JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba automobilu Škoda Felicia 1,3 MPI LXI, odpočet DPH, EKO poplatek zaplacen

Vloženo: 1.8.2019 16:14 | číslo dražby: 2635

3 000 Kč

Dražba začala: 20.08.2019 10:00:00Dražba skončila: 20.08.2019 10:31:13

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000037 / 19
Nejnižší podání: 3 000,-Kč
Minimální příhoz: 500,-Kč
Cena stanovena znalcem: 6 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 15.8.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Horní huť 419, 696 03 Dubňany, okres Hodonín, GPS: 48.9280864N, 17.0881461E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3wUnJ
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Město: Dubňany

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: FELICIA, kategorie vozidla: M1, typ: EFF 613, varianta: LXI, RZ: 5B4 4578, datum 1. registrace vozidla: 30.1.1998, VIN: TMBEFF613W0802323, zdvih. objem: 1 289 ccm, výkon: 50 kW, palivo: BA, typ motoru: 781.136 M, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: 9559 ZELENÁ TMAVÁ METALÍZA, karoserie: HATCHBACK, spojovací zařízení: A 50-X, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 7.2.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 264 935 km, skutečný stav km není znám,(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Technický stav a popis jednotlivých skupin automobilu Škoda Felicia 1,3 MPI LXI:
Motor: původní, provozní opotřebení, netěsnost, únik oleje, výfuk poč. koroze.
Spojka: provozní opotřebení.
Převodovka: provozní opotřebení, netěsnost.
Rozvodovka, hnací hřídele: provozní vůle.
Zadní náprava: provozní opotřebení.
Přední náprava + mech. řízení: provozní vůle převodu a mechan. řízení, vůle v uložení a zavěšení.
Brzdová soustava: nutná celková revize a oprava.
Skříň karoserie: provozní opotřebení, poškození, oděrky, postupující koroze.
Lak: nejednotný a zašlý.
Výbava karoserie: základní, původní, nadměrné opotřebení, chybí pravé přední sedadlo.
Uvedený typ vozidla se jako nový již nevyrábí.
Prošlá technická prohlídka, vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích!
Vozidlo na konci provozní životnosti.
Celkově špatný stav celého automobilu, silné znečištění povrchu a interiéru vozidla.

První registrace automobilu byla na území ČR, poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků byl zaplacen 22.9.2015 automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č 3054/51/2019

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 7 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1608320.08.2019 10:26:13:6550,-Kč3 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 20.08.2019 v 10:31:13

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.16083 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 3 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.08.2019 v 10:31:13Přijmout cookies