JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Aukce rozestavěného hotelu 1000 m2 a zem. areálu, cca 12,5 tis m2, Toužim, kú Třebouň

Vloženo: 24.9.2019 16:37 | číslo aukce: 2688

780 000 Kč

Aukce začala: 31.10.2019 11:00:00Aukce skončila: 31.10.2019 12:33:00

Stav aukce: Ukončeno - byl udělen příklep
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000062 / 19
Nejnižší podání: 500 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 1 570 000,-Kč
Aukční jistota: 50 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: Prohlídky předmětu aukce je možné po předchozí domluvě s Organizátorem aukce na tel. 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Město: Toužim
GPS souradnice: 50.0214578N, 13.0163342E

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

• Zem. stav., bez čp/če, na pozemku St. 68
• Zem. stav., bez čp/če, na pozemku St. 69
• Zem. stav., bez čp/če, na pozemku St. 73, a St. 77
• Zem. stav., bez čp/če, na pozemku St. 75
• Parcela St. 68, o výměře 475 m2, způsob využití: Zastavěná plocha a nádvoří
• Parcela St. 69, o výměře 1 048 m2, způsob využití: Zastavěná plocha a nádvoří
• Parcela St. 73, o výměře 649 m2, způsob využití: Zastavěná plocha a nádvoří
• Parcela St. 75, o výměře 1 355 m2, způsob využití: Zastavěná plocha a nádvoří
• Parcela 1326/38, o výměře 448 m2, způsob využití: Trvalý travní porost
• Parcela 1744/8, o výměře 3 847 m2, způsob využití: Ostatní plocha
• Parcela 1744/10, o výměře 2 459 m2, způsob využití: Ostatní plocha
• Parcela 1744/11, o výměře 2 226 m2, způsob využití: Ostatní plocha
• Parcela 1744/14, o výměře 143 m2, způsob využití: Ostatní ploch
(dále jen „předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Pozemky dle LV č. 24 a 184
Jedná se o pozemky p.č. 1744/8, 1744/10, 1744/11, 1744/14 vedené jako ostatní plocha – manipulační plocha tvořící původní zemědělský areál, dále se jedná o pozemky st.p.č. 68, 69, 73, 75 zastavěné plochy a nádvoří se zemědělskými stavbami. Přístup je ze zpevněné průjezdní komunikace přes nezpevněný příjezd přes pozemky jiných vlastníků. Možnost napojení je na veřejný rozvod elektřiny, vody. Kanalizace svedena do septiku.

Zemědělské stavby bez č.p. na LV č. 184
Jedná se o zemědělské stavby v jednotném funkčním celku:
Budova bez čp / č. ev. zemědělská stavba, na pozemku p. č. st. 68, p. č. st. 75, p. č. st. 69, p. č. st. 73, p. č. st. 77:
skladovacích zemědělských prostor na vlastním pozemku v bývalém zemědělském areálu v obci Třebouň. Jedná se o seník a sklady s celkovou zastavěnou plochou 475 m2 postavené koncem padesátých let. Rozpadlý stav, předpoklad demolice.

Rozestavěná stavba na p.č. St. 69
Jedná se o zemědělskou stavbu z poloviny padesátých let minulého století se zastavěnou plochou 1 048 m2 a pozemkem o celkové rozloze 4 895 m2. Stavba původně sloužila jako kravín a v roce 2008 byla započata její přestavba na penzion s restaurací. Objekt s pozemkem se nachází, dle územního plánu, v území určeném k zastavění bydlením smíšeného venkovského druhu. Špatný stav, předpoklad provedení rozsáhlých stavebních úprav.

Stavba seníku na p.č. St. 73
Jedná se o stavbu velkokapacitního seníku, který se nachází v areálu bývalého zemědělského statku. Jedná se o samostatně stojící objekt se zastavěnou plochou 649 m2, v lokalitě obce Třebouň. Seník je ocelové konstrukce, má nízkou sedlovou střechu, betonovou podlahu.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
• Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu
• Zástavní právo smluvní
• Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Nařízení exekuce - Mikeš Martin
• Nařízení exekuce - Mikešová Petra
• Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - Mikeš Martin
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Mikeš Martin
• Zahájení exekuce - Mikeš Martin
• Zahájení exekuce - Mikešová Petra
• Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají.
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon)

Kritéria výběru vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 10 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě třicet dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky. Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 2.12.2019 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem
Praha 5, Malátova 633/12.

Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 45 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.

Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce.Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Přihazování
Účastník aukceV doběČástkaPodání
Účastník aukce č.1736831.10.2019 11:13:30:2960,-Kč500 000,-Kč
Účastník aukce č.1738531.10.2019 11:50:38:47310 000,-Kč510 000,-Kč
Účastník aukce č.1717331.10.2019 11:54:00:80810 000,-Kč520 000,-Kč
Účastník aukce č.1736831.10.2019 11:54:46:82210 000,-Kč530 000,-Kč
Účastník aukce č.1738531.10.2019 11:55:15:65810 000,-Kč540 000,-Kč
Účastník aukce č.1736831.10.2019 11:57:24:83910 000,-Kč550 000,-Kč
Účastník aukce č.1717331.10.2019 11:58:38:81410 000,-Kč560 000,-Kč
Účastník aukce č.1738531.10.2019 11:58:50:61210 000,-Kč570 000,-Kč
Účastník aukce č.1736831.10.2019 11:59:13:16710 000,-Kč580 000,-Kč
Účastník aukce č.1738531.10.2019 12:00:11:68310 000,-Kč590 000,-Kč
Účastník aukce č.1717331.10.2019 12:01:17:58510 000,-Kč600 000,-Kč
Účastník aukce č.1738531.10.2019 12:01:39:89310 000,-Kč610 000,-Kč
Účastník aukce č.1736831.10.2019 12:03:43:91510 000,-Kč620 000,-Kč
Účastník aukce č.1738531.10.2019 12:04:31:94910 000,-Kč630 000,-Kč
Účastník aukce č.1736831.10.2019 12:06:38:21810 000,-Kč640 000,-Kč
Účastník aukce č.1738531.10.2019 12:08:45:82910 000,-Kč650 000,-Kč
Účastník aukce č.1736831.10.2019 12:10:49:69710 000,-Kč660 000,-Kč
Účastník aukce č.1738531.10.2019 12:11:10:67210 000,-Kč670 000,-Kč
Účastník aukce č.1736831.10.2019 12:13:15:50110 000,-Kč680 000,-Kč
Účastník aukce č.1738531.10.2019 12:13:35:05910 000,-Kč690 000,-Kč
Účastník aukce č.1717331.10.2019 12:15:12:23610 000,-Kč700 000,-Kč
Účastník aukce č.1738531.10.2019 12:16:11:10710 000,-Kč710 000,-Kč
Účastník aukce č.1717331.10.2019 12:17:20:20710 000,-Kč720 000,-Kč
Účastník aukce č.1738531.10.2019 12:18:04:91010 000,-Kč730 000,-Kč
Účastník aukce č.1736831.10.2019 12:21:00:30310 000,-Kč740 000,-Kč
Účastník aukce č.1738531.10.2019 12:21:50:98610 000,-Kč750 000,-Kč
Účastník aukce č.1736831.10.2019 12:24:00:13310 000,-Kč760 000,-Kč
Účastník aukce č.1738531.10.2019 12:24:14:12910 000,-Kč770 000,-Kč
Účastník aukce č.1736831.10.2019 12:28:00:56410 000,-Kč780 000,-Kč
Výsledek aukce
Aukce byla ukončena dne 31.10.2019 v 12:33:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Vítězem el.aukce se stal: Účastník aukce č.17368
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 780 000,-Kč

Zveřejněno dne 31.10.2019 v 12:33:00Přijmout cookies