JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozu PEUGEOT 407 1,8i Comfortline, klimatizace

Vloženo: 11.11.2019 13:41 | číslo dražby: 2719

39 777 Kč

Dražba začala: 28.11.2019 10:00:00Dražba skončila: 28.11.2019 11:22:54

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000056 / 19
Nejnižší podání: 1 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 50 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 25.11.2019 od 14:00 do 14:30 2. termín 27.11.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E, odkaz na mapy: https://mapy.cz/s/3xljN Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: PEUGEOT, obchodní označení: 407, kategorie vozidla: M1, typ: 6, varianta: 6D6FZ, verze: 6D6FZB, RZ: 2T89662, datum 1. registrace vozidla: 4.5.2005, VIN: VF36D6FZB21254830, zdvih. objem: 1 749 ccm, výkon: 85 kW, palivo: BA 95 B, typ motoru: 6FZ, směrnice EHS/ES: -, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: BÍLÉ ZLATO METALÍZA, karoserie: SEDAN, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 15.5.2020, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 252 386 km,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Výbava automobilu odpovídá řadě PEUGEOT 407 6D FZB Comfortline.

První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1763928.11.2019 10:01:28:2280,-Kč1 000,-Kč
Dražitel č.1763928.11.2019 10:01:50:7751 000,-Kč2 000,-Kč
Dražitel č.1763228.11.2019 10:05:32:9351 000,-Kč3 000,-Kč
Dražitel č.1751528.11.2019 10:05:50:7211 000,-Kč4 000,-Kč
Dražitel č.1749828.11.2019 10:07:12:1355 000,-Kč9 000,-Kč
Dražitel č.1747728.11.2019 10:10:34:7581 000,-Kč10 000,-Kč
Dražitel č.1763228.11.2019 10:16:09:5421 000,-Kč11 000,-Kč
Dražitel č.1747728.11.2019 10:16:40:5461 000,-Kč12 000,-Kč
Dražitel č.1763228.11.2019 10:24:22:6411 000,-Kč13 000,-Kč
Dražitel č.1763928.11.2019 10:25:19:4311 000,-Kč14 000,-Kč
Dražitel č.1763228.11.2019 10:25:41:1291 000,-Kč15 000,-Kč
Dražitel č.1747728.11.2019 10:27:30:6591 000,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.1763928.11.2019 10:30:37:7541 000,-Kč17 000,-Kč
Dražitel č.1749828.11.2019 10:30:46:5491 000,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.1747728.11.2019 10:31:19:3881 000,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.1763928.11.2019 10:31:31:6741 000,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.1749828.11.2019 10:32:50:1431 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.1763928.11.2019 10:34:32:9591 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.1747728.11.2019 10:35:51:7051 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.1748928.11.2019 10:37:12:9781 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.1763928.11.2019 10:37:40:9101 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.1747728.11.2019 10:38:20:8081 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.1763228.11.2019 10:42:25:6491 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.1747728.11.2019 10:44:10:0261 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.1763828.11.2019 10:46:05:9121 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.1747728.11.2019 10:49:17:6561 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.1763828.11.2019 10:50:19:6352 777,-Kč32 777,-Kč
Dražitel č.1747728.11.2019 10:53:46:1961 000,-Kč33 777,-Kč
Dražitel č.1763828.11.2019 10:57:51:1361 000,-Kč34 777,-Kč
Dražitel č.1747728.11.2019 11:01:01:2721 000,-Kč35 777,-Kč
Dražitel č.1763828.11.2019 11:04:03:7761 000,-Kč36 777,-Kč
Dražitel č.1747728.11.2019 11:08:19:5791 000,-Kč37 777,-Kč
Dražitel č.1763828.11.2019 11:12:57:7151 000,-Kč38 777,-Kč
Dražitel č.1747728.11.2019 11:17:54:5811 000,-Kč39 777,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 28.11.2019 v 11:22:54

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.17477 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 39 777,-Kč

Zveřejněno dne 28.11.2019 v 11:22:54Přijmout cookies