,-Kč7 000,-Kč
Účastník aukce č.1496716.05.2019 11:13:45:2161 000,-Kč8 000,-Kč
Účastník aukce č.1487916.05.2019 11:16:23:4121 000,-Kč9 000,-Kč
Účastník aukce č.1482016.05.2019 11:18:37:4311 000,-Kč10 000,-Kč
Účastník aukce č.1496716.05.2019 11:25:25:2221 000,-Kč11 000,-Kč
Účastník aukce č.1449716.05.2019 11:26:53:0301 000,-Kč12 000,-Kč
Účastník aukce č.1494016.05.2019 11:30:41:2301 000,-Kč13 000,-Kč
Účastník aukce č.1449716.05.2019 11:35:40:1431 000,-Kč14 000,-Kč
Účastník aukce č.1474516.05.2019 11:35:53:8921 000,-Kč15 000,-Kč
Účastník aukce č.1494016.05.2019 11:37:00:9611 000,-Kč16 000,-Kč
Účastník aukce č.1474516.05.2019 11:41:57:6454 000,-Kč20 000,-Kč
Účastník aukce č.1494016.05.2019 11:43:23:4731 000,-Kč21 000,-Kč
Účastník aukce č.1474516.05.2019 11:45:24:0521 000,-Kč22 000,-Kč
Účastník aukce č.1494016.05.2019 11:49:12:8211 000,-Kč23 000,-Kč
Účastník aukce č.1474516.05.2019 11:49:46:9932 001,-Kč25 001,-Kč
Účastník aukce č.1494016.05.2019 11:52:51:0011 000,-Kč26 001,-Kč
Účastník aukce č.1474516.05.2019 11:53:55:5444 000,-Kč30 001,-Kč
Účastník aukce č.1494016.05.2019 11:56:02:6531 000,-Kč31 001,-Kč
Účastník aukce č.1474516.05.2019 11:58:09:0244 000,-Kč35 001,-Kč
Účastník aukce č.1494016.05.2019 11:59:45:8221 000,-Kč36 001,-Kč
Účastník aukce č.1474516.05.2019 12:01:36:2912 000,-Kč38 001,-Kč
Účastník aukce č.1494016.05.2019 12:02:53:6361 000,-Kč39 001,-Kč
Účastník aukce č.1474516.05.2019 12:07:01:1311 000,-Kč40 001,-Kč
Účastník aukce č.1494016.05.2019 12:08:00:5951 000,-Kč41 001,-Kč
Účastník aukce č.1474516.05.2019 12:09:35:0701 000,-Kč42 001,-Kč
Účastník aukce č.1494016.05.2019 12:10:54:6101 000,-Kč43 001,-Kč
Účastník aukce č.1474516.05.2019 12:11:37:1242 000,-Kč45 001,-Kč
Účastník aukce č.1494016.05.2019 12:13:14:2331 000,-Kč46 001,-Kč
Účastník aukce č.1474516.05.2019 12:14:23:2733 000,-Kč49 001,-Kč
Účastník aukce č.1474516.05.2019 12:14:55:8881 000,-Kč50 001,-Kč
Výsledek aukce
Aukce byla ukončena dne 16.05.2019 v 12:19:55

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Vítězem el.aukce se stal: Účastník aukce č.14745
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 50 001,-Kč

Zveřejněno dne 16.05.2019 v 12:19:55Přijmout cookies