JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba kolového nakladače Volvo L90F, odpočet DPH

Vloženo: 2.8.2019 13:06 | číslo dražby: 2641

707 350 Kč

Dražba začala: 10.09.2019 10:00:00Dražba skončila: 10.09.2019 10:30:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000041 / 19
Nejnižší podání: 702 350,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 1 404 700,-Kč
Dražební jistota: 140 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 15.8.2019 od 10:00 do 10:30 2. termín 4.9.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Horní huť 419, 696 03 Dubňany, okres Hodonín, GPS: 48.9280864N, 17.0881461E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3wUnJ
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Město: Dubňany

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý KOLOVÝ NAKLADAČ, značky: VOLVO, obchodní označení: -, kategorie vozidla: SS, typ: L 90 F, varianta: -, verze: -, RZ: A00 8712, datum 1. registrace vozidla: 26.10.2007, VIN: 25385, zdvih. objem: 6 057 ccm, výkon: 128 kW, palivo: NM, typ motoru: D 6 E, směrnice EHS/ES: 97/68IA, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: -, barva: ŽLUTÁ, karoserie: BEZPEČNOSTNÍ KABINA – 1 MÍSTO , spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 1, STK platná do: STROJ NEPODLÉHÁ STK, přečtený stav počítadla motohodin: 10 774 MH, skutečný stav MH není znám,(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Popis technického stav jednotlivých skupin nakladače Volvo L90F:
Motor a příslušenstvím: původní, provozní opotřebení.
Spojka: provozní opotřebení.
Převodovka a zadní náprava hnací: provozní opotřebení.
Přední náprava hnací a řízení: provozní opotřebení.
Kabina, ochranný rám, zasklení: provozní opotřebení.
Přední náprava + mech. řízení: provozní opotřebení.
Brzdová soustava: nutná celková revize a případná oprava.
Výbava včetně karotáže, blatníků, elektroinstalace, sedačky: provozní opotřebení.
Lak: nejednotný.
Hydraulika, závěsy, lžíce: provozní opotřebení.
Závaží: možná kombinace přídavných závaží.
Rozvor: 3 000 mm
Celková délka: 8 410 mm
Celková výška: 3 520 mm
Celková šířka: 2 750 mm
Provozní hmotnost: 14 980- 17 100 kg
Povolení hmotnost: 17 100 kg
Max. rychlost: 40 km/h
Druh a rozměr pneu prvomontáže: přední W15L x 24; 420/85 R24, zadní W 16L x 34; 460/85 R34
Vadný akumulátor

První registrace nakladače byla na území ČR, vozidlo vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu motohodin. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 3060/57/2019
Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 7 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1638710.09.2019 10:19:56:1215 000,-Kč707 350,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 10.09.2019 v 10:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.16387 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 707 350,-Kč

Zveřejněno dne 10.09.2019 v 10:30:00Přijmout cookies