JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba osobního automobilu Ford Focus kombi 1,6 TDCi, tempomat, pravidelný servis, servisní kniha

Vloženo: 17.9.2020 14:47 | číslo dražby: 2963

131 000 Kč

Dražba začala: 06.10.2020 10:00:00Dražba skončila: 06.10.2020 10:38:16

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000070 / 20
Nejnižší podání: 85 000,-Kč
Minimální příhoz: 2 000,-Kč
Určená cena: 160 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 30.9.2020 od 15:00 do 15:30 2. termín 5.10.2020 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568008N, 14.4094208E, odkaz na mapy: https://mapy.cz/s/kuderatafo. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568008N, 14.4094208E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: FORD, obchodní označení: FOCUS, kategorie vozidla: M1, typ: DYB, varianta: T3D, verze: 5D, RZ: 8AI 3392, datum 1. registrace vozidla: 10.9.2014, VIN: WF0LXXGCBLEP55969, zdvih. objem: 1 560 ccm, výkon: 70 kW, palivo: NM, typ motoru: T3DA, směrnice EHS/ES: 630/2012J, EURO V, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: STŘÍBRNÁ-METAL, karoserie: KOMBI, spojovací zařízení: TŘÍDA A 50-X, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 31.8.2022, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 147 412 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu odpovídá modelové řadě Ford Focus kombi 1,5 TDCi.
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2071806.10.2020 10:01:07:1560,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.2076906.10.2020 10:01:37:6472 000,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.2076706.10.2020 10:02:46:6012 000,-Kč89 000,-Kč
Dražitel č.2076906.10.2020 10:04:48:5562 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.2076706.10.2020 10:05:33:0622 000,-Kč93 000,-Kč
Dražitel č.2076906.10.2020 10:06:32:2222 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.2076706.10.2020 10:07:32:1292 000,-Kč97 000,-Kč
Dražitel č.2072706.10.2020 10:07:51:0472 000,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.2076906.10.2020 10:08:11:6612 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.2076706.10.2020 10:09:34:3532 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.2076906.10.2020 10:10:22:6902 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.2076706.10.2020 10:10:39:8542 000,-Kč107 000,-Kč
Dražitel č.2076906.10.2020 10:18:47:9142 000,-Kč109 000,-Kč
Dražitel č.2071806.10.2020 10:23:07:5322 000,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.2076706.10.2020 10:23:32:7342 000,-Kč113 000,-Kč
Dražitel č.2071806.10.2020 10:27:18:33710 000,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.2071006.10.2020 10:29:28:3212 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.2071806.10.2020 10:31:20:6742 000,-Kč127 000,-Kč
Dražitel č.2071006.10.2020 10:32:05:0152 000,-Kč129 000,-Kč
Dražitel č.2071806.10.2020 10:33:16:0732 000,-Kč131 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 06.10.2020 v 10:38:16

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20718 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 131 000,-Kč

Zveřejněno dne 06.10.2020 v 10:38:16Přijmout cookies