JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba nádrže na naftu Emiliana Serbatoi, 9000 l, r.v. 2004

Vloženo: 10.8.2020 10:55 | číslo dražby: 2947

1 000 Kč

Dražba začala: 15.09.2020 10:00:00Dražba skončila: 15.09.2020 10:30:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000050 / 20
Nejnižší podání: 1 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 250 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 9.9.2020 od 15:00 do 15:30 2. termín 14.9.2020 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Nádrž si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Nádrž na naftu Emiliana Serbatoi, 9000 l, r.v. 2004, v. č. 23084,
(dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mobilní skladovací nádrž na naftu EMILIANA SERBATOI model Tank Fuel 9 v dobrém stavu. Zařízení se skládá z válcové vodorovné nádrže o objemu 9000 litrů vyrobené z uhlíkové oceli opatřené vrstvou smaltu a antikorozním nátěrem. Nádrž je vybavena záchytnou nádrží z plechu o tloušťce 3 mm, díky které ji lze umístit v jakémkoliv terénu v souladu s bezpečnostními předpisy. Příslušenství: zamykatelná čerpací jednotka o výkonu čerpala 50-70 lit/min, čipovací jednotka na bezobslužný výdej + 10 ks čipů, software a návod k použití. Nádrž splňuje ČSN 650201.
Stav odpovídá stáří a způsobu užívání a uskladnění.
Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2065715.09.2020 10:22:17:5140,-Kč1 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 15.09.2020 v 10:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20657 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.09.2020 v 10:30:00Přijmout cookies