JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozu ŠKODA FABIA 1.4 TDI Ambition; r.v. 2017, tempomat, odpočet DPH

Vloženo: 20.9.2019 15:27 | číslo dražby: 2681

168 500 Kč

Dražba začala: 22.10.2019 10:00:00Dražba skončila: 22.10.2019 10:48:09

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000084 / 19
Nejnižší podání: 75 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 112 400,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 16.10.2019 od 10:30 do 11:00 2. termín 21.10.2019 od 14:30 do 15:00 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: FABIA, kategorie vozidla: M1, typ: 5J, varianta: ABCUSBX01, verze: NFM5FM5A4, RZ: 6AA7007, datum 1. registrace vozidla: 1.2.2017, VIN: TMBEJ6NJ3HZ124200, zdvih. objem: 1 422 ccm, výkon: 66 kW, palivo: NM, typ motoru: CUS, směrnice EHS/ES: 2016/646W, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: BÍLÁ, karoserie: AB HATCHBACK, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 1.2.2021, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 158 618 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu ŠKODA FABIA 1.4 TDI Ambition: Tempomat, Radio Dance

První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1874/011/19.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1719922.10.2019 10:02:00:3020,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.1658222.10.2019 10:02:21:5342 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.1725122.10.2019 10:05:19:8622 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.1713622.10.2019 10:05:48:6792 000,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.1726022.10.2019 10:06:45:5082 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.1713622.10.2019 10:07:25:3392 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.1669522.10.2019 10:10:08:8922 500,-Kč87 500,-Kč
Dražitel č.1662722.10.2019 10:11:21:7535 000,-Kč92 500,-Kč
Dražitel č.1713622.10.2019 10:11:55:6252 000,-Kč94 500,-Kč
Dražitel č.1662722.10.2019 10:12:43:66010 000,-Kč104 500,-Kč
Dražitel č.1712622.10.2019 10:20:38:0962 000,-Kč106 500,-Kč
Dražitel č.1662722.10.2019 10:21:52:2633 000,-Kč109 500,-Kč
Dražitel č.1713622.10.2019 10:26:36:3592 000,-Kč111 500,-Kč
Dražitel č.1662722.10.2019 10:27:37:3923 000,-Kč114 500,-Kč
Dražitel č.1713622.10.2019 10:28:17:4222 000,-Kč116 500,-Kč
Dražitel č.1662722.10.2019 10:28:55:6364 000,-Kč120 500,-Kč
Dražitel č.1715622.10.2019 10:29:43:0852 000,-Kč122 500,-Kč
Dražitel č.1713622.10.2019 10:29:57:0692 000,-Kč124 500,-Kč
Dražitel č.1662722.10.2019 10:30:44:3345 000,-Kč129 500,-Kč
Dražitel č.1713622.10.2019 10:31:48:9982 000,-Kč131 500,-Kč
Dražitel č.1662722.10.2019 10:32:54:4903 000,-Kč134 500,-Kč
Dražitel č.1713622.10.2019 10:33:57:9822 000,-Kč136 500,-Kč
Dražitel č.1662722.10.2019 10:34:16:4775 000,-Kč141 500,-Kč
Dražitel č.1713622.10.2019 10:35:29:1082 000,-Kč143 500,-Kč
Dražitel č.1662722.10.2019 10:35:50:2814 000,-Kč147 500,-Kč
Dražitel č.1713622.10.2019 10:36:44:5542 000,-Kč149 500,-Kč
Dražitel č.1662722.10.2019 10:37:14:4932 000,-Kč151 500,-Kč
Dražitel č.1713622.10.2019 10:39:26:6161 000,-Kč152 500,-Kč
Dražitel č.1662722.10.2019 10:39:44:2405 000,-Kč157 500,-Kč
Dražitel č.1713622.10.2019 10:42:29:1461 000,-Kč158 500,-Kč
Dražitel č.1662722.10.2019 10:43:09:68110 000,-Kč168 500,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 22.10.2019 v 10:48:09

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.16627 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 168 500,-Kč

Zveřejněno dne 22.10.2019 v 10:48:09Přijmout cookies