JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná dražba lesních pozemků cca 22 000 m2, kú. Strážkovice

Vloženo: 7.6.2019 11:22 | číslo dražby: 2563

133 666 Kč

Dražba začala: 25.06.2019 10:00:00Dražba skončila: 25.06.2019 10:30:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000058 / 19
Nejnižší podání: 131 666,-Kč
Minimální příhoz: 2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 395 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 13.6.2019 od 16:00 do 16:30 2. termín 20.6.2019 od 16:00 do 16:30 Místo prohlídky je na adrese: Strážkovice, GPS: 48°53'06.59"N, 14°34'15.76"E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3pkb
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Město: Strážkovice
GPS souradnice: 48°53'06.59"N, 14°34'15.76"E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

• Parcela č. 1335/1 o výměře 1907 m2 zapsaná jako lesní pozemek
• Parcela č. 1335/14 o výměře 10 790 m2 zapsaná jako lesní pozemek
• Parcela č. 1344 o výměře 9 343 m2 zapsaná jako lesní pozemek
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na LV č. 649, pro katastrální území Strážkovice, obec Strážkovice, okres České Budějovice, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Jedná se o pozemky orientované svoji dlouhou stranou v přibližném směru Z-V až JZ- SV. Nacházejí se v jižní části k.ú. Strážkovice a jsou součástí lesního komplexu s místním názvem „Strážkovický les“. V JV části, při hranici k. ú. jsou pozemky č. parcel č. parcely 1335/1 a 1335/14 cca 1.5 km jižně od obce Strážkovice, pozemek č. parcely 1344 na mírně J exponovaném svahu nad chatovou zástavbou „Želízkův mlýn“ cca 2 km od obce.
Dle převládající dřeviny a souboru lesních typů (SLT) jsou porostní skupiny zařazeny v hospodářských souborech (HS). Na pozemku č. parcely 1335/1 převládající smrk s vtroušenou borovicí na SLT 4H v HS 451 s obmýtní dobou 100 let. Na pozemku č. parcely 1335/14 smrk na SLT 40 v HS 471 s obmýtní dobou 110 let, na SLT 4I HS 431, obmýtí rovněž 110 let, na SLT 4H v HS 431 s obmýtní dobou 100 let. U převládající borovice se smrkem ve skupině 2F k4 na SLT 4I HS 433s obmýtní dobou 110 let, vtroušený dub s minimálním vyhláškovým obmýtím 120 let. Ve skupině 2 F k5 buk s dubem na SLT 4I v HS 456 s obmýtím 130 let, příměs douglasky s maximálním vyhláškovým obmýtím 120 let.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1516025.06.2019 10:01:07:6930,-Kč131 666,-Kč
Dražitel č.1520625.06.2019 10:22:17:1072 000,-Kč133 666,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 25.06.2019 v 10:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.15206 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 133 666,-Kč

Zveřejněno dne 25.06.2019 v 10:30:00Přijmout cookies