JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozu Kia Cee´d kombi 1.4/66kW, pouze 95 tis km, odpočet DPH

Vloženo: 25.2.2020 16:30 | číslo dražby: 2780

116 000 Kč

Dražba začala: 31.03.2020 10:00:00Dražba skončila: 31.03.2020 11:01:19

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000136 / 19
Nejnižší podání: 75 000,-Kč
Minimální příhoz: 2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 112 500,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1.termín 19.3.2020 od 14:00 do 14:30 2.termín 30.3. 2020 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: KIA, obchodní označení: CEE´D, kategorie vozidla: M1, typ: JD, varianta: C5D11, verze: M64BZ1, RZ: 4AA0093, datum 1. registrace vozidla: 14.4.2014, VIN: U5YHM815ADL018492, zdvih. objem: 1 396 ccm, výkon: 66 kW, palivo: NM, typ motoru: D4FC, směrnice EHS/ES: 566/ 2011J, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MAN, barva: STŘÍBRNÁ METALÍZA, karoserie: KOMBI, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 4/2018, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 94 308 km, skutečný stav km není znám.
(dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu odpovídá řadě KIA Cee´d kombi. První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1909/004/20

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.


Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1865931.03.2020 10:01:25:3270,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.1874631.03.2020 10:02:08:8272 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.1865931.03.2020 10:03:06:7182 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.1866431.03.2020 10:13:15:4582 000,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.1865931.03.2020 10:14:13:7112 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.1858231.03.2020 10:23:09:0182 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.1865931.03.2020 10:24:16:6882 000,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.1866431.03.2020 10:25:29:0702 000,-Kč89 000,-Kč
Dražitel č.1865931.03.2020 10:26:02:6862 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.1881731.03.2020 10:28:09:8952 000,-Kč93 000,-Kč
Dražitel č.1865931.03.2020 10:28:34:1222 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.1858231.03.2020 10:32:49:4732 000,-Kč97 000,-Kč
Dražitel č.1865931.03.2020 10:33:57:1032 000,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.1878431.03.2020 10:35:51:5853 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.1865931.03.2020 10:38:53:7112 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.1858231.03.2020 10:39:20:9532 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.1881731.03.2020 10:43:20:1962 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.1858231.03.2020 10:44:14:3922 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.1874631.03.2020 10:48:38:7092 000,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.1881731.03.2020 10:53:25:8032 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.1874631.03.2020 10:56:19:3042 000,-Kč116 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 31.03.2020 v 11:01:19

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.18746 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 116 000,-Kč

Zveřejněno dne 31.03.2020 v 11:01:19Přijmout cookies