JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba lesních pozemků cca 4 000 m2, kú. Vanov

Vloženo: 12.3.2019 14:10 | číslo dražby: 2495

65 700 Kč

Dražba začala: 18.04.2019 11:00:00Dražba skončila: 18.04.2019 11:31:40

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000016 / 19
Nejnižší podání: 64 700,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 97 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 11.4.2019 od 14:00 do 14:30 2. termín 15.4.2019 od 14:00 do 14:30 Místo prohlídky je na adrese: Vanov, GPS: 49°12'10.91"N, 15°24'58.22"E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3pkaY
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Město: Vanov
GPS souradnice: 49°12'10.91"N, 15°24'58.22"E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

• Parcela č. 135/1 o výměře 310 m2 zapsaná jako ostatní plocha
• Parcela č. 135/2 o výměře 319 m2 zapsaná jako lesní pozemek
• Parcela č. 136 o výměře 3 147 m2 zapsaná jako lesní pozemek
• Parcela č. 137 o výměře 216 m2 zapsaná jako lesní pozemek
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, na LV č. 86, pro katastrální území Vanov, obec Vanov, okres Jihlava, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemky se nacházejí v uceleném souboru jižně od obce Vanov a leží cca 5 km severozápadně od města Telč. Jedná se o samostatný lesní porost ze tří stran obklopen polem a z jihovýchodní strany navazuje porost dřevin rostoucích mimo les. Severovýchodně na lesní pozemky navazuje ostatní plocha p.č. 135/1, která je ve skutečnosti využívána jako orná půda. Lesní pozemky jsou na plošině mírně ukloněné k severovýchodu, po celé ploše porostlé dubovou kmeninou, v LHO je porost popsán jako slabá dubová kmenovina s podrostem ostatních kmenin. Kategorie lesů hospodářských. Pozemek je dobře přístupný po silnici Telč - Vanov a následně po katastrované ostatní komunikaci, která vede až k samotnému pozemku. Jiné, než lesnické a zemědělské využití těchto pozemků je nepravděpodobné. Oceňované lesní pozemky náleží do přírodní lesní oblasti 16 Českomoravská Vrchovina, 5. lesního vegetačního stupně, řady kyselé.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1473718.04.2019 11:26:08:3470,-Kč64 700,-Kč
Dražitel č.1473718.04.2019 11:26:40:1581 000,-Kč65 700,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 18.04.2019 v 11:31:40

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.14737 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 65 700,-Kč

Zveřejněno dne 18.04.2019 v 11:31:40



Přijmout cookies