JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná dražba nákladního chladírenského vozidla Avia D 90 L, odpočet DPH

Vloženo: 6.9.2019 16:02 | číslo dražby: 2670

120 700 Kč

Dražba začala: 01.10.2019 10:00:00Dražba skončila: 01.10.2019 10:36:19

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000110 / 19
Nejnižší podání: 80 700,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 242 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 25.9.2019 od 14:00 do 14:30 2. termín 30.9.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ, značky: AVIA, kategorie vozidla: N2, typ: D90, varianta: L, verze: D90, RZ: 4E2 8112, datum 1. registrace vozidla: 1.6.2011, VIN: TNAA2L000BA006939, zdvih. objem: 4 462 ccm, výkon: 148 kW, palivo: NM, typ motoru: ISB.5E5207, směrnice EHS/ES: 2007/74G, počet náprav - z toho hnaných: 4-2, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: ZELENÁ, karoserie: NÁKLADNÍ IZOTERMICKÁ SKŘÍŇ KAT. N2, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 3, STK platná do: 16.5.2018, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 286 965 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu Avia D 90 L:
izotermická skříň KM Rest Ivančice, 25 m3, chladírenský agregát, Carrier Xarios 350 s vnějším elektrickým napájením, střešní spoiler kabiny Pony Fantasy, boční zábrany, EURO 5, klimatizace kabiny

Technické parametry:
Rozvor: 3 900 mm
Celková délka: 7 170 mm
Celková výška: 3 290 mm
Celková šířka: 2 350 mm
Provozní hmotnost: 4 700 kg
Povolení hmotnost: 7 490 kg
Rozměry ložné plochy: d: 5 090 mm š: 2 250 mm
Závady: Při svozu vozu na místo prohlídky byla zjištěna závada na
posilovači řízení.

První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č 2778/114/2019.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby.V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka.Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1667401.10.2019 10:18:14:7800,-Kč80 700,-Kč
Dražitel č.1665201.10.2019 10:21:28:8842 000,-Kč82 700,-Kč
Dražitel č.1667401.10.2019 10:23:01:8021 000,-Kč83 700,-Kč
Dražitel č.1677301.10.2019 10:26:57:4751 000,-Kč84 700,-Kč
Dražitel č.1667401.10.2019 10:27:24:0201 000,-Kč85 700,-Kč
Dražitel č.1665201.10.2019 10:28:01:7691 000,-Kč86 700,-Kč
Dražitel č.1677301.10.2019 10:28:10:0871 000,-Kč87 700,-Kč
Dražitel č.1665201.10.2019 10:28:31:8161 000,-Kč88 700,-Kč
Dražitel č.1667401.10.2019 10:29:10:24210 000,-Kč98 700,-Kč
Dražitel č.1677301.10.2019 10:29:42:8261 000,-Kč99 700,-Kč
Dražitel č.1665201.10.2019 10:30:39:2921 000,-Kč100 700,-Kč
Dražitel č.1667401.10.2019 10:31:18:99820 000,-Kč120 700,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 01.10.2019 v 10:36:19

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.16674 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 120 700,-Kč

Zveřejněno dne 01.10.2019 v 10:36:19Přijmout cookies