JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozu Kia Sportage, 2.0, 4x4, Navigator, odpočet DPH

Vloženo: 15.11.2019 16:16 | číslo dražby: 2723

262 000 Kč

Dražba začala: 18.12.2019 10:00:00Dražba skončila: 18.12.2019 10:51:35

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000023 / 19
Nejnižší podání: 153 400,-Kč
Minimální příhoz: 3 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 230 100,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 27.11.2019 od 10.00 do 10:30 2. termín 5.12.2019 od 14:00 do 14:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E, odkaz na mapy: https://mapy.cz/s/3xljN Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBÍ AUTOMOBIL, značky: KIA, obchodní označení: SPORTAGE, kategorie vozidla: M1, typ: SLS, varianta: F5D24, verze: M62AZ1, RZ: 3AV9024, datum 1. registrace vozidla: 20.1.2014, VIN: U5YPB813CDL404372, zdvih. objem: 1 995 ccm, výkon: 100 kW, palivo: NM, typ motoru: D4HA, směrnice EHS/ES: 566 / 2011J, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: ŠEDÁ, karoserie: AF VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 20.1.2018, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 99 331 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Výbava automobilu odpovídá modelu Kia Sportage, 2.0, 4x4.

První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1885/022/19.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1794418.12.2019 10:00:40:66210 000,-Kč163 400,-Kč
Dražitel č.1762218.12.2019 10:05:11:15310 000,-Kč173 400,-Kč
Dražitel č.1794418.12.2019 10:05:48:9333 000,-Kč176 400,-Kč
Dražitel č.1805818.12.2019 10:08:27:0353 000,-Kč179 400,-Kč
Dražitel č.1794418.12.2019 10:10:30:3593 000,-Kč182 400,-Kč
Dražitel č.1822018.12.2019 10:13:15:1643 600,-Kč186 000,-Kč
Dražitel č.1820618.12.2019 10:15:22:9383 000,-Kč189 000,-Kč
Dražitel č.1822018.12.2019 10:16:11:20520 000,-Kč209 000,-Kč
Dražitel č.1794418.12.2019 10:17:03:1633 000,-Kč212 000,-Kč
Dražitel č.1818118.12.2019 10:17:42:0403 000,-Kč215 000,-Kč
Dražitel č.1794418.12.2019 10:18:35:4053 000,-Kč218 000,-Kč
Dražitel č.1805818.12.2019 10:20:21:2413 000,-Kč221 000,-Kč
Dražitel č.1818118.12.2019 10:23:27:6103 000,-Kč224 000,-Kč
Dražitel č.1805818.12.2019 10:24:42:6153 000,-Kč227 000,-Kč
Dražitel č.1794418.12.2019 10:25:12:4203 000,-Kč230 000,-Kč
Dražitel č.1818118.12.2019 10:27:15:8855 000,-Kč235 000,-Kč
Dražitel č.1805818.12.2019 10:28:01:8586 000,-Kč241 000,-Kč
Dražitel č.1805818.12.2019 10:29:06:9263 000,-Kč244 000,-Kč
Dražitel č.1794418.12.2019 10:30:43:5703 000,-Kč247 000,-Kč
Dražitel č.1805818.12.2019 10:33:03:3633 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.1813318.12.2019 10:36:19:5143 000,-Kč253 000,-Kč
Dražitel č.1805818.12.2019 10:40:33:5243 000,-Kč256 000,-Kč
Dražitel č.1794418.12.2019 10:42:24:5333 000,-Kč259 000,-Kč
Dražitel č.1813318.12.2019 10:46:35:8643 000,-Kč262 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 18.12.2019 v 10:51:35

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.18133 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 262 000,-Kč

Zveřejněno dne 18.12.2019 v 10:51:35Přijmout cookies