JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Harley Davidson FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom, 1. registrace 1/2014

Vloženo: 19.8.2019 17:52 | číslo dražby: 2651

318 000 Kč

Dražba začala: 26.09.2019 10:00:00Dražba skončila: 26.09.2019 11:06:35

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000081 / 19
Nejnižší podání: 248 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 372 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 18.9.2019 od 10:00 do 10:30 2. termín 24.9.2019 od 13:00 do 13:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ MOTOCYKL, značky: HARLEY DAVIDSON, obchodní označení: FLTRXSE2, kategorie vozidla: LC, typ: FL2, varianta: F8F, verze: -, RZ: 4E5466, datum 1. registrace vozidla: 13.1.2014, VIN: 1HD1TC821DB955515, zdvih. objem: 1 801 ccm, výkon: 72 kW, palivo: BA 95 B, typ motoru: 8(TC8), směrnice EHS/ES: 2009/108C, počet náprav - z toho hnaných: -, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: ŠEDÁ- METELÍZA, karoserie: MOTOCYKL, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 2, STK platná do: 7/2018, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 46 013 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Motocykl vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 5724/071/2019.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1642026.09.2019 10:03:37:3763 000,-Kč251 000,-Kč
Dražitel č.1662926.09.2019 10:04:34:8433 000,-Kč254 000,-Kč
Dražitel č.1662926.09.2019 10:05:44:8643 000,-Kč257 000,-Kč
Dražitel č.1642026.09.2019 10:10:14:8573 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.1668726.09.2019 10:17:40:4753 000,-Kč263 000,-Kč
Dražitel č.1667626.09.2019 10:20:36:1603 000,-Kč266 000,-Kč
Dražitel č.1664026.09.2019 10:21:30:6035 000,-Kč271 000,-Kč
Dražitel č.1668726.09.2019 10:22:08:9633 000,-Kč274 000,-Kč
Dražitel č.1667626.09.2019 10:22:38:3413 000,-Kč277 000,-Kč
Dražitel č.1664026.09.2019 10:24:18:9983 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.1667626.09.2019 10:24:45:7893 000,-Kč283 000,-Kč
Dražitel č.1668726.09.2019 10:25:20:9913 000,-Kč286 000,-Kč
Dražitel č.1667626.09.2019 10:26:12:5393 000,-Kč289 000,-Kč
Dražitel č.1642026.09.2019 10:27:15:8253 000,-Kč292 000,-Kč
Dražitel č.1664026.09.2019 10:28:54:4483 000,-Kč295 000,-Kč
Dražitel č.1651726.09.2019 10:31:51:8491 000,-Kč296 000,-Kč
Dražitel č.1664026.09.2019 10:34:13:0353 000,-Kč299 000,-Kč
Dražitel č.1651726.09.2019 10:37:36:9421 000,-Kč300 000,-Kč
Dražitel č.1664026.09.2019 10:41:24:9831 000,-Kč301 000,-Kč
Dražitel č.1651726.09.2019 10:41:57:7151 000,-Kč302 000,-Kč
Dražitel č.1664026.09.2019 10:44:40:5831 000,-Kč303 000,-Kč
Dražitel č.1651726.09.2019 10:48:22:4201 000,-Kč304 000,-Kč
Dražitel č.1664026.09.2019 10:48:49:5465 000,-Kč309 000,-Kč
Dražitel č.1650826.09.2019 10:53:16:5015 000,-Kč314 000,-Kč
Dražitel č.1668726.09.2019 10:57:05:6521 000,-Kč315 000,-Kč
Dražitel č.1650826.09.2019 11:01:35:5613 000,-Kč318 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 26.09.2019 v 11:06:35

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.16508 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 318 000,-Kč

Zveřejněno dne 26.09.2019 v 11:06:35